Uutiset

Konepajateollisuus

Lappeenranta palkittiin aktiivisesta LUMA-toiminnastaan

Lappeenrannan koulut, opettajat ja ennen kaikkea innokkaat oppilaat saivat tunnustusta aktiivisesta LUMA-toiminnastaan. Lappeenranta palkittiin tiistaina 5.6.2018 StarT-gaalassa vuoden aktiivisimpana StarT-kuntana, joka on lisännyt lasten ja nuorten innostusta matematiikkaa, luonnontieteitä ja teknologiaa kohtaan. 

Kesämäen koulun oppilaat Siiri Keltonen ja Sofia Long esittelevät kehittämäänsä silmien värin perinnöllisyyteen liittyvää simulaatiota LUT:lla StarT-aluekilpailun tuomaristolle. Lappeenrannan kaupunki.

StarT on LUMA-keskus Suomi -verkoston ja sen yhteistyötahojen yhteisöllinen toimintamalli. Sen avulla tuetaan monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja teemaopintojen toteuttamista varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. 

StarTin päätavoitteena on lisätä lasten ja nuorten innostusta LUMA-opiskelua kohtaan innostavan ja yhteistyötä korostavan projektioppimisen kautta. Aktiivisin kunta -palkinto annetaan kunnalle, jonka oppimisyhteisöt ovat ottaneet eniten osaa StarT-toimintaan alueellisesti tai kansallisesti ja kansainvälisesti. 

Lappeenrannan puolesta palkinnon Tampereella StarT-gaalassa vastaanottanut vs. opetustoimenjohtaja Anu Liljeström on iloinen tunnustuksesta. 

– Palkinto on osoitus erityisesti opettajien ja oppilaiden innokkuudesta, mutta myös aktiivisesta ja tuotteliaasta yhteistyöstä Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT), Saimaan ammattikorkeakoulun ja niiden yhteisen LUMA-keskus Saimaan sekä Saimaan mediakeskuksen kanssa. Yhteistyössä on voimaa. 

Lappeenrannan opettajat ovat Liljeströmin mukaan viime vuosina vahvasti kehittäneet tapoja viedä laaja-alaisten taitojen oppimista käytäntöön. 

– Tutkivan ja ilmiöpohjaisen oppimisen menetelmät ovat tässä oiva tapa ohjata oppilaat ongelmanratkaisun, vuorovaikutustaitojen, oman oppimisprojektin suunnittelun ja tiedon tuottamisen ja arvioinnin harjoitteluun. Opettajat ovat saaneet koulutusta aihepiiriin ja toteuttaneet satoja tutkivan oppimisen projekteja omissa kouluissaan. 

Tutkivan oppimisen projekteissa oppilaita kannustetaan löytämään tutkimusaiheita oman kiinnostuksen ja kysymysten kautta. Liljeström kertoo, että töitä esitellään esimerkiksi StarT-tapahtumissa, kuten Lappeenrannan StarT-aluefestivaaleilla, jotka järjestettiin keväällä yhtä aikaa ja yhteistyössä Saimaan mediakeskuksen Innokas-robotiikkaturnauksen kanssa. 

– Tutkimusprojektien ja keksintöjen esittely julkisesti erilaisissa tapahtumissa tuo projektille uudenlaisen mielekkyyden. Projektia ei tehdä vain omalle opettajalle tai luokalle, se halutaan julkaista suuremmalle yleisölle. Festivaaleilla projekteista ollaan aidosti kiinnostuneita, saadaan palautetta ja opitaan toisilta. 

– Hienoa on myös, että tapahtumissa ovat mukana niin pienet kuin isommat tutkijat yhdessä, sillä siten vertaisoppiminen mahdollistuu ja intoa saadaan aina uusiin tutkimusprojekteihin. 

Saimaan ammattikorkeakoulun ja LUT:n yhteinen LUMA-keskus Saimaa järjestää koululaisille työpajoja, vierailuja, tiedeleirejä ja kerhoja, jotka tukevat vahvasti tutkivan oppimisen menetelmiä. Koululaiset oppivat esimerkiksi biomekaniikan työpajoissa, että matematiikkaa ja fysiikkaa tarvitaan myös terveydenhoitoalalla. 

– Saimaan Mediakeskuksen kautta olemme puolestaan päässeet mukaan valtakunnalliseen Innokas-verkostoon, jonka kautta oppilaat ovat päässeet tutustumaan muun muassa robotiikkaan. Esi- ja perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa tehdään vahvaa yhteistyötä erityisesti LUT:n kanssa. LUT Junior University -toiminta on käynnistymässä ja jatkossa tavoitteena on saada kaikki koulut ja tietyt ikäluokat mukaan tiedeopetuksen pariin, Liljeström valottaa. 

Lue seuraavaksi