Uutiset

Konepajateollisuus

Automaattipaketti 2D-laserleikkaukseen

Konevalmistaja Trumpf esitteli Hannoverin EuroBLECH-messuilla uuden konseptin automaattiseen ja autonomiseen 2D-laserleikkaukseen.Trumpfin uutuus, TruLaser Center 7030, on kehitetty mahdollistamaan automaattisen tuotannon ohjelmoinnista leikkaukseen ja aina työkappaleiden lajitteluun sekä pinontaan saakka. 

Kun teknologian kehitys on viime aikoina painottanut leikkausnopeuden, tehon tai -laadun kehitystä, Trumpf ilmoittaa siirtäneensä huomiota suuntaan, mikä niin ikään on keskeinen asia tehokkaiden kokonaisprosessien taustalla, eli kappaleenkäsittelyyn. Nykyajan leikkausnopeuksiin ja usein vaihtuviin sarjoihin soveltuva kappaleenkäsittely on koneen suunnittelussa ollut erityispainopisteenä. 

Tehokasta kappaleenkäsittelyä

TruLaser 7030 Center:ssä on 6 kW:n TruDisk laser, ja sekä levy että leikkauspää liikkuvat. Levy liikkuu Y-akselin suunnassa, leikkauspää X-suunnassa, ja tämän lisäksi leikkauspää tekee Y-akselin suuntaisen ±55 mm:n liikkeen. Tämä tuo käsittelyyn nopeutta erityisesti pienillä muodoilla ja kappaleilla.

Koneen yksityiskohdissa on mukana uusia ratkaisuja mm. leikkauspään yhteydessä. Pöydälle leikkauspään yhteyteen on sijoitettu kaksi tukilevyä, jotka liikkuvat synkronisesti leikkauspään kanssa sen liikeradalla, eli kohdalla, missä pöytä hybridikoneissa jakautuu kahteen osaan.

Tämä ns. SmartGate-teknologia tuo lisätukea leikkauskohtaan, ja samalla mahdollistuu pienempien kappaleiden poisto työpöydältä. Levyjen etäisyys suhteessa toisiinsa muuttuu ohjelmallisesti, max. 160×160 mm:n kappaleet voidaan poistaa pöydän jakokohdasta alasuuntaan.

Leikkauspäässä leikkauskohtaa tuetaan ylhäältä paineen avulla. (Kuva:Trumpf)

Levyä tuetaan leikkauksen aikana myös toisesta suunnasta. Leikkauspään yhteydessä on painesylinteri, mikä puristaa levyä yläpuolelta. Ohjaus laskee puristuspisteen automaattisesti.
Kookkaiden kappaleiden poistoon koneeseen on kehitetty ovat teknologiat, joita valmistaja nimittää SmartLiftiksi ja SortMaster Speediksi. Niiden perusidea on, että ohjelmallisesti asemoitavat nostintapit kohottavat leikatut kappaleet levykehikoista ja tämän jälkeen kappaleiden siirto työalueelta tapahtuu yläpuolisten imulevyjen avulla. Kokonaisuus on automaattinen, ja Trumpfin mukaan vaativia muotoja sisältävät kappaleet, joiden poisto on aiemmin pitänyt tehdä työalueelta manuaalisesti käsin, voidaan poistaa uuden järjestelmän myötä koneellisesti 

Levyjen siirto käsittelyyn ja kappaleiden poisto voi tapahtua samanaikaisesti, ja kone myös leikkaa samaan aikaan kun käsittelyyn tulevan tai käsitellyn materiaalien siirto tapahtuu.

Autonominen kokonaisuus

SmartGate-teknologia tukee levyä leikkauksen aikana pöydällä. (Kuva:Trumpf)

Trumpfin mukaan TruLaser Center 7030 mahdollistaa pitkät autonomiset työjaksot ilman että koneenkäyttäjän tarvitsee puuttua prosesseihin. Konetta käytettäessä geometriat, määrät, materiaalityypit ja -vahvuudet sisältävä data siirretään koneelle ja tämän jälkeen eri automaattiprosessit huolehtivat nestauksesta, leikkauksesta, kappaleiden lajittelusta ja siirrosta aina pinontaan saakka. Koneen verkottamista varten on omat optionsa. 

Materiaalivahvuudet koneelle ovat 1-12 mm, levykoko max. 1500×3000 mm. TruLaser Center 7030 oli ensiesittelyssä EuroBLECHissä. Trumpf- lanseerauksia messuilla olivat myös esimerkiksi TruPunch 1000- ja TruMatic fiber 1000-mallit. Myös uuden sukupolven TruLaser Cell 8030 esiteltiin, samoin TruBend Center 7030.

Lisätietoja:
www.tammesvirta.fi

Automaattiset toiminnot tuovat sujuvuutta kappaleiden erotteluun ja siirtoon. (Kuva:Trumpf)