Uutiset

Konepajateollisuus

Teknologiateollisuus jatkaa kasvussa

Maailmantalouden epävarmuus luo varjoja vientiodotuksiin, mutta Suomen teknologiateollisuus sinnittelee yhä kasvussa, toteaa Teknologiateollisuuden huhtikuun lopulla julkaistu katsaus. Talouden kasvu on hidastunut euroalueella ja Suomen tärkeällä vientimarkkinalla Saksassa. Tästä huolimatta teknologiateollisuuden tilauskanta vahvistui alkuvuonna ja uusien tilausten arvo pysyi hyvällä tasolla. Myös henkilöstöä lisättiin.

”Teknologiateollisuuden suhdannetilanne on pysynyt yllättävän vahvana Suomessa maailmantalouden monista epävarmuuksista huolimatta. Hidastuvan kasvun vuoksi on kuitenkin pelättävissä, että yritysten markkinatilanne voi vaikeutua jatkossa. Yritysten kilpailukyky on keskeisessä asemassa, kun markkinaosuuksia jaetaan uudelleen”, tähdentää Teknologiateollisuus ry:n pääekonomisti Jukka Palokangas.

Tilauskanta hyvällä tasolla

Teknologiateollisuus ry:n tuore tilauskanta- ja henkilöstötiedustelu kertoo, että tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa kuusi prosenttia suurempi kuin vuodenvaihteessa ja 14 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten maaliskuussa. Tilauskannasta poikkeuksellisen suuri osa koostuu laivatilauksista.

Myös uusien tilausten arvo pysyi hyvällä tasolla. Tiedustelussa mukana olevat yritykset saivat uusia tilauksia Suomessa tammi–maaliskuussa euromääräisesti saman verran kuin edellisellä kvartaalilla, mutta 14 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Myös tarjouspyyntöjen määrä kääntyi kevättä kohden kasvuun.

Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella voidaan arvioida, että teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto on keväällä suurempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan Teknologiateollisuuden henkilöstömäärä oli maaliskuun lopussa 318 500 eli runsaat kolme prosenttia enemmän kuin viime vuonna keskimäärin.

Kasvua metallissa

Kone- ja metallituoteteollisuuden (koneet, metallituotteet, kulkuneuvot) yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi kuusi prosenttia vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017.

Kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten saamien uusien tilausten arvo pysyi hyvällä tasolla tammi-maaliskuussa. Tilauskannan kokonaisarvo vahvistui edelleen. Suomessa Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia tammi-maaliskuussa euroina kolme prosenttia vähemmän kuin loka-joulukuussa, mutta 18 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa kahdeksan prosenttia suurempi kuin joulukuun lopussa ja 16 prosenttia suurempi kuin vuoden 2018 maaliskuussa.

Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan keväällä hieman suurempi tai samansuuruinen kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.  Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö Suomessa kasvoi tammi-maaliskuussa vajaat 1,5 prosenttia verrattuna vuoden 2018 keskiarvoon. Henkilöstöä oli maaliskuun lopussa 134 700 eli lähes 2 000 enemmän kuin viime vuonna.

Lue seuraavaksi