Uutiset

Yleinen

Agronicin lietevaunuihin kolmas akseli

Kun kantavuutta halutaan lisää, laitetaan vaunuun yksi akseli lisää. Kun lisäakselia ei tarvita tai siitä on haittaa, sen voi nostaa ylös. Agronic Oy rakentaa kolmansia akseleita uusiin ja vanhoihin vaunuihin. Agronicin vaunuihin on nyt saatavilla lisävarusteena kolmas akseli, jolloin voidaan liikkua kevyemmillä akselimassoilla. Etenkin heikkokuntoisilla teillä ja pehmeillä pelloilla kolmas akseli tuo lisää kulkukykyä. Ensimmäisen kolmannen akselin lietevaunuunsa on hankkinut Koneurakointi Karvola ay Nivalasta.

Arto Karvola ja hänen kuskinsa Arto Siipola kehuvat kolmannen, hydraulisesti säädettävän ja ohjautuvan akselin ominaisuuksia. Töyssyisillä teillä kolmas akseli vakauttaa yhdistelmän kulkua. Veturina on Massey Ferguson 7499.

Akseli on hydraulisesti jousitettu ja hydrauliikalla voidaan painatusta säätää sopivaksi. Tuotantomallissa akselin paikka vaihdetaan jousen alapuolelle, jolloin maavara kasvaa.

Kun vaunun akselistoa suunniteltiin, laskettiin akseleiden oikeat paikat uudelleen. Nyt kaksi alkuperäistä akselia ovat taaempana kuin aiemmin, jolloin kolmas akseli saatiin myös kantamaan kuormaa niin, ettei paino häviä vetokoneelta.

Ohjautuvat akselit molemmissa päissä vaunua tekevät kulkemisesta ketterää.

Kaksi alkuperäistä rengasta ovat kooltaan 850/50R30.5 ja kolmannen, etummaisen akselin renkaat ovat rengasvalinnasta riippuen 710/40 tai 710/45 R22,5. Kolmas akseli ei haittaa kääntymistäkään, kun etuakselin renkaat pääsevät kääntymään reilusti kulkusuunnan mukaan eivätkä renkaat murra pehmeänkään nurmen pintaa.

Jotta kolmannen akselin rengas sopii nousemaan ylös 25-30 senttiä, renkaan halkaisija on oltava juuri tuon verran pienempi kuin kahden takimmaisen akselin. Arto jatkaa, että yhtään isompi rengas ei voi edessä olla, koska akselinnoston jälkeen maavaraa on oltava riittävästi. Tyhjänä vaunun kanssa ajettaessa etuteli kannattaa nostaa ylös, jolloin polttoaineen kulutus laskee ja renkaat kuluvat vähemmän. Tyhjälläkin vaunulla on tällöin aisapainoa riittävästi.

Etummainen akseli on syytä nostaa ylös peruutettaessa liukkaalla ylämäkeen. Kun painoa on traktorin taka-akselilla, kulkee yhdistelmä helpommin oikeaan paikkaan. Tässä on noustu loiva rinne jäisellä alustalla lietealtaan viereen.

Etummainen akseli seuraa kaarella kääntymistä.

Lietevaunuissa on alun perin etuakselilla jarrut ja kolmanteen, lisäakseliin jarrut on myös laitettu. Kun yhdistelmä pitää saada äkillisesti pysähtymään, auttaa lisäakselin jarrut melkoisesti. Yhdistelmän pysäyttäminen ei kuormita liiaksi traktorin jarruja.

Agronic valmistaa lietevaunuja myös rapuohjauksella ja niissäkin tilanteissa kolmas akseli toimii samoin kuin muut akselit. Akselin renkaat asettuvat oikeaan asentoon, jotta vaunu kulkee oikein, Erkki Kivelä Argonicilta toteaa. Etummainen akseli kääntyy automaattisesti oikeaan asentoon.

Kun etummainen akseli on sylintereiden sekä paineakkujen varassa, akseli toimii myös iskunvaimentajana ja vakauttaa kulkua. Vaunu on vakaampi ajaa roudan runtelemilla teillä. Toisaalta kun vaunun kanssa käännytään liittymästä pellolle, kapea rumpu ja penkan pehmeä maa ovat joskus yllättäviä. Lisäakseli estää vaunun rojahdusta kyljelleen, kun paino on useammalla pyörällä ja pidemmällä matkalla. Painemittarista nähdään, millä voimalla akseli painattaa maata. Kun akselin painatus on toteutettu hydrauliikalla, voidaan painatusta muuttaa ohjaamosta tarpeen mukaan.

Lue seuraavaksi