Uutiset

Kuljetuskalusto

Avustusta sähköisen raskaan liikenteen edistämiseen

Latausasema raskaalle kalustolla - havainnekuva

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin myöntämä sähköisen raskaan liikenteen valtionavustus on tarkoitettu hankkeille, jotka edistävät sähköisen raskaan liikenteen kehittymistä Suomessa. Traficom käynnistää toisen hakukierroksen 6.3.2023.

Valtionavustuksen on tarkoitus edistää raskaan liikenteen toimialan valmiuksia hyödyntää sähköä käyttövoimana. Sähköisen raskaan liikenteen kehittäminen nopeuttaa siten raskaan liikenteen päästövähennysten saavuttamista.

Avustuksella on tarkoitus tukea sähköisen raskaan liikenteen palveluketjun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä liiketoimintaverkostojen toiminnan edistämistä. Tukitoiminnot kattavan palveluketjun kehittäminen on edellytys raskaan liikenteen laajamittaiselle sähköistymiselle. Palveluketjujen ratkaisuista voi syntyä liiketoimintaan johtavia innovaatioita. Toiminta parantaa toimialan yhteistyötä ja verkottuneisuutta.

Avustus rahoitetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä, ja sillä edistetään Suomen kestävän kasvun ohjelman Elpymis- ja palautumissuunnitelman tuottavuuskasvun sekä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen tavoitteita. Avustuksella toimeenpannaan pilari 3:n investointia (P3C4I2) Kansainvälisen kasvun kärkialaohjelmat. Avustuksiin on käytettävissä arviolta 1,2 milj. euroa, jolla pyritään rahoittamaan noin 2–5 hanketta. Hankkeiden on oltava kokonaan toteutettu 30.9.2025 mennessä.

Avustettavista hankkeista säädetään sähköisen raskaan liikenteen kehittämiseen vuosina 2022–2025 myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksessa (112/2022). Avustukset myönnetään valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n ja em. asetuksen mukaisena erityisavustuksena EU:n valtiontukisääntöjä noudattaen.

Avustusta haetaan kirjallisesti Traficomilta. Hakuaika alkaa 6.3.2023 ja päättyy 10.5.2023 klo 16.15. Lisätietoa avustuksesta ja sen hakemisesta on osoitteessa https://www.traficom.fi/fi/sahkoinenliikenne.Lue seuraavaksi