Uutiset

Yleinen

Antti-teollisuus Oy, Syngenta ja Big Pack Agrimarketin vuoden 2014 yhteistyökumppanit

Agrimarket-ketju valitsee vuosittain vuoden yhteistyökumppanin maatalous- ja konekaupan sekä rauta- ja puutarhakaupan alalta. Valitut yhteistyökumppanit ovat alansa edelläkävijöitä, jotka kehittävät tuotteitaan ja toimintaansa voimakkaasti sekä toimivat Agrimarket-ketjun toimintatapojen ja arvojen mukaisesti. Tärkeä kriteeri on yhteistyön sujuvuus ja taloudellinen menestys.

Antti-Teollisuus Oy

Antti-Teollisuus Oy on vuonna 1952 perustettu metallituotteita valmistava perheyhtiö. Tehdas sijaitsee Salossa, Varsinais-Suomessa. Konserniin kuuluu emoyhtiön Antti-Teollisuus Oy:n lisäksi tytäryhtiö Antti Baltic OÜ Eesti. Yrityksen liikevaihto oli 31.12.2013 päättyneellä tilikaudella noin 19 miljoonaa euroa ja yritys työllistää noin 110 henkilöä.

Antti-Teollisuus Oy on toiminut perustamisestaan saakka vahvassa yhteistyössä Hankkija Oy:n ja sen edeltäjien kanssa. Yhteistyö on läpi historian perustunut molemminpuoliseen luottamuksen ja yksinmyyntiperiaatteeseen. Toimivaa yhteistyötä tukee selkeä työnjako, jossa Antti-Teollisuus Oy keskittyy tehokkaaseen valmistukseen, tuotekehitykseen ja vahvaan myynnin tukeen. Hankkija Oy puolestaan keskittyy varsinaiseen myyntityöhön, asiakaskontaktointiin ja markkinointiin.

Antti-Teollisuus Oy on hyvin johdettu yritys, ja on koko olemassaolonsa ajan ollut aina lähellä asiakkaita ja heidän tarpeitaan. Antti-Teollisuus Oy:ssä aina ollut vahva, dynaaminen ja asiakkaille lisäarvoja tuottava tuotekehitys.

Antti-Teollisuus Oy on koko toimintansa ajan ollut toimialansa markkinajohtaja Suomessa. Antti-Teollisuuden perheyritysmalli sopii hyvin Hankkijan arvoihin, jossa omistajat, johto ja työntekijät ovat kaikki vahvasti sitoutuneet yhteistyöhön ja sen kehittämiseen. Antti-Teollisuus Oy:n tuotteiden myynnin kehitys on ollut poikkeuksellisen vahvaa, etenkin viime vuosien aikana.

Syngenta

Syngenta kuuluu maailman johtaviin maatalousalan yrityksiin. Syngentan tärkeimmät toimialat ovat kylvösiemenet ja kasvinsuojelu ja sillä on 27 000 työntekijää yli 90 maassa. Syngenta Seeds AB:n toimipaikka ja sokerijuurikastutkimuksen sekä jalostuksen kansainvälinen keskus on Landskronassa, Ruotsissa. Syngenta Nordics myy kasvinsuojelutuotteita suomalaisille maatalousalan jälleenmyyjille. Sillä on laaja valikoima maa- ja puutarhaviljelyyn, hedelmien ja marjojen viljelyyn sekä metsänviljelyyn sopivia tuotteita, jotka torjuvat kasvitauteja, rikkaruohoja ja tuhoeläimiä. Syngenta Nordicsilla on Pohjoismaissa yhteensä noin 30 työntekijää, joista 20 työskentelee Pohjoismaiden pääkonttorissa Kööpenhaminassa.
Perusteluita vuoden 2014 yhteistyökumppanin valintaan ovat: Hyvä myynti ja myynnin kehitys, laaja Suomeen sopiva tuotevalikoima kasvinsuojelussa ja kasvava yhteistyö siemenlajikkeissa. Yritys on vahvasti sitoutunut Kasvuohjelman kehittämiseen kokonaisuutena ja sillä on erittäin hyvä tuote- ja myynnin tuki Suomessa. Toimitukset sujuvat luotettavasti ja täsmällisesti. Syngenta on luotettava kumppani vaikeissakin asioissa.

Big Pack/ Hannu Härmälä, Hannu Nylund ja Jussi Jokinen, Suvi- säilöheinän tuottajien työyhteenliittymä

Big Pack- tuottajaryhmä on viljellyt Suvi-säilöheinää kymmenen satokauden ajan. Hevosten ruokintaan tuotettua kaupallista korsirehua kasvaa nyt noin 500 hehtaarin alalla, yritys on alallaan valtakunnan suurin. Suurpaaleihin pakattua säilöheinää toimitetaan Nousiaisista pääasiassa ravi- ja ratsutalleille eri puolille Suomea, mutta kaukaisin asiakas on ostanut säilöheinää kontissa Englantiin saakka. Myös Ruotsista löytyy pitkäaikaisia isoja kanta-asiakkaita.

Big Back on osallistunut aktiivisesti tuotteen menekinedistämiseen ja tukenut Hankkija Oy:n markkinointia mm. tiedottamisella sekä vahvalla työskentelyllä alan messuilla ja tapahtumissa. Edelleen Big Pack on tiedostanut laadukkaan toiminnan merkityksen myös jälleenmyyjäverkoston kannalta. Hyvästä laadusta on pidetty kiinni koko toiminnan osalta.

Big Packin kanssa toteutuu vastavuoroisuus sanan varsinaisessa merkityksessä. Hankkija on toimittanut käytännössä kaikki tuotantoon käytettävät panokset Big Packille. Hankkija on ollut hankintakanava lannoitteista ja siemenistä torjunta-aineisiin, traktoreista niittomurskaimiin ja paalaimiin sekä käärintäkalvoihin saakka. Arvostamme laadukasta lopputuotteen laatua, mutta haluamme antaa täyden tunnustuksen tuottajaryhmän sitoutuneisuudelle, he ovat aidosti olleet Hankkija Oy:n kumppani.

TP

Lue seuraavaksi