Uutiset

Yleinen

Antti-Teollisuus lanseeraa uuden alipaineisen biouunimalliston

Antti-Teollisuus tuo markkinoille viljan kuivauskäyttöön tarkoitetun bioenergialla toimivan uunimalliston. Uutta teknologiaa hyödyntävät alipaineuunit ovat perinteisiä ylipaineuuneja monikäyttöisempiä.

Antti-Teollisuuden viljankäsittelytoimialan kaupallisen johtajan Jouni Virtaniemen mukaan Suomessa on perinteisesti käytetty ylipaineuuneja, mutta alipaineuunit ovat nousseet johtavaksi teknologiaksi viimeisen viiden vuoden aikana. Kaikki Antti-Teollisuuden biouunimallit 400–800 kW:n teholuokissa ovat nyt saatavilla sekä yli- että alipaineisina. Suurten viljamäärien kuivattamiseen hyvin soveltuvat uudet suuritehoiset mallit, BioHeater 1200 kW ja BioHeater 1600 kW, valmistetaan vain alipaineisina.

– Viljankuivatus on nykypäivänä isojen määrien kuivatusta. Kuivureiden koot ja tarvittavat ilmamäärät ovat erityisesti maailmalla niin isoja, että markkinoille tarvitaan suurempitehoisia laitteita. BioHeater 1200- ja BioHeater 1600 -mallien tehoilla kuivataan taloudellisesti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti suuriakin viljamääriä, Jouni Virtaniemi sanoo.

Uusi suuritehoinen BioHeater 1600 -biouuni on ollut kesän ajan koekäytössä Antti-Teollisuuden koetilalla Salossa ja sitä aletaan käyttää kuivauskäytössä kahdessa kohteessa, kun puinti pääsee alkamaan.

Antti-Teollisuudella on pitkä kokemus biouunien valmistamisesta. Biouuneille on kysyntää niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa, sillä esimerkiksi EU:ssa investointitukea saa nykyisin vain uusiutuvaa energiaa käyttäviin laitteisiin, ja biouunin käyttökustannukset ovat merkittävästi alemmat kuin perinteisten öljykäyttöisten laitteiden.

– Poltettavasta raaka-aineesta riippuen energiakustannukset ovat biouuneilla jopa 70 % alemmat kuin öljyä poltettaessa. Uusien kuivurijärjestelmien rakentajat investoivatkin biouuneihin juuri niiden pienempien käyttökustannusten vuoksi – mitä suuremmat kuivausmäärät, sitä järkevämpää ja kannattavampaa on investoida biouuneihin, sanoo Jouni Virtaniemi.

Erityisesti Suomessa bioenergian käyttäminen on helppoa, sillä viljelijät pystyvät käytännössä hankkimaan raaka-aineen omasta metsästä. Biouunien polttoaineeksi soveltuvat mm. kotimainen hake, turve, pelletti, briketti, energiavilja tai jäte.

Biouunien käyttöikä ei eroa öljy- tai kaasukäyttöisistä uuneista. Polttoaineen syöttö toimii täysin automatisoidusti, joten biouuni on myös huoleton käytössä.

Lue seuraavaksi