Uutiset

Yleinen

Akva Filterin laitteilla puhdasta vettä

Suomessa pohjavettä on riittävästi, mutta sen laatu ei aina vastaa tavoitetta. Ne, jotka asuvat kunnallisen vesijohdon päässä saavat tehokkailla laitteistoilla puhdistettua vettä ja veden laatu on kohtalaisen vakaa. Toki jos vesijohtoverkoston alkupäässä jokin ei toimi, kärsii veden puutteesta tai huonosta laadusta kerralla moni talous.

Liittymämuutoksia

Vesijohtoverkkoa laajennetaan koko ajan ja kun vesijohtoverkkoa laajennetaan ja vesiosuuskuntia perustetaan, poistuu yksittäisen talouden tarve veden puhdistamiseen. Tällöin vuosia käytössä ollut vedenpuhdistusjärjestelmä saattaa tulla myyntiin vaihtokoneeksi.

– Vuosien saatossa asiakaskuntamme on vaihtunut kuitenkin vain hieman eikä ”vapaan” puhtaan veden määrä missään tapauksessa lisäänny. Kun puhtaan veden tarve kasvaa, vettä pitää puhdistaa yhä enemmän, kertoo Tuomo Rajala Akva Filteriltä. Merkittävä osuus Akva Filterin laitteistoista on nimenomaan maatiloilla, omakotitaloissa ja mökeissä, jotka sijaitsevat haja-asutusalueella.

– Toisaalta asiakkainamme on paljon pieniä vesiosuuskuntia ja vesilaitoksia, jotka huolehtivat keskitetysti puhtaasta vedestä asiakkailleen ja näillä taas toimitetaan isompia laitteita ja kemikaaleja veden puhdistukseen, Tuomo jatkaa.

Akva Filter Oy on perheyritys, jonka omistajina ovat nyt Tuomo ja Tarja Rajala. Pariskunta on ollut omistajina yrityksessä vuodesta 2009, jolloin he ostivat Akva Filterin yrityksen perustajilta. Tuomo on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja hän hoitaa tekniikkapuolen sekä laitemyyntiä. Tarja taas on kemisti ja hän hoitaa päätyönään vesianalysointia, joten molempien koulutukset sattuvat hyvin yrityksen toimintaan.
Akva Filterin palveluksessa on yksi työntekijä, Kyösti Kokko, joka hoitaa asennuksia Joutsan toimipisteessä ja asiakkaiden tiloissa.

Rakennusta komponenteista

Akva Filterillä Joutsassa tehdään säiliöiden putkihitsaukset ja kokoonpano. Painesäiliöt tulevat alihankkijalta. Kun uusia laitteistoja tilataan, ne rakennetaan ja niihin asennetaan Joutsassa putkistot ja lisälaitteet. Putkistoilla hoidetaan veden liikkeet säiliössä. Putkistoilla hoidetaan myös suodattimen vastavirtahuuhtelu, joko manuaalisesti kolmitieventtiileitä kääntämällä tai automaattisesti, jolloin kolmitieventtiileitä ohjataan moottoreilla.
– Moni asiakkaistamme, joka on hankkinut laitteiston, haluaa muuttaa suodattimensa automaattiselle vastavirtahuuhtelulle. Putkistoja myös uusitaan säiliön sisään, kun vuosikymmeniä sitten putkistot eivät olleet haponkestävää terästä.

– Osa asiakkaista hoitaa vaihtotyöt itse, osa hoidetaan meidän oman asentajan työnä ja jälleenmyyjämme, kuten putkiliikkeet, hoitavat osan töistä, Tuomo esittelee.
Säännöllistä huoltoa
– Vedensuodatus edellyttää säännöllistä laitteiston huoltoa. Suodattimeen saostuneet epäpuhtaudet, kuten rauta, mangaani, humus jne. pitää aika ajoin poistaa suodattimesta vastavirtahuuhtelun avulla. Kun pelkkä vastavirtahuuhtelu ei enää auta saamaan veden laatua hyvälle tasolle, on aika vaihtaa suodatusmassoja, Tuomo muistuttaa.
Suurin osa vedensuodatuslaitteistojen käyttäjistä hoitaa itse laitteiston puhdistuksen ja massan lisäykset säännöllisesti. Massat pitää myös vaihtaa suodattimesta. Isompi huolto on edessä muutaman vuoden välein. Mitä enemmän laitteiston läpi suodatetaan vettä, sitä useammin laitetta pitää huoltaa. Kotieläintiloilla esimerkiksi veden kulutus on suurta ja laitteistot pitää mitoittaa käytön mukaan.

– Kaivosta pumpattu ja puutarhavetenä käytettävä vesi taas useimmiten ohjataan laitteiston ohi suorajuoksutuksena, jotta puutarhaveden käyttö ei kuormittaisi laitteistoa, Tuomo kertoo.
Ongelmia veden laadussa
Kun haja-asutusalueella tarkastellaan veden laatua, ongelmana ovat useimmiten epäpuhtaudet, joita vedessä on. Kaivoon saattaa päästä pintavesiä ja ensimmäiseksi pitäisikin varmistaa, että kaivossa on vain pohjavettä.

– Monilla alueilla Suomessa pohjavesi ei ole puhdasta, vaan siihen on liuennut metalleja; rautaa ja mangaania ovat tyypillisimpiä ongelmia.  Radonia on myös paikoitellen. Porakaivoissa, etenkin Pirkanmaalla vedessä voi olla arseenia. Porakaivossa saattaa olla myös uraania. Fluoria taas on etenkin kymenlaaksossa, Tarja luettelee.
Veteen on monesti sekoittunut humusta ja hyvin monessa paikkaa vesi on hapanta johtuen happamasta maaperästämme.

Veden laatu saattaa muuttua äkistikin, jos kaivon lähiympäristössä tehdään vaikkapa avohakkuu. Tällöin puiden ja etenkin puun juurien puskurointivaikutus lakkaa ja rauta, mangaani- jne. pitoisuudet saattavat kasvaa. Maan happamuus saattaa myös äkisti muuttua. Ojitustyöt ja muu maan käsittely saattavat sotkea veden normaalia kulkua, jolloin veden laatu kaivossa muuttuu. Tällöin vesi kannattaa ja pitää analysoida ja veden laatua pitää usein kohottaa teknisillä laitteilla.

Terveys-, vesijärjestelmä- tai kosmeettisia haittoja

Huonolaatuinen vesi aiheuttaa terveydellisiä ongelmia, etenkin jos vedessä on runsaasti pintavettä. Vesi on Suomessa monesti hapanta, joka lisää myös vesijohtoverkoston syöpymisriskiä ja vesivahinkoriskit kasvavat. Jos pH on 5–6,5 välille, vesi on aggressiivista ja putkistot syöpyvät nopeasti.

– Nyt tarjolla on myös pH -liuskoja, joilla voidaan kätevästi säännöllisesti määrittää raanasta tulevan veden pH ja varmistaa, että kaikki on sen osalta kunnossa, Tarja esittelee.
Liuenneet metallit vedessä värjäävät saniteettikalusteita. Myös astioihin kertyy epäpuhtauksia, jotka näkyvät vaikka juomalasissa sameutumisena. Valkopyykin värin muuttuminen tummemmaksi kertoo myös ongelmista.

Yksi herkkä indikaattoriryhmä ovat vaaleahiuksiset, joiden hiukset saattavat muuttua vihertäviksi, kun pesu­vedessä on kuparia. Kuparia taas irtoaa veteen, jos suihkuvesi on syövyttävää ja hapanta. Kampaamoissa huomataan myös silloin tällöin hiusten värjäykseen tulevan asiakkaan kotivesiongelmat. Kun hiuksia värjätään, reagoivat värjäyskemikaalit vedessä olleiden ja hiuksiin jääneiden metallien kanssa ja pää alkaa ”kiehua”. 
– Naiset ovatkin usein se ryhmä, joka saa vesihuoltoasioihin järjestystä, Tuomo nau­rahtaa.

Tutkituta vesi

Kun veden laatu tutkitaan, saadaan selville, millaisista ongelmista vedessä oikein on kyse. Toki aistinvaraisestikin päästään osaan ongelmista kiinni, mutta vasta kemisti pääsee katsomaan, mitä vesi sisältää ja mitkä mahdolliset ongelmat ovat ja miten ne voidaan ratkaista.

Rosterinen painesäiliö

– Akva Filterin suodatinlaitteiston pohjana on rosterinen säiliö, joka kestää vuosikymmeniä. Etenkin tässä eroamme monista kilpailijoista, kertoo Tuomo. Muovisäiliö ei ole niin pitkäikäinen kuin rosterisäiliö. Monissa merkeissä venttiilikoneisto on kovilla, jos vedessä on rautaa, Tuomo jatkaa. Käytämme omissa laitteissamme vain palloventtiileitä, jotka toimivat varmemmin kuin magneettiventtiilit.

Kun laitetaan vesikalusto kerralla kuntoon, niin sen jälkeen sitä pitää vain huoltaa. Ensimmäiset suodatinlaitteistot toimitettiin 60-luvun puolessavälissä ja niitä on joitakin käytössä edelleen. Painesäiliöpohjaiset suodattimet tulivat markkinoille 80-luvulla, joten kyse on pitkäikäisestä investoinnista.

Kun uutta rakennusta suunnitellaan tai vanhaa perus­korjataan, on syytä varautua myös vedenpuhdistuslaitteiston sijoittamiseen. Usein laitteisto sijoitetaan viileään tekniseen tilaan.  Laitteisto räätälöidään aina vedenkäytön ja suodatustarpeen mukaan.

Laitteistojen perusparannuksia

Laitteistojen uusimisia tehdään tasaiseen tahtiin ja yleensä vaihdetaan putkisto ja kolmitieventtiilit säiliön ulkopuolelle säiliön sisältä. Asiakkaat tuovat tai kuljetuttavat säiliöitään myös Joutsaan, jossa tehdään peruskorjauksia.
– Kun asennusaika on sovittu ja säiliö tulee tänne, saamme uuden putkiston asennettua päivässä ja säiliö voidaan viedä takaisin. Jälleenmyyjät eli putkiliikkeet käyvät asentamassa järjestelmiä myös paikallaan oleviin säiliöihin. Kun putket ovat säiliön sisällä, edellyttää putkien vaihto kyllä tietoa siitä, missä asennossa putkitongit kannattaa säiliöön viedä, Tuomo nauraa.

Sesonki kesällä

Kun routaa ei ole maassa vesiasiat kiinnostavat monia ja laitteistoja asennetaan tasaiseen tahtiin. Kesällä on vesiasennuksissa sesonkia, kun vesijohtoja uusitaan ja samalla laitetaan myös suodattimet kuntoon. Investointia on harkittu monesti jo vuosia.
– Merkittävä osa toimintaamme on suodatusmassojen myynti, joita toimitetaan tasaisesti ympäri vuoden. Yleensä hiljaisimmat kuukaudet ovat kuitenkin tammi- ja helmikuu, kun ihmiset keskittyvät kylmän taltuttamiseen, Tuomo muistelee.   

www.akvafilter.fi