Uutiset

Yleinen

Biokaasun tuotanto on ympäristöteko

Biokaasun tuotannossa energiaa voi tehdä jätteistä. Biokaasulaitoksen raaka-aineita syntyy maataloudessa lannasta ja kasveista, asumisessa jätevesilietteestä ja biojätteestä sekä teollisuuden sivutuotteina.

Tutkijaa kiinnostaa biokaasuprosessissa muun muassa energia- ja kustannustehokkuus sekä käsittelyjäännöksen turvallinen lannoitekäyttö. Biokaasututkimus kuuluu osana MTT:n tutkimusohjelmaan nimeltä Fossiilisesta uusiutuvaan.

Eilisessä MTT Sotkamossa järjestetyssä viljelijöiden biokaasupäivässä kuunneltiin asiantuntijoiden luentoja ja tutustutiin MTT Sotkamon pilot-reaktoriin.

Pieneliöt tekevät työn

Biokaasua muodostuu, kun pieneliöt hajottavat eloperäistä ainesta hapettomassa tilassa. Lopputuotteena syntyy biokaasua, josta 50–70 prosenttia on metaania. Vastaava prosessi tapahtuu esimerkiksi märehtijän pötsissä.

Reaktorissa syntynyt metaani voidaan hyödyntää lämmön, sähkön ja liikennepolttoaineen tuotannossa. Käsittelyjäännös on hyvä lannoitus- ja maanparannusaine. Lisähyötynä lannan haju häviää käsittelyssä lähes täysin.

– Prosessi on suljettu, eikä ravinteita poistu. Typpi muuttuu kasveille helposti käytettävään ammonium-muotoon, ja typen huuhtoutuminen vähenee. Juokseva käsittelyjäännös imeytyy maahan nopeasti, listaa tutkija Ilkka Sipilä biokaasureaktorissa käsitellyn lannan etuja.

Biokaasututkimusta

– Biokaasulaitoksen perustaminen esimerkiksi maatilalle vaatii suunnittelua, lupia, turvallisuusasioiden ja lainsäädännön huomiointia. Asiantuntija-avun käyttäminen on tarpeen, suosittelee vanhempi tutkija Sari Luostarinen.

MTT rakennuttaa parhaillaan Maaningan toimipaikkaansa tilakokoluokan biokaasulaitosta. Se sijaitsee keväällä valmistuvan pihattonavetan yhteydessä.

Energian tuotannon lisäksi biokaasulaitos toimii tutkimusalustana. Laitoksen käsittelyjäännöstä hyödynnetään lannoituskokeissa. Lisäksi tutkimuksessa käytetään Savonia-ammattikorkeakoulun tulevaa tutkimuslaitteistoa, joka sekin sijoitetaan aluksi MTT Maaningalle.

MTT Sotkamossa aloitettiin viime vuoden elokuussa tutkimus 4,5 kuutiometrin kokoisella reaktorilla. Siinä käsitellään kiinteää materiaalia, aluksi kuivikelantaa. Reaktori käynnistyi hyvin ja ensimmäisten kuukausien tulokset ovat olleet rohkaisevia.

Tutkija Elina Virkkunen kertoo, että tutkimusta suunnitellaan MTT:n biokaasuasiantuntijoiden yhteistyönä. Seuranta helpottuu lähiaikoina, kun reaktorin tiedonkeruun automatisointi valmistuu. Mittaustuloksia voi sen jälkeen tarkastella netin kautta.

Reaktorilla tehtävä tutkimus on osa Euroopan maaseuturahaston rahoittamaa Biokaasu ja peltoenergia Kainuussa -hanketta.
Lisätietoja:
tutkija Elina Virkkunen, MTT, puh. 040 759 9640, elina.virkkunen@mtt.fi

Lue seuraavaksi