Uutiset

Yleinen

AEL kouluttaa ammattilaisia – vaikka liikennetraktoriyrittäjiksi

AEL on perustettu jo vuonna 1922. Ensimmäiset vuosikymmenet AEL koulutti Helsingin keskustassa, Töölössä, mutta 1970-80 lukujen taitteessa ”muutettiin maalle” Helsingin Malminkartanoon.

– Silloin ympärillä oli tyhjää tilaa, nyt kaupunki on tullut perässämme ja ympärillä on asutusta ja liikekiinteistöjä ja olemme jälleen kaupungissa. Paljon opiskelijoita tulee Uudeltamaalta, mutta myös kauempaa. Tarjolla on opiskelijoille esimerkiksi AEL-Hotellin palvelut, Harri kertoo.

Koulutustarpeet muuttuneet

Aiemmin riitti, että sai koulutuksen yhteen ammattiin ja työpaikkakin oli melko pysyvä. Yhden työnantajan palveluksessa saatettiin olla koko työelämän aika. Nyt pysyvää on usein ainoastaan muutos ja se tarkoittaa sitä, että tietomäärä lisääntyy jatkuvasti ja työssä tarvitaan uusia valmiuksia.

– Työpaikan työtehtävät muuttuvat ja silloin pitää kouluttaa itseään, Harri kannustaa. Toinen vaihtoehto on hankkia uusi ammatti, kuten vaikka vartijan ammatti. Turvallisuusalalle tarvitaan koko ajan lisää ammattilaisia.

– Moni joutuu tai haluaa vaihtaa ammattia ja silloin uuteen ammattiin kouluttautumien onnistuu vaikka täällä meillä, kertoo Harri.

Opetellaan uusi asia

Suuri osa koulutustarjonnasta on lyhtykestoista päivästä muutamaan viikkoon kestävää intensiivistä täsmäkoulutusta, jonka aikana opitaan uudet asiat ja palataan töihin. Näin on vaikka asentajakoulutuksessa, ennenkuin uusi automalli esitellään markkinoille. Tällöin huolto-organisaatio pitää kiireesti saada ajan tasalla, koska uudet automallit tulevat pian myös huoltoon ja korjauksiin.

Kun katsotaan tilastoja, niin opiskelijat ovat keskimäärin 30-40 vuoden ikäisiä, mutta ikähaarukka on iso. Kaikenikäisiä on siis kouluttautumassa tai täydentämässä ammattipätevyyttään useimmiten työnantajan järjestämässä koulutuksessa. Kuljetusyrittäjäkoulutuksessa vanhin oppilas on olut 70-vuotias ja nuorin liikennetraktorikurssilainen 17-vuotias.

– Tarjoamme esimerkiksi automerkkikohtaista koulutusta vaikka huoltohenkilökunnalle tai automyyntiin, Harri kertoo.

Yrittäjäksi kuljetuspuolelle

Liikenneyrittäjäkurssille osallistuu paketti-, kuorma-auto ja traktoriyrittäjät sulassa sovussa. Osa on lähtenyt hakemaan yhden mahdollisuuden lisää, osa on ollut työntekijänä kuljetusyrityksessä ja mielessä on oman yrityksen perustaminen. Paljon on myös niitä, jotka tulevat kurssille, kun kuljetusyrityksen sukupolvenvaihdos on edessä.

– Sukupolvenvaihdostilanteet ovat mielenkiintoisia kokonaisuuksia, joissa on paljon pelissä. Silloin yleensä mietitään myös yritysmuodon vaihdokset uudestaan. Näihinkin meillä on tarjolla ammattilaisten apua, Harri lupaa

– Kurssin tarkoituksena ei ole korostaa kyseisten kuljetusvälineiden eroja vaan niiden erityispiirteitä, koska kaikkia kuljetusvälineitä tarvitaan. Niille on omat käyttötarkoituksensa ja monella yrittäjällä on sekä traktori että kuorma-auto erilaisiin olosuhteisiin, muistuttaa Harri. Aika harvassa paikkaa kyseiset kuljetusvälineet oikeasti kilpailevat keskenään samoista urakoista.

Liikenneyrittäjä- ja liikennetraktoriyrittäjätutkinnot sisältävät samoja elementtejä. Kurssilla tutustutaan mm. sopimuksiin ja määräyksiin, rekisteröintiin ja katsastukseen, ajopiirturiin ja lepoaikasäädöksiin, kuormantuentaan ja -sidontaa, vaarallisten aineiden kuljettamiseen, sosiaaliturvajärjestelmään ja yrittäjän velvollisuuksiin vakuutusten kannalta, yritysmuotoihin, markkinointiin, kustannuslaskentaan jne.

– Tämä on kuin kylpy yrittäjyyteen, johon pitää huomata tarttua ja ottaa omansa, tapa jolla hankkia elantonsa ja menestyä, huomaa Harri.

Samaa ja eriytettyä

– Kaikki tavaraliikenneyrittäjäopiskelijat osallistuvat tietyille samoille päiville. Tavaraliikenneyrittäjän tutkintoa suorittavilla päiviä on enemmän kuin liikennetraktoriyrittäjätutkintoa suorittavilla, joilla kurssi kestää viikon eli 40 tuntia.

– Tarjoamme liikennetraktoriyrittäjäkurssille osallistuneille mahdollisuutta osallistua myöhemmin tavaraliikennekurssille edulliseen hintaan. Moni onkin käyttänyt tilaisuutta hyväkseen ja hankkinut liikennetraktorikurssin jälkeen myös kuorma-auton liikennelupaan tarvittavan pätevyyden, Harri kannustaa.

Liikennetraktoriyrittäjillä on myös yksi oma päivä, jonka aikana on käyty läpi liikennetraktoriyrittämisen erityispiirteitä ja määräykset. Siinä kouluttajana on ollut Ari Pihlajavaara Koneyrittäjien liitosta.

– Olemme etujärjestöistä riippumaton oppilaitos ja otamme kantaa asioihin niin objektiivisesti kuin mahdollista ja tarkastelemme asioita nimenomaan yrittäjän näkökulmasta ja siitä, miten hän voi perustella vahvuutensa asiakkaalle. Traktoriyrittäjä ei yleensä voi kuljettaa tavaraa nopeasti tai kauas, mutta hänellä on muita etuja. Hänen pitää hakeutua sellaisiin töihin, joissa hänen työvälineensä pääsee oikeuksiin kuten esimerkiksi olosuhteisiin, joissa tiet ovat huonot. Korostamme kuljetusvarmuutta ja kokonaistaloudellisuutta asiakkaalle. Traktori on erittäin käyttökelpoinen tietyissä tilanteissa, ja traktoreissa on hyödyntämätöntä potentiaalia, muistuttaa Harri.

– Pitää vain muistaa, että noudatetaan lakia ja siksi tarjoamme liikennetraktoriyrittäjäkursseja. Tavaran kuljettaminen tiellä korvausta vastaan kun edellyttää pääsääntöisesti liikennelupaa, muistuttaa Harri.

– Moni traktorihaltija onkin tullut kurssille, koska on jo kuljettanut ja koska traktorilla kuljettaminen lisääntyy ja kurssin käyminen, tentin läpäisy ja liikennelupa ovat edellytyksiä, että oman tavaran tai maatalouden ulkopuolista kuljettamista tiellä voi tehdä, Harri luettelee.

– Monelle vain liikenneluvan tarve tulee yllätyksenä. Mutta kun luvan on hankkinut, ei tarvitse enää jännittää, että tekeekö kuljetusta niin kuin laki edellyttää, muistuttaa Harri. Lumenkuljetus- tai maansiirtopalveluiden tarjoaminen vaikka maatalousyrittäjälle tuo kuitenkin monesti merkittävän lisän ansioihin ja lisää käyttöä kalliille kalustolle.

Kustannuslaskentaa

Kun kurssilla käydään kustannuslaskentaa läpi perinteisen kuljetusyrittäjän näkökulmasta, antaa se monelle traktorikuljettajalle aivan uusia valmiuksia tehdä laskentaa. Tällöin kuljetustarjoukset ovat kannattavia.

– Yrittäjän ja etenkin yritystoiminnan kannalta katsottunahan kalusto, palkat, sosiaalikulut ja muut kulut pitäisi saada maksettua vaikka nyt sitten kuljetusyrittämisestä saaduilla tuloilla. Ja kun tehdään kustannuslaskentaa ja lopulta laskutetaan asiakasta, jokainen pikkuasia pitää muistaa.

Pikkuasioita

– Jos yritystoiminnassa maksetaan euron parkkimaksu, se on kustannus, joka pitäisi saada sisällytettyä asiakkaan laskuun. Samoin kustannusta ovat kaikki viivytykset, joita työmaalla tulee. Tämä yrittäjän on muistettava, kun hinnoittelee töitänsä ja lähettää asiakkaalle laskua, Harri painottaa.

Ja yrittäjän pitää muistaa, että kun asiakas tilaa työn, kaikki yksityiskohdat kirjataan laskuun eriteltynä, kun lasku toimitetaan asiakkaalle. Tämän lisäksi lasku pitäisi vielä ”myydä” asiakkaalle eli urakoitsija voisi jopa soittaa tai käydä asiakkaan kanssa muuten läpi laskun kohta kohdalta. Näin asiakas saadaan ymmärtämään ja hyväksymään lasku.

Kuljetusyrittäjänkin pitäisi useimmiten eritellä laskussa eri työvaiheet: lastaus, kuljetus, purku ja mahdollinen jälkikäsittely. Ja jos tavaraa asiakkaalle kuljettaessa tie pettää, pitäisi odotus, viivytys ja hinaus ottaa huomioon laskussa tai mieluummin jo tarjousvaiheessa. Näin asiakaskin oppii pitämään huolta tiestään.

Kurssin rajoitukset

Aikahan loppuu kurssilla kesken, jos kaikkea mahdollista opetetaan, mutta perusasiat pitäisi yrittäjän osata. Harjoitukset jatkuvat sitten opintojen jälkeen tosi toimissa, kun yrittäjän arki alkaa.

– Pitää vain muistaa, että asiakkaan asiat pitää ottaa tosissaan ja asiakasta pitää kuulla ja kuunnella. Ja jollei asiakas osaa aivan kaikkea kertoa, pitää muistaa kysyä k- ja m- kirjaimilla alkavia kysymyslauseita riittävä paljon, Harri ohjaa ystävällisesti yrittäjiä. Sama koskee toki kaikkia muitakin.

Molempia sukupuolia

– Kurssilla olevat miehet suhtautuvat moniin asioihin, että ”kyllähän minä tuon jo tiedän” asenteella, Harri huomaa. Naiset sen sijaan kuuntelevat asiat tarkemmin ja oppivat koko ajan uutta hieman enemmän. Tämä näkyy kyllä kurssin jälkeen järjestettävässä tentissä. Yhtään naista ei muuten ole ollut vielä liikennetraktoriyrittäjäkurssillamme. Liikenneyrittäjäkursseilla, jotka on tarkoitettu kuorma- ja pakettiautoyrittäjille, naisia onkin ollut lähes joka kurssilla muutamia.

– Naiset sopivat muuten myös erittäin hyvin kuljetusyrittäjiksi ja heidän osuutensa onkin lisääntynyt, Harri muistuttaa.

AKE:n tentissä

AKE eli Ajoneuvohallintokeskus valvoo liikenneyrittäjäkurssien järjestäjiä, ohjelmia ja kouluttajia. Nämä asiat pitää olla hyväksytetty AKEssa, Harri kertoo. Kurssin käyneet osallistuvat tenttiin, joka pitää läpäistä. Kysymykset tulevat AKEsta ja AKE myös tarkastaa tenttivastaukset.

– Yhtään liikennetraktoriyrittäjätenttiin osallistunutta ei ole vielä hylätty, Harri kehuu. Olimme ensimmäisiä liikenneyrittäjätutkintoa järjestäviä oppilaitoksia, kun aloitimme 1982 ja joka vuosi on kokemuksia kerrytetty kurssien järjestämisestä. Nyt koulutustarjontaamme, ainoana oppilaitoksena Suomessa, kuuluvat kaikki liikennelupakurssit – liikennetraktori, tavaraliikenne, bussiliikenne ja taksiliikenne.

Ajoissa kurssille

– Kyllähän traktoriväki on parhaiten lähtemässä liikennetraktoriyrittäjäkurssille syksyllä, syystöiden jälkeen ja ennen lumia. Toinen sesonki on keväällä, mutta talvellakin järjestetään kursseja säännöllisesti. Kesä sen sijaan ei ole ollut oikein hyvää kurssiaikaa, nauraa Harri.

– Koulutettavien määrä eli liikennelupien tarve moninkertaistuu muutamana seuraavana vuonna, kun kuljettaminen taas lisääntyy ja kun taas kerran huomataan, että satunnainenkin tavaransiirto edellyttää lupaa. Muutoksia saattaa tulla myös lainsäädäntöön, joka lisää taas koulutustarvetta, Harri muistuttaa.

– Tuo turvallisen kuljettamisen koulutus on ainakin tärkeää, koska traktoreiden massat ovat suuret. Traktorin kanssa pitää olla koko ajan tarkkana, vaikka tie olisi tuttu. On koko alan kannalta kaukonäköistä, että turvallisuusasiat laitetaan kuntoon ja sitä korostamme kurssillakin, Harri painottaa.

Lisäarvoa kurssilta

Panostamme vahvasti yrittäjyyteen ja kannattavuuteen. Esimerkiksi kursseilla tehtävä liiketoimintasuunnitelma laittaa kurssilaisen miettimään yrittäjyyden edellytyksiä.

– Kun suunnitelma on tehty ja selvitetty kaikki perusasiat ensin itselle, on asiat ehkä helpompi esittää sitten vaikka tarvittaessa pankinjohtajalle, Harri nauraa.

Opettajamme tarjoaa myös henkilökohtaista keskustelua, esimerkiksi eri yritysmuodoista, jolloin siirrytäänkin lähemmäs henkilökohtaista opetusta. Vaihtoehtona saattaa olla vaikka maatilan rinnalle perustettava toiminimi

AEL (Ammattienedistämislaitossäätiö, perustettu 1922) on säätiömuotoinen koulutusorganisaatio, jonka taustavoimina ovat työmarkkinajärjestöt ja muut elinkeinoelämän järjestöt, julkishallinto ja opetusviranomaiset.
– Toimipisteet Helsingissä, Turussa, Kouvolassa, Oulussa ja Kiinassa, Shanghaissa.
– Omaa henkilökuntaa noin 230.
– Tarjolla koulutukseen 3 000 ammattilaisen asiantuntijaverkosto.
– Vuosittain 2 300 koulutustilaisuutta
– Yli 40 000 opiskelijaa vuosittain
– Traktoripuolelle liikennetraktoriyrittäjäkurssin lisäksi mielenkiintoisia kursseja ovat ainakin tieturva- ja tulityökurssit.
Koko koulutustarjonta löytyy AEL:n kotisivulta: www.ael.fi.

Lue seuraavaksi