Uutiset

Kuljetuskalusto

Koskelan varikon kehitysvaihe on käynnistynyt


Artikkelikuva: Koskelan nykyinen varikko. Kuva: Kaupunkiliikenne Oy


Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy on tehnyt sopimuksen Koskelan varikkohankkeen allianssimallisen urakan kehitysvaiheesta. Hankkeen palveluntuottajana on Akseli-niminen ryhmittymä, johon kuuluvat päätoteuttajana Skanska ja suunnitteluosapuolina Sweco Finland Oy, Sipti Infra Oy, Rejlers Rakentaminen Oy ja Arkkitehtityöhuone APRT Oy.

Nyt elokuussa käynnistyneessä noin vuoden kestävässä kehitysvaiheessa allianssi määrittelee raamit hankkeen toteutukselle tarkentaen suunnitelmia tilaajan eli Kaupunkiliikenne Oy:n tavoitteita tukeviksi. Toteutusvaiheeseen on tarkoitus siirtyä syksyllä 2024, mistä Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne tekee päätöksen erikseen.

Koskelan varikko tulee valmistuttuaan olemaan Helsingin raitioliikenteen toinen päävarikko nyt rakenteilla olevan Ruskeasuon varikon ohella. Hankkeessa Koskelan nykyisen varikon vanhat, osittain epätarkoituksenmukaiset tilat korvataan uudella varikolla. Varikolle rakennetaan tilat noin sadan raitiovaunun säilytykselle, kunnossapidolle ja korjaukselle. Lisäksi varikkokokonaisuuteen kuuluu ratainfran kunnossapidon varikko.

Koskelan varikko on osa laajempaa raitiovaunuvarikoiden kehittämissuunnitelmaa, jonka mukaisesti varaudutaan pääkaupunkiseudun raitioliikenteen kasvuun.

Uutta varikkoa voidaan alkaa rakentaa, kun Koskelan nykyisen varikon toiminnot siirtyvät kesällä 2024 valmistuvalle Ruskeasuon varikolle, jota Skanska myös rakentaa. Tavoitteena on, että Koskelan uusi varikko valmistuu vuonna 2028.