Uutiset

Yleinen

Biohajoavat jätteet halutaan pois kaatopaikoilta

Kaikki kotitalouksien kierrätyspönttöihin lajittelemat roskat eivät tällä hetkellä päädy kierrätykseen, sillä ne eivät mahdu nykyisiin jätteidenkäsittelylaitoksiin.

Biohajoavia jätteitä ovat eloperäiset jätteet kuten biojäte, kartonki ja paperi. Erilaisten prosessien kautta jätteistä voidaan tehdä liikenteen tai työkoneiden polttoainetta taikka käyttää sähkön ja lämmön tuotantoon. Biohajoava jäte voidaan myös hyödyntää suoraan materiaalina.

Eloperäisestä kaatopaikkajätteestä vapautuu metaania, joka kuormittaa ilmakehää. Jätteiden mädättäminen kaatopaikalla tuottaa 20-kertaisen määrän metaania verrattuna polttamiseen.

Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna kaatopaikoille päätyi 51 prosenttia yhdyskuntajätteestä. Esimerkiksi Ruotsissa vain noin viisi prosenttia yhdyskuntajätteestä päätyy kaatopaikalle.

Biojätteet: 40 prosenttia hyötykäyttöön

Yhdyskuntajätettä syntyy vuosittain reilut 2,5 miljoonaa tonnia. Kotitaloudet tuottavat noin 60 prosenttia yhdyskuntajätteestä. Yhdyskuntajätettä kertyy vuosittain yli 500 kiloa asukasta kohden.

Jätteen hyötykäyttöprosentti on noin 40. Kaatopaikalle ohjautuu noin 60 prosenttia yhdyskuntajätteestä.

Tavoitteena on, että vuonna 2016 enää 20 prosenttia Suomen yhdyskuntajätteestä menee kaatopaikalle. Loput pitäisi kierrättää eli hyödyntää materiaalina tai polttaa eli hyödyntää energiana.

Eduskunta saanee syksyllä pohdittavakseen jätelain kokonaisuudistuksen, joka tullee voimaan vuonna 2011.

Lähde:

Bioweb/Keskisuomalainen

Lue seuraavaksi