Uutiset

Yleinen

Altian Koskenkorvan toiminta turvattava

MTK:n viljavaliokunta ja sikajaosto ovat huolissaan valtion aikeista myydä omistuksensa Altia Oyj:stä. Jos Altia myydään, pitää myyjän huolehtia sellaisista kaupan ehdoista, jotka takaavat toiminnan jatkumisen Suomessa myös tulevaisuudessa. Altian Koskenkorvan tehtaalta saatava ohravalkuaisrehu (OVR) on merkittävä sikatilojen valkuaisrehu. Se syntyy Altian tehtaan sivutuotteena. Sillä pystytään täyttämään noin 30 milj. kg valkuaistarpeesta ja samalla vähentämään soijan tuontia.

Suomalainen sikatalous käyttää rehua 800 milj. kg vuodessa, josta noin 130 milj. kg on valkuaisrehua ja loput 670 milj. kg viljaa tai viljapohjaista rehua. Sikatalous on merkittävä viljan jatkojalostaja. Tuloksena syntyy hyvää suomalaista sianlihaa, jonka valkuaisaine on tärkeä proteiinin lähde.

Eduskunta on antanut valtuudet Altian teollisuuden myymiseen. Suomalaisen viljan- ja sianlihantuotannon kannalta tähän liittyy merkittäviä riskejä. Omistuksen muutos johtaa strategiseen tarkasteluun, jossa uudelle omistajalle voi olla edullista lopettaa Altian viljanjalostus Suomessa. Tämän tuloksena olisi todennäköistä, että menetetyt viljamarkkinat pitäisi etsiä maailmanmarkkinoilta, joka olisi erittäin epäedullista suomalaisille viljanviljelijöille. Vastaavasti rehuteollisuus joutuisi lisäämään yli neljänneksellä Etelä-Amerikassa tuotetun soijan tuontia.

Vain merkittävällä Altian suomalaisomistuksella voidaan säilyttää kotimaiset työpaikat ja varmistaa kotimaisen raaka-aineen käyttö sekä turvata puhtaat rehuraaka-aineet kotieläinsektorille. Altian ja koko tuotantoketjun työpaikkojen ja verotulojen merkitykset ovat tässä taloustilanteessa todella merkittävät.

Altia työllistää suoraan 600 henkilöä ja Koskenkorvan tehtaalla on korvaamaton merkitys yli 2000 viljanviljelijälle ja 1500 rehun käyttäjälle.  Etanolin tuotannon lisäksi ei voida väheksyä tärkkelyksen ja hiilidioksidin valmistuksen ja myynnin merkitystä kotimaiselle teollisuudelle. Valkuaistuotannon merkitys on myös erityisen tärkeä huoltovarmuuden varmistamiseksi mahdollisessa kriisitilanteessa.

MTK:n viljavaliokunta ja sikajaosto pitävät tärkeänä sitä, että Altian viljanjalostus jatkuu mahdollisista omistajamuutoksista huolimatta.

TP

Lue seuraavaksi