Uutiset

Yleinen

Allu Finland Oy eriyttää stabilointiliiketoimintansa

ALLU Finland Oy eriyttää stabilointiliiketoimintansa omaksi erilliseksi yhtiökseen ALLU StaMix Oy:ksi. ALLU Finland Oy jatkaa seulamurskaintuotteiden valmistamista. Eriyttämisellä profiloidaan stabilointituotteiden myynti ja valmistus selkeämmin omaksi liiketoiminnakseen. Molemmat yhtiöt omistaa ALLU –konsernin emoyhtiö ALLU Group Oy. Allu Finland Oy:n perusliiketoimintana on ollut jo yli kaksikymmentä vuotta seulamurskainten ja muiden kauhakoneiden lisälaitteiden suunnittelu, valmistus ja myynti. 2000 –luvun alussa käynnistetty stabilointiliiketoiminta poikkeaa huomattavasti seulamurskainliiketoiminnasta. Se perustuu työmenetelmän ja laitejärjestelmien projektimyyntiin. Lisäksi asiakaskunta on suurelta osin eri kuin seulamurskainten myynnissä.

Massastabilointi on työmenetelmä pehmeiden tai saastuneiden maa-ainesten käsittelyyn. ALLU StaMixin laitteilla käsiteltävään materiaaliin sekoitetaan sideainetta, esim. sementtiä, jolloin pehmeiköt, vaikkapa turvesuo tai savikko, saadaan kantavaksi tai saastunut maa kapseloitua. Tyypillisiä sovellutuskohteita ovat tiepohjien, pysäköintialueiden ja ratapenkkojen vahvistus, ruoppausmassojen kiinteytys sekä saastuneen maaperän puhdistus. Ehkä tunnetuin massastabiloinnin käyttökohde löytyy Vuosaaren uudesta satamasta, jossa lähes 500.000 m3 ruoppausmassoja kiinteytettiin konttivarastoalueen pohjaksi.

Massastabilointia työmenetelmänä ei vieläkään tunneta kovin hyvin päämarkkina-alueilla kuten Pohjois-Amerikassa, Venäjällä, Kiinassa ja Keski-Euroopassa. Siksi ALLU StaMix tuleekin panostamaan voimakkaasti yleisen menetelmätietoisuuden lisäämiseen. Stabilointijärjestelmän myynti edellyttää varsin pitkäkestoisia esiselvityksiä, työmaavierailuja, useiden eri toimijatahojen yhteen saattamista, jne. Tämän vuoksi stabiloinnin myyntiprosessi kestääkin noin kaksi vuotta.

Molemmilla ALLUn liiketoiminnoilla on vahvat kasvunäkymät, ja organisaatioiden keskittyessä oman toimintansa kehittämiseen, on nopea kasvu mahdollista myös saavuttaa. ALLUn valmistamista tuotteista viennin osuus on yli 90 % ja ALLUlla on Suomen lisäksi omat toimipisteet Ruotsissa, Saksassa, Ranskassa, Englannissa, USA:ssa, Kiinassa ja Argentiinassa. Lisäksi ALLU tuotteita myy yli 30 jälleenmyyjää ympäri maailman.

 ALLU StaMix Oy:n toimitusjohtajana toimii Kauko Pylväs ja myynnin johtoon ALLU Finlandin palveluksesta siirtyy Pekka Kiukkonen.

 Lue seuraavaksi