Uutiset

Yleinen

Agronic 25 vuotta

Erkki Kivelä ja sittemmin yrityksen pitkäaikainen toimitusjohtaja Urpo Kuronen perustivat Agronic oy:n vuonna 1993. Molemmat perustajat olivat jo tehneet työtä metalliteollisuudessa, joten uuden yrityksen perustamisessa ja nimeä valitessa otettiin huomioon myös kansainvälisyys. Se on ollut hyvä ratkaisu. Markkinointikanavaksi kotimaassa valikoitui heti alussa Hankkija, jonka kanssa yhteistyötä on tehty koko toiminnan ajan.

Uusien tuotteiden kehittäminen alkoi. Ensimmäinen tuote oli pilkekone, minkä valmistus lopetettiin, kun haluttiin keskittyä heinäkoneisiin. Pääasiakaskunnaksi valikoituivat karjatilat, kun vuonna 1994 oli ensimmäisen täysin automaattisen pyöröpaalikäärijän koeajot. Myös erilaisia rehusilppureita rakennettiin. 

Agronicin tuotteista paalaimet, käärijät ja yhdistelmäkoneet ovat olleet suosittuja ja yhteistyötä niiden valmistuksessa tehdään useamman valmistajan kanssa. Se, että Agronicin suunnittelema kone on kelvannut isommillekin maailmanmerkeille, on osoitus tuotteiden laadusta. Moni urakoitsija luottaa myös Agronicin laatuun

Jotta kotieläintiloja voitiin palvella paremmin, tuotantoa laajennettiin lietepuolelle. Agronic valmistaa itse lietevaunut käytännössä alusta loppuun. Tietyt laadukkaat komponentit, kuten akselistot ostetaan valmiina. Yksi Agronicin erikoisominaisuus on rapuohjaus, millä koko vaunu saadaan kulkemaan eri jälkiä. Agronic valmistaa itse myös jakajan. Agronicin lietteen levitin sai aikoinaan suosiota ja tuote on edelleen markkinoilla monien tuotekehitysvaiheiden jälkeen. Kun liete halutaan sijoittaa maan alla ja kiekkolevittimellä maahan saatiin avattua sopiva ura, josta liete imeytyi maahan. Seuraava tuotekehitysvaihe olivat laahavantaan, jolloin maahan ajettiin ura ja vetotehon tarve jälleen pienentyi. 

Yksi mielenkiintoinen uudehko tuote urakoitsijalle on vetoletkulevitys. Vetoletkulevityksellä liete saadaan peltoon ilman vaunun liikuttamista pellolla. 

Agronicin vahvuus vuosien aikana on ollut oma innovatiivinen tuotekehitys ja yhteistyö asiakkaiden kanssa. Kun käyttäjät ovat olleet vuoropuhelussa suunnittelun kanssa ja mallistoon on saatu tuotteita, mitä asiakkaat arvostavat. 

Agronicilla oli messuilla tarjolla 4-roottorinen karhotin, mutta myös kaksiroottorisiin karhottimiin on tehty uudistuksia. Karhotus joko jarruttaa tai nopeuttaa muun korjuuketjun työtä, eikä kyseessä ole vain ajattelemattomuuksissa tehtävä työvaihe. Esimerkiksi lohkon sopiva halkaiseminen isoilla lohkoilla vähentää tallaamista. Pienillä lohkoilla taas parittomien karhojen yhdistäminen parillisiksi nopeuttaa työtä. 

Kuvassa on uusi leveämpi WR600-karhotin, jossa karhottimen sijaintipaikkaa voidaan muuttaa. Karhotin voidaan kiinnittää sovitteella traktorin etunostolaitteeseen, etukuormaimeen tai takanostolaitteeseen käyttötarkoituksesta ja traktorista riippuen. Esimerkiksi paalaustyötä voidaan nopeuttaa, jos etukarhottimella kerätään kahden karhon tavarat kerralla paalaimelle. Viime kesänä yhdellä koneella on ajettu noin 1800 hehtaarin kestävyystesti ja kone on sen töyssyisistä olosuhteista huolimatta kestänyt hyvin, todetaan Agronicilta. Työleveys on 6,1 metriä. www.agronic.fi, www.hankkija.fi

Ala-Talkkarin ja Antti-Teollisuuden yhteistyönä toimitetaan asiakkaan niin halutessa Antin kuivaamo koneistoineen ja Ala-Talkkarin valmistama lämminilmakehitin, missä lämpöä tuotetaan biopolttoaineella. Ala-Talkkarilla on tietotaito konteista ja Ala-Talkkari toimittaa kontin hakevarastolla kuivaamon viereen, siihen kytketään sähköt ja ilmakanavat kuivaamoon. Kontissa on huoltoluukut oikeassa paikassa, jolloin kattilan huolto onnistuu. Kontti on suunniteltu alipainekuivaamoille, mutta se toimii ylipaineisenakin. Katot kontissa nousevat molemmin puolin. Kontissa on huomioitu rakennestandardi, paloturvallisuusmääräykset ja kontin kytkee kuivaamoon Ala-Talkkarin väki. Kuivaamo ohjaa kontin tekemisiä. Ensi satokaudella näitä pitäisi olla jo käytössä ja vienti esimerkiksi Ruotsiin kiinnostaa molempia. www.alatalkkari.fi

Lue seuraavaksi