Uutiset

Konepajateollisuus

Länsiterminaali 2 on Vuoden Teräsrakenne 2017

Vuoden Teräsrakenne kuuluu merkittäviin suomalaisiin arkkitehtuuripalkintoihin. Vuoden Teräsrakenne 2017 on Helsingin Länsisataman Länsiterminaali 2. Terminaalin pää- ja arkkitehtisuunnittelusta on vastannut PES-Arkkitehdit Oy. Pääsuunnittelijana on toiminut arkkitehti SAFA Tuomas Silvennoinen.

 ”Helsingin Länsisataman Viron matkustajaliikenteen terminaali on Jätkäsaaren uusi näyttävä maamerkki. Linjakkaan ja dynaamisen rakennuksen arkkitehtuuri vertautuu laivojen ja meren liikkeeseen. Veistoksellinen ja selkeä rakennus antaa erinomaisen ensivaikutelman maahan saapuville matkustajille. Suunnittelijoiden pitkä kokemus terminaalirakennusten suunnittelusta heijastuu positiivisella tavalla rakennuksen toiminnallisena ja arkkitehtonisena selkeytenä”, voittajan valinnut palkintolautakunta kehuu voittajatyötä. 

Kohteen nimesi Vuoden Teräsrakenteeksi arkkitehti SAFA Mikko Summasen johtama palkintolautakunta Teräsrakenneyhdistys ry:lle tehtyjen ehdotusten pohjalta. Ehdotuksia oli kaikkiaan noin 15, joista lautakunnan käsittelyyn eteni yhdeksän. Palkinnon saajan pitää sääntöjen mukaan olla arkkitehtonisesti korkeatasoinen sekä terästä että muita metalleja rakentamisvaiheessa oivaltavasti hyödyntänyt rakennushanke. Kisassa mukana olleet kohteet ovat valmistuneet edellisestä kilpailusta kuluneen vuoden aikana. 

Helmikuussa 2017 valmistunut Länsiterminaali 2 on vasta toinen alkujaan laivaterminaaliksi suunniteltu rakennus Helsingissä. Tallinnan laivaliikennettä palveleva terminaali on kapealla tontilla Jätkäsaaren eteläkärjessä Tyynenmerenkadun päässä. Uusi terminaali tehtiin nopeuttamaan matkustajien siirtymistä laivoihin ja niistä pois sekä lyhentämään alusten satamassaoloaikaa. Kaikkiaan 12.900 neliömetrin uusi terminaalirakennus muodostuu varsinaisesta terminaalista ja sen kahta puolta olevista matkustajakäytävistä, joita pitkin matkustajat liikkuvat laivojen ja terminaalin välissä.

Vuoden Teräsrakenne -palkinto jaettiin Teräsrakenne-päivä 2017 -tilaisuudessa Helsingissä. PES-Arkkitehdit Oy:n lisäksi työstä palkittiin kohteen tilaaja Helsingin Satama, rakennesuunnittelusta vastannut Sweco, pääurakoitsija YIT sekä teräsrungon ja lasijulkisivut toimittanut Normek. 

Lue seuraavaksi