Uutiset

Yleinen

BATMAN luo lannasta liiketoimintaa

Kuva: Wikipedia Commons

Tänä vuonna alkavan hankkeen tavoitteena on tuottaa uusia lannankäsittelymenetelmiä, levittää tietoa hyviksi havaituista teknologioista ja kehittää lannan tuotteistamista liiketoiminnaksi. Tarkoitus on saada lannan sisältämät arvokkaat ravinteet hyötykäyttöön: etenkin fosforin kierrätystä pyritään tehostamaan.

Kolme vuotta kestävään BATMAN-hankkeeseen osallistuu 18 tutkimus- ja teknologiansiirto-organisaatiota Itämeren alueen kahdeksasta maasta. Tutkimus toteutetaan EU:n alueellisen yhteistyön Interreg-rahoituksella ja sen kokonaisbudjetti on 3,74 miljoonaa euroa.

Suomen lisäksi hankkeessa on mukana tutkimuslaitoksia Ruotsista, Tanskasta, Saksasta, Puolasta sekä Virosta, Latviasta ja Liettuasta. Suomesta osallistuvat MTT, Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopisto ja Turku Science Park Oy.

Ongelmasta hyödykkeeksi

Teknologiatutkimuksen johtaja Markku Järvenpää MTT:stä toteaa, että kotieläinten lanta on ainoa maataloustuote, jota ei vielä hyödynnetä kaupallisesti. Lanta on tähän asti nähty lähinnä ympäristöongelmana, mutta BATMAN tarkastelee sitä hyödykkeenä muiden joukossa.

– Hankkeen tavoitteena on päästä eroon ”lilluvan lannan ongelmasta”. Tarkoituksena on luoda foorumi, joka tuo yhteen uuden lannankäsittelyteknologian tuottajat ja käyttäjät sekä tutkimuksen ja hallinnon, Järvenpää hahmottelee.

BATMAN-maiden kotieläintalous käsittää yhteensä 36 miljoonaa nautaa, 67 miljoonaa sikaa sekä 190 miljoonaa lintua. Puutteellinen lannankäsittely aiheuttaa sen, että lannan sisältämä typpi ja fosfori päätyvät helposti rehevöittämään vesistöjä.

Itämeren vuotuinen kokonaiskuormitus ajalla 2001-2006 oli noin 641 000 tonnia typpeä ja 30 200 tonnia fosforia. Rantavaltioiden maataloudesta tuli noin 70 prosenttia typpikuormituksesta ja 50 prosenttia fosforikuormituksesta.

Ravinteet ja energia kiertoon

Monissa maissa kotieläintalouden tuotantoyksiköt ovat hyvin suuria ja keskittyneet tietyille alueille. Intensiivinen kotieläintalous toisaalta pahentaa lannan aiheuttamia ympäristöongelmia, toisaalta luo mahdollisuuden tehokkaiden lannankäsittelymenetelmien käyttöönotolle.

– Suurella kotieläintilalla on mahdollista saada lannankäsittelystä taloudellisesti kannattavaa. BATMAN-hankkeessa on tarkoitus kehittää muun muassa lannan ravinnekomponenttien erottelumenetelmiä ja täsmälannoitteita sekä viedä eteenpäin lannan energiakäyttöä. Hankkeessa laaditaan myös yhteisiä lannankäsittelyn standardeja Itämeren alueelle, Markku Järvenpää konkretisoi.

Ison haasteen hankkeelle muodostaa se, että osallistujamaiden maatalouden rakenne, resurssit, teknologia ja hallinto eroavat paljon toisistaan. Järvenpää huomauttaa, että ratkaisuja joudutaan siis hakemaan erilaisiin rakenteisiin ja olosuhteisiin.

MTT-tiedote

 

Lue seuraavaksi