Uutiset

Yleinen

Biofiren palaturpeenpolttolaitos Heinolan Auto ja Traktori Oy:lle

Laitetoimittaja, Biofire Oy:n toimitusjohtaja Reijo Santala ja lämpölaitoksen käytöstä vastaava Rakennus Rautjärvi Oy:n toimitusjohtaja Petri Rautjärvi ovat molemmat tyytyväisiä Heinolan Auto ja Traktori Oy:n moitteettomasti toimivaan palaturpeenpolttolaitokseen.

Heinolan Auto ja Traktorilla on Honkajoella noin 8000 neliön pienteollisuuskiinteistö. Sitä lämmitettiin aikaisemmin öljyllä, jota kului vuodessa suunnilleen 140 000 litraa. Noin puolitoista vuotta sitten Nummijärvellä toimiva Biofire Oy muutti lämmityksen palaturpeelle hyödyntäen entisen lämpökeskuksen tiloja. Heinolan Auto ja Traktorin toimitusjohtaja Tauno Heinola on tyytyväinen palaturvelämmitykseen edullisuuteen ja toimivuuteen, aikaisemmat ennakkoluulot turvelämmitystä kohtaan ovat karisseet pois. ”Lisäksi lämmitykseen kuluvat eurot jäävät nyt omaan kuntaan”, toteaa Heinola. Yhteistyö Biofire Oy:n kanssa on sujunut moitteettomasti, kaikki on tehty niin kuin on sovittu.

Honkajoella ja Kauhajoella turvesoita on tuhansia hehtaareja, joten turpeen saatavuus on taattu ympäri vuoden. Esimerkiksi Kauhajoella on turpeennostossa noin 50 vuoden perinteet. Laadun suhteen palaturpeen erot eri puolella Suomea ovat pienet, mitä maatuneempaa turve on sitä parempaa. Palaturpeen lämpöarvot vaihtelevat 1,3- 1,5 MW/m³ ja Honkajoen alueella ollaan lähempänä ylärajaa. Honkajoen alueelta kuljetetaan polttoturvetta noin 100 kilometrin säteelle ympäristöön.

Biofire Oy:n kokemuksella ja asiantuntemuksella

Biofire Oy:ssä on tietotaitoa turpeenpoltosta, sillä yritys on tehnyt turpeenpolttolaitoksia vuodesta 1985 lähtien. Biofire Oy:n toimitusjohtajan Reijo Santalan mukaan turvelämpökeskuksen suunnittelun pitää lähteä aina liikkeelle asiakkaan kanssa tehtävästä kokonaisuuden kartoituksesta. Turvelämpölaitos on järkevä investointi, kun se mitoitetaan ja tehdään oikein ja asiantuntemuksella. Usein vanhoista jo olemassa olevista lämpökeskuksista voidaan rakentaa edullisesti nykyaikainen, helppokäyttöinen ja edullinen lämpökeskus. Monta kertaa voidaan esimerkiksi vanha lämpökeskusrakennus restauroida ja varaaja sekä savupiippu käyttää sellaisenaan, kuten tässä Heinolan Auto ja Traktorin tapauksessakin.

Tärkeimmät asiat muutostöissä ovat lämmityskattilan uusiminen ja säätöjärjestelmien saattaminen ajanmukaisiksi. Heinolalle lämmityskattilaksi valittiin HT Enercon 400 kW:n Tulimax-kattila ja polttimeksi Biofire Oy:n valmistama Palokärki 400-poltin. Palokärki-poltin on automaattinen 2-tehopoltin (kesäteho), joka säätyy ulkolämpötilan mukaan ja nousu tapahtuu portaattomasti. Ohjauslogiikkaa käytetään kosketusnäytön avulla ja sen käytön oppimiseen riittää noin puolen tunnin käyttöopastus.

Biopolttoaineita käytettäessä laitteet ovat hieman järeämmät kuin öljylämmityksessä. Kattilan arinapinta-ala on iso ja hydraulinen arinakoneikko takaa hyvän palamisen sekä kuljettaa tuhkan pois. Kuljettimille ja arinalle on omat hydrauliikat.

Huollon tärkeys ja helppous on kaiken A ja O

Jotta päästään parhaaseen lopputulokseen, on kattila nuohottava noin kerran kuukaudessa. Huollon helppous on tärkeä seikka, sillä jos se on hankalaa, se helposti jää tekemättä tai ainakin siirtyy, kunnes tulee ensimmäinen toimintahäiriö. Biofiressä näihin asioihin onkin kiinnitetty erityistä huomiota, tilaa pitää olla reilusti sekä kattilalaitteiden sivulla että päällä. Myös Biofiren Palokärki-poltin on varustettu pyörillä huollon helpottamiseksi. Mahdollisten huoltokatkosten varalta Heinolan lämpökeskuksessa on vielä jäljellä vanha öljypoltinkin.

Heinolan Auto ja Traktorin palaturvelämpölaitoksen hoidosta ja polttoaineen hankinnasta vastaa Rakennus Rautjärvi Oy:n Petri Rautjärvi. Laitoksen huollontarve on melko pieni. Kerran päivässä Petri käy lämpökeskuksessa katsomassa, että kaikki on kunnossa. Vikailmoitukset häiriöistä lämpökeskuksessa tulevat hänen kännykkäänsä tekstiviesteinä. Puolentoista vuoden aikana näitä on tullut alle viisi kappaletta.

Biofire Oy:ssä poltinlaitteistoja kehitetään jatkuvasti. Seuraavaksi ovat markkinoille tulossa imu- ja jyrsinturpeen käyttöön soveltuvat laitteet, joita on testattu ja kehitelty jo kahden vuoden ajan. Jyrsinturve on edullisempaa ja paremmin saatavaa, koska se ei ole niin herkkää sääolosuhteille. Lisäksi sitä voidaan nostaa vanhoista, mataliksi käyneistä kentistä.

Miika Nyrö

Lue seuraavaksi