Uutiset

Konepajateollisuus

Amada-innovaatioita kuitulaserleikkauksen tehostamiseen

Amada on julkistanut kaksi kehittynyttä teknologiaa nostaakseen kuitulaserleikkaustekniikan kokonaan uudelle tasolle: Silky Cut- ja Gas Mixer-teknologiat. Tekniikat ovat saatavissa AMADA ENSIS- ja LCG (6 kW+) -laserleikkauskoneiden tuoteperheisiin.

Uudet tekniikat lisäävät Amadan mukaan työn laatua suhteessa perinteisiin kuitulasereihin ja mahdollistavat näin käyttäjilleen mahdollisuuden toimia uusilla markkinoilla ja voittaa uusia tilauksia.

Silky Cut

Samalla, kun teollisuuden kuitulaserteknologian kasvu on johtanut vaatimukseen entistä suuremmista prosessinopeuksista, on laatu pudonnut CO2-laadun alapuolelle silloin, kun työskennellään paksummilla levypaksuuksilla ja tietyillä materiaaleilla.

Vastauksena tähän Amada on kehittänyt uuden Silky Cut-menetelmän, joka tarjoaa CO2-laadun ruostumatonta terästä leikattaessa aina 15 mm levypaksuuksiin saakka kuitulaserteknologiaa käytettäessä.

Silky Cut-menetelmä perustuu yhtiön omaan kuitulaserlähteeseen, uudella tavalla muotoiltuun leikkuupäähän, säteen optiikan optimointiin sekä kaasuvirtauksen dynamiikkaan ja säteen muodon hallintaan liittyvien menetelmien erinomaiseen osaamiseen. Asiakkaat voivat nyt prosessoida keskipaksuja ja paksuja ruostumattomia teräslevyjä ja luottaa siihen, että lopputulos täyttää tiukimpienkin standardien asettamat vaatimukset. Lisäksi paksumpia materiaaleja prosessoivat käyttäjät pääsevät hyötymään kuitulasertekniikan suomasta matalammasta energiankulutuksesta, joka on tyypillisesti 70 % pienempi kuin vastaavan tehoista CO2-laseria käytettäessä.

Uusista innovaatioista on hyötyä erityisesti öljy- ja kaasusektoreilla sekä ruokateollisuuden laitesektorilla.

Gas Mixer

Amadan kehittämä Gas Mixer-teknologia on kehitetty erityisesti alumiinin leikkaamiseen ja tarjoaa CO2-laadun kuitulaseria käytettäessä.

Vaikka alumiinin leikkaaminen lähes purseettomasti on mahdollista hapella, ei ratkaisu ole kovin laajasti käytössä johtuen happileikkauksen aiheuttamasta hitsautumattomuudesta. Tämän seurauksena useimmat käyttäjät valitsevat alumiinin leikkaukseen typen, joka mahdollistaa nopean leikkuun, mutta laatu jää joissakin tapauksissa alle tyydyttävän tason.

Amadan Gas Mixer-järjestelmä sekoittaa kaasut suhteeseen, jolla aikaansaadaan täydellinen yhdistelmä, jonka avulla saadaan parannettua leikkuulaatua sekä leikkuun jälkeistä hitsautuvuutta. Toisin sanoen käyttäjät voivat halutessaan eliminoida toissijaisia työvaiheita ja vähentää hitsausvirheiden määrää verrattuna happileikattuihin osiin. Suurimman hyödyn tästä menetelmästä saavat auto-, ilmailu- ja yleisen alihankintateollisuuden asiakkaat.

Säädettävän säteen hallinta

Silky Cut- ja Gas Mixer-teknologioiden lisäksi Ensis-koneiden käyttäjät voivat hyödyntää jo aiemmista koneista tuttua säädettävän säteen hallintateknologiaa. Ensis-teknologia mahdollistaa ohuiden materiaalien leikkaamisen suurella nopeudella, paksujen rakenneterästen korkealaatuisen leikkausrailon minimaalisella kaventumisella sekä paksujen rakenneterästen erittäin nopean lävistämisen.

Lisäksi 3 kW Ensis kuitulaser pystyy leikkaamaan saman paksuista rakenneterästä (25 mm) kuin vakiotyyppinen 6 kW kuitulaser tehontarpeen ollessa puolet pienempi.

Etuna saadaan lisäksi matalampi osakohtainen kustannus, pienempi energiakulutus ja suurempi voittokate. Ensis-kone on osoittautunut erityisen suosituksi niiden alihankkijoiden parissa, jotka edellyttävät suurta joustavuutta ja pienempiä prosessikustannuksia.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka monet valmistajat siirtyvätkin käyttämään kuitulaserteknologiaa parantaakseen voittoja nopeamman tuotannon ja pienemmän energiakulutuksen ansiosta ohuiden osien tuotannossa, voi ongelmaksi muodostua huonontunut laatu materiaalin ollessa paksumpaa. Täten minkä tahansa konepajan tai tuotantolaitoksen, missä leikataan sekä ohuita että paksuja kappaleita, kannattaisi Amadan mukaan ehdottomasti valita kone, joka tarjoaa sekä Silky Cut- että Gas Mixer-teknologiat. Samalla poistuu tarve jatkaa CO2-laserkoneen ylläpitoa, eikä laadustakaan ole tarve tinkiä. Amadan Suomen edustaja on Ama-Prom Finland Oy.

Lue seuraavaksi