Uutiset

Konepajateollisuus

Visuaalista analytiikkaa kokoonpanotuotannon tehostamiseen

Visuaalisuus on hyvä keino oppimiseen sekä keskustelujen ja yhteistyön helpottamiseen. AVIX-ohjelma on visuaalinen työkalu, mikä auttaa tuotteen kokoonpanoystävällisyyden, työmenetelmien ja linjatasapainotuksen suunnittelussa ja analysoinnissa. Ohjelma on tehokas monenlaisessa parantamisessa, vertailuissa ja työntutkimuksessa. AVIX automatisoi työohjeiden ja perehdytysaineiston tekoa ja samaa vaihe- ja visualisointidataa voi käyttää myös ergonomia- ja FMEA -riskianalyyseissä.

Vaiheita ja visualisointeja voi analysoida ja suunnitellma monilla työkaluilla. Kuvassa AVIX Resource Balance ja kokoonopanolinjan tasapainotus (osanäkymä näytöstä).

Visualisoinnissa toimivat CAD- ja valokuvat, videot, animaatiot, osa- ja työvaiheluettelot, tasapainotus- ja prosessikaaviot. Visuaalisuus helpottaa oppimista, keskusteluja ja yhteistyötä monessa kohdassa. Esimerkiksi kehittäjien, esimiesten ja työntekijöiden välinen yhteistyö paranee.

Saadut tulokset ovat hyvät, tyypilliset tehokkuusparannukset ovat kaksinumeroisia prosentteja. AVIX -ohjelmien edustaja on Cimteam Oy.

AVIX on käytössä monenlaisissa yrityksissä. Se on suosittu mm. kone-, laite- ja kulkuneuvoteollisuudessa ja näiden toimitusverkostoissa. Kokoonpantavat tuotteet vaihtelevat pienistä elektronisista medical-implanteista suuriin työkoneisiin, ja kokoonpanoajat alle minuutista yli sataan tuntiin. Työ voidaan tehdä yhden henkilön, ryhmän tai robottien toimesta paikkakokoonpanona, solussa tai linjalla. Eräkoot ovat yhdestä alkaen ja joustavuustarpeet ovat isot.

Ruotsin ja Saksan kärkifirmat suhtautuvat usein hyvin kriittisesti hukkaan eli kaikkeen mistä asiakas ei halua maksaa. Myös standardisoitujen työmenetelmien kehittäminen, perehdyttäminen ja vakiinnuttaminen ovat edellisissä maissa huomattavan täsmällisiä. Näistä kannattaa ottaa oppia.

Visuaalisuuden lisäksi AVIX sisältää automatisoituja toimintoja. Esimerkiksi kokoonpanon vaihemuutos päivittää automaattisesti linjan tasapainotussuunnitelman ja päinvastoin.

Tuotteen kokoonpanoystävällisyys

Tuotteen kustannukset päätetään suurelta osin tuotekehitysvaiheessa. Uusi tuote kannattaa analysoida kehitysvaiheessa yhteistyönä.  Tuotekehityksen, tuotannon, oston, logistiikan, laadun, huollon jne. näkemykset tarvitaan mukaan.

AVIX DFX on työkalu tuotteen kokoonpanoystävällisyyden analysointiin ja parantamiseen. Siinä on opastavat kysymykset manuaaliseen ja automaattiseen kokoonpanoon. Analyysi tehdään osaluettelo- ja tuoterakennetiedoilla sekä CAD-, video- ym. visualisoinneilla. Tulos ja ongelmakohdat nähdään ”mosaiikkimattoraportin” punaisten ruutujen määrästä, idea-/ongelmalistasta ja kokoonpano-indeksistä. Luotettava aikatieto ja vaiheistus saadaan AVIX Methodilla. Pikahaku-filtterillä nähdään standardiosien käyttö ja ajat. Filtteri toimii monissa tarpeissa ja esimerkiksi halutut työvaiheet, ajat, hukat, osat, työkalut, ideat, ongelmat ja ergonomiariskit saadaan esiin.

Kokoonpanomenetelmän suunnittelu ja analysointi

AVIX Methodin pikakäyttötyylin oppii ensimmäisenä päivänä. Kohteena voi olla hukan poisto ja standardisoidun työmenetelmän kehittäminen ja työohjeet. Kokoonpanossa pienelläkin ottoetäisyyden parannuksella voidaan saada 10 % tehokkuusparannus kyseiseen vaiheeseen. Kokoonpanon lisäksi siihen liittyviä sisälogistiikan töitä kannattaa analysoida.

Työn vaiheistus tehdään CAD- ja osaluettelotiedon, videoiden tai importatun vaihe- ja aikatiedon avulla. Vaiheistuksen voi tehdä myös ilman visualisointeja. Videoiden kanssa vaiheistus syntyy samalla kun filmit katsotaan. Vaiheiden importtauksella päästään nopeasti esimerkiksi linjakehitykseen ja kokeilutasapainotusten suunnitteluun. Pullonkaulassa ja ongelmakohdissa voidaan lisätä visualisoinnit. AVIX Method sisältää analysoinnin, parantamisen ja työntutkimuksen työkalut. Siinä on standardiajat, liikeaika- ja havainnointitutkimus. LEAN-kehittäjät pitävät työn jalostava- ja hukkaluokitteluista.

Joustavan kokoonpanolinjan tasapainotus

AVIX Resource Balance on työkalu joustavien kokoonpanolinjojen suunnitteluun, analysointiin ja tasapainotukseen. Ongelmana on usein hyvinkin erilaisten tuotteiden sovitus samalle linjalle. Linjan toimintaa parantavia ratkaisuja ovat esimerkiksi työasemien ja resurssien määrä, esikokoonpanojärjestelyt, osien kittaus, liikkuvat resurssit sekä perehdyttäminen. AVIX on joustava parantamisessa ja kokeiluissa. Häiriöitä ja vaiheiden aikavaihtelua voi simuloida parametreja muuttamalla.

Resource Balancesta saadaan tasapainotusgrafiikka (yamazumi) sekä resurssien tarve- ja käyttöastetiedot. Tarjolla on myös lisätyökalu linjan työjonon pullonkaulojen visualisointiin, kun linjalla kootaan peräkkäin erilaisia tuotteita.

AVIX ohjelmia käytetään kokoonpanon lisäksi monien muidenkin työmenetelmien ja prosessien analysoinnissa, kehittämisessä ja ohjeistuksessa. Ohjelmat ovat helppoja, mutta käytön organisointi, ohjeistus ja pelisäännöt parantavat tuloksia. www.cimteam.fi

Lue seuraavaksi