Uutiset

Yleinen

Bioenergiaa lisää 50 TWh – Nykyisestä 100 TWh:sta 150 TWh:iin vuoteen 2020

Biopolttoaineilla tuotetaan neljännes maamme energiasta ja sähköstä 20 % ja se edustaa lähes 90 prosenttia uusiutuvan energian nykykäytöstä. Bioenergiajärjestöjen mukaan bioenergian käyttö voi olla 50 % nykyistä suurempi vuonna 2020. Bioenergialla, turve mukaan luettuna on täysin mahdollista nostaa bioenergian vuosikäyttö nykyisestä 100 TWh:sta 150 TWh:iin.

Komission direktiiviehdotus velvoittaa Suomea lisäämään uusiutuvan energian osuus 28,5 %:sta 38 %:iin energian loppukulutuksesta vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä 16 % päästökauppajärjestelmään kuulumattomilla aloilla vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoteen 2005. Liikenteessä uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan energian osuus on joka jäsenmaassa oltava vähintään 10 % liikenteen energian loppukulutuksesta vuonna 2020.

Direktiiviesitys edellyttää merkittävää bioenergian käytön lisäämistä. Se parantaa heikkoa energiaomavaraisuuttamme ja vähentää energian tuontia. Bioenergialla on paikallisena energialähteenä tärkeä asema toimitus- ja huoltovarmuuden takaajana. Kotimaisten polttoaineiden lisäkäyttö vähentää myös riippuvuutta fossiilisten polttoaineiden globaaleista hintaheilahteluista. Samalla saavutetaan CO2-päästöjen huomattava vähentyminen.

Kotimaiset biopolttoainepotentiaalit ovat vasta osakäytössä. Suurin kiinteiden biopolttoaineiden käyttökohde on jatkossakin yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto. Aluelämmössä kotimaisten polttoaineiden osuus on vasta vajaa kolmannes. Kiinteistöjen erillislämmityksessä on mahdollista korvata suuria määriä fossiilista öljyä nopeasti hakkeilla, pelleteillä ja bioöljyillä. Liikenteen biopolttoaineiden valmistus ja käyttö on kasvamassa.

Biopolttoaineiden lisäyksellä (50 TWh) korvataan pääasiassa kivihiiltä ja öljyä sekä tuontisähköä.

Bioenergiajärjestöt esittävät julkistamassaan Bioenergiastrategiassa 2020 tavoitteiden lisäksi keskeiset keinovalikot sekä Kansallisen Bioenergiaohjelman pikaista käynnistämistä, mikä olisi osa komission edellyttämää kansallista toimintasuunnitelmaa.

Esite pdf tiedostona

Lähde: http://www.finbio.fi/

Lue seuraavaksi