Uutiset

Yleinen

Ammattipätevyysvaatimukset myös liikennetraktorien kuljettajille

Lakia ja ammattipätevyysvaatimuksia ei kuitenkaan edellytetä kuljettajilta, siltä osin kun liikennetraktoria käytetään yksityisesti muihin kuin kaupallisiin tavarankuljetuksiin (hallituksen esityksestä: kaupallisiksi on esimerkiksi tavaraliikenteessä ajoaikasäännösten yhteydessä katsottu kaikki jonkun elinkeinotoimintaan liittyvät kuljetukset. Rajattaessa toiminta elinkeinoon, esimerkiksi talkoot on jätetty soveltamisalan ulkopuolelle).

Samoin ammattipätevyyttä ei edellytetä, jos liikennetraktorilla kuljetetaan materiaaleja ja laitteita, joita kuljettaja ammattiaan harjoittaessaan käyttää, eikä ajoneuvon kuljettaminen ole hänen päätoimensa.

Mikäli liikennetraktorin kuljettaja on hankkinut C-luokan ajokorttinsa ennen 10.09.2009, häneltä ei edellytetä erityistä perustason ammattipätevyyttä (joka on erillinen 280 tunnin koulutus, tietyissä oppilaitoksissa annettuna).

Vaikka perustason ammattipätevyyskoulutusta ei alalla jo toimivilta edellytetäkään, jatkokoulutusta sen sijaan vaaditaan lakimuutoksen jälkeen. Jatkokoulutus tarkoittaa käytännössä viiden vuoden aikana käytyä 35 tunnin koulutusta, joka voidaan käydä seitsemän tunnin jaksoissa. Siis esimerkiksi yksi seitsemän tunnin jakso vuodessa, opetusta antavien oppilaitosten joukkoon hyväksytyissä oppilaitoksissa.

Jatkokoulutuksen tii­moilta on huomattava, että siksi hyväksytään voin AKE:n hyväksymissä koulutuslaitoksissa annettu opetus. Siten, jatkossa niiden jotka jatkokurssitusta tarvitsevat, on syytä tarkastaa koulutuslaitoksen pätevyys antaa jatkokoulutusta ennen kurssille ilmoittautumista.

Jatkokoulutus on hankittava kokonaisuudessaan 09.09.2014 mennessä. Pätevyys on sitten osoitettava 10.09.2014 alkaen tarvittaessa joko erillisellä ammattipätevyyskortilla tai uudella ajokortilla, johon on merkitty ammattipätevyys.

Liikennetraktorilla T-kortilla?

Jos tiellä on liikkeellä vielä niitä liikennetraktorin kuljettajia, jotka kuljettavat ajoneuvoa kaupallisessa toiminnassa muulla kuin C-ajokortilla, tai jos C-kortti tulee hankittavaksi vasta nyt, ammattipätevyyteen on hankittava myös perustason koulutus. Perustaso on oltava voimassa ennen ammattimaisen kuljetustyön aloittamista. Tämä asia kannattaa huomioida erityisesti myös kuljettajia palkatessa.

Saako liikennetraktoria kuljettaa T-kortilla, siitä on kahtalaisia käsityksiä. Virallisen kannan määrittelee Ajoneuvohallintokeskus, joka ohjeistaa ja hallinnoi ajokorttikäytäntöä. Sen internet-sivujen mukaan C-ajokorttiluokkaan kuuluu: kuorma-autot ja muut ajoneuvot, joiden kokonaismassa ylittää 3500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle, ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg, sekä liikennetraktorit niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen. Myös maatalouskäytössä olevien liikennetraktorien kuljettamiseen vaaditaan C-luokan ajo-oikeus.

Maataloustraktorilla?

Lakia ammattipätevyydestä ei sovelleta, jos ajoneuvon suurin sallittu rakenteellinen nopeus on 45 kilometriä tunnissa. Siten maataloustraktorilla ammattimaisessa toiminnassa kuljetuksia hoitavat eivät ole ammattipätevyyden piirissä eikä heidän tarvitse hankkia perus- eikä jatkokoulutusta.

Ari Pihlajavaara, Koneyrittäjien liitto

Edunvalvontaa traktoriyrittäjille – Koneyrittäjien liitto

Koneyrittäjät ovat tottuneet selviämään pääasiassa yksin omissa töissään ja vaikeudet on totuttu voittamaan tavalla tai toisella. Verkostoituminen ja edunvalvonta ovat kuitenkin yhä tärkeämpiä asioita. Ilman edunvalvontaa moni asia olisi toisin, vaikka jotkut epäilevät edunvalvonnan merkitystä.

– Olemme traktoripuolella merkittävä edunvalvoja, ja siinä yrittäjän puolella, muistuttaa Koneyrittäjien liiton toimitusjohtaja Matti Peltola. Jotkut haluaisivat muuttaa traktoripuolen lainsäädäntöä, mutta siinä otetaan herkästi takapakkia, joka näkyy helposti koko yhteiskunnassa kasvaneina kustannuksina.

Valitettavasti edunvalvonnassa usein unohdetaan kokonaisuus ja tilaajankin edut. Jos säännöksistä tehdään tiukkoja ja rajoittavia, niiden haitan maksavat kaikki. Työkohteissa tarkoituksenmukaisen kaluston käyttö vähentää turhaa käsittelyä ja lastaamista. Järkevästi tehden voidaan hoitaa moni asia edullisemmin.

– Haluamme, että traktoripuolen lainsäädäntöä ei muuteta toimintaa haittaavaan suuntaan, Matti muistuttaa. Edunvalvonnan kautta esimerkiksi maatalouden traktoriajoista ollaan onneksi poistamassa ammattipätevyysvaatimus. Ajokorttiasiaan haetaan vielä kattavampaa ratkaisua liikennetraktorin käytölle ja se edellyttää edunvalvontaa.

Yrittäjyys tärkeää

Koneyrittäjien liitto -nimi otettiin aikoinaan käyttöön, kun pohdittiin millaiseen suuntaan jäsenistön toimintaa halutaan ohjata. Yrittäjä -nimi viittaa liikemiesmäiseen tarkastelukulmaan, joka on tärkeä missä tahansa työssä. Koneyrittäjien liitolla on jäseniä nyt noin 2500 ja heistä puolet käyttää traktoria joko itse liiketoiminnan harjoittamisessa tai kaluston siirrossa.

– Vaikka Koneyrittäjät on edunvalvontajärjestö, suhtaudumme neutraalisti erilaiseen kalustoon. Tärkeää on toki se, että kalustoa käytetään tarkoituksenmukaisella tavalla. Käytettävän kaluston valitsevat yrittäjät ja traktorit ovat jokaisen yrittäjän valittavissa käytettäväksi kalustoksi. Traktoria tulisi voida aina käyttää niissä töissä, joihin, se parhaiten soveltuu. Tilaajienkaan ei tulisi rajoittaa yrittäjien kalustovalintoja perusteettomasti.

Tietoa yritystoimintaan

– Yrittäjän pitäisi suunnitella toimintaansa, eikä vain ajautua johonkin. Kun traktoriyrittäjänä aloitetaan, on tärkeää tietää tiettyjä juttuja, jolloin pääsee helpommalla. Aloittavan yrittäjän nimenomaan pitää miettiä, mistä tietoa saa, Matti muistuttaa.

Matti jatkaa, että oman ammattiosaamisen varmistaminen onnistuu esimerkiksi Koneyrittäjien liitossa, jolloin ainakin tietää, mistä tietoa helposti saa. Kun tietää tarvittavan määrän asioita, voi ammattiaan harjoittaa turvallisin mielin. Traktoriurakointia harjoittaessaan on tärkeää etenkin tuntea tavaraliikennelaki ja polttoainesäännökset.

Lue seuraavaksi