Uutiset

Yleinen

Alkylaattibensiini parantaa mönkijöiden toimintaa

Aspen


Tällä hetkellä Suomessa on n. 90 000 mönkijää. Niitä myydäänkin lähes yhtä paljon kuin moottoripyöriä tai moottorikelkkoja. Testit osoittavat, että alkylaattibensiini pitää mönkijöiden moottorit puhtaampina ja vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia . Kyseessä on siis iso edistysaskel moottorien, ihmisten ja ympäristön kannalta.
Mönkijävalmistaja Polaris on Aspenin kanssa suorittanut testejä, jotka osoittavat, että Polariksen mönkijöiden moottorit pysyvät huomattavasti puhtaampina käyttäessä Aspen-alkylaattibensiiniä. Tämä puolestaan vähentää moottorin kulumista ja pidentää sen käyttöikää. Lisäksi haitalliset ympäristövaikutukset pienenevät.

Polariksen ja Aspenin testit osoittavat, että alkylaattibensiini vähentää huomattavasti noen kertymistä mäntään, sytytystulppaan, polttokammioon ja pakokaasujärjestelmään. Tehtyjen öljyanalyysien mukaan öljy sisältää paljon vähemmän nokihiukkasia ja palamisjätteitä, kun moottorissa käytetään Aspen-alkylaattibensiiniä. Tämä osoittaa selvästi, että alkylaattibensiiniä käytettäessä alaminen on puhtaampaa. Puhtaampi palaminen puolestaan vähentää männänrenkaiden juuttumisen riskiä sekä venttiilien ja venttiilin istukoiden karstoittumista, mikä parantaa moottorin käyntiä, vähentää kulumista, ylläpitää moottorin suorituskykyä ja kaiken lisäksi pidentää moottorin käyttöikää. Alkylaattibensiinin käyttäminen mönkijässä on siten viisas ratkaisu, jos haluaa pitää koneensa mahdollisimman hyvässä kunnossa. Se on järkevä valinta myös ympäristön kannalta.
Alkylaattibensiini vähentää vaarallisten hiilivetyjen päästöjä jopa 99 % tavalliseen bensiiniin verrattuna ja alailmakehän otsonia 40 %. Toisin kuin tavallinen bensiini, alkylaattibensiinissä on olemattomasti haitallisia aineita, kuten bentseeniä, rikkiä tai aromaattisia hiilivetyjä.

Lue seuraavaksi