Uutiset

Autot

Volkswagen parantaa liikenneturvallisuutta ajoneuvojen välisellä kommunikaatiolla

Ajoneuvojen väliset sekä ajoneuvojen ja lähialueen liikenneinfrastruktuurin väliset yhteydet ovat tärkeä askel kohti verkottunutta autoilua, jonka tavoitteena on liikenneonnettomuuksia ja minimoida niiden seurauksia. Volkswagen aloittaa vuonna 2019 pWLAN-teknologian asentamisen vakiovarusteeksi ensimmäisiin malleihin. Teknologia mahdollistaa tietojen vaihdon eri valmistajien autojen välillä. Tietoa voidaan siirtää sekä autosta toisiin autoihin (car-to-car) että ajoneuvoista liikenteen infrastruktuurille (car-to-X). Tämä mahdollistaa esimerkiksi ruuhkia ja onnettomuuksia koskevien tietojen jakamisen nopeasti aina puolen kilometrin etäisyydelle saakka.

Volkswagenin käyttämä tekniikka perustuu autoteollisuuden kansainvälisesti standardoimaan ja testaamaan IEEE 802.11p (pWLAN) -standardiin.

Tämä erityisesti autojen sovelluksiin kehitetty teknologia mahdollistaa liikennetilannetta, varoituksia ja jopa auton omien antureiden tekemiä mittauksia koskevien tietojen jakamisen lähialueelle millisekunneissa. Tämä laajentaa auton vaikutusalueen useisiin satoihin metreihin ja mahdollistaa käytännöllisesti katsottuna näkemisen kulman taakse.

Järjestelmä hyödyntää erityisesti liikenneturvallisuudelle ja liikenteen sujuvuuden parantamiselle varattua taajuuskaistaa. Koska tieto on luonteeltaan hyvin paikallista, sitä ei koota mihinkään keskitetysti. Tämän vuoksi järjestelmä ei ole riippuvainen matkapuhelinverkon kattavuudesta eikä aiheuta tietoliikennekustannuksia.

Volkswagenin tavoitteena on, että jatkossa sekä matkapuhelinten liitettävyys että pWLAN-tekniikka kuuluvat autojen vakiovarustukseen. ”Haluamme parantaa liikenneturvallisuutta verkottuneiden ajoneuvojen avulla ja tehokkain tapa saavuttaa tämä on yhteisten teknologioiden nopea käyttöönotto. Tärkeintä on, että mahdollisimman monet valmistajat ja yhteistyökumppanit ottavat tekniikan käyttöön kattavasti”, kertoo Volkswagenin korinkehitysosastosta vastaava johtaja Johannes Neft.

Käyttöönottovaiheessa vuonna 2019 järjestelmä perustuu varoituksiin ja tietoon nopeasti ilmenevistä paikallisista riskeistä, joiden perusteella voidaan ennakoida mahdollisia vaaratilanteita. Tällainen voi olla esimerkiksi hätäjarrutus tai antureiden havaitsema musta jää. Muutamassa millisekunnissa tieto voidaan jakaa lähialueelle, jolloin muut tienkäyttäjät voivat reagoida riskitilanteeseen.

Koska järjestelmän tehokkuus paranee käyttäjämäärän kasvaessa, Volkswagen on aktiivisesti mukana projekteissa viranomaisten, liikenneministeriöiden ja muiden autoteollisuuden ja liikenteen alan yhteistyökumppaneiden kanssa, ja näin edistää myös teknologian käyttöönottoa sarjatuotannossa. Samanaikaisesti etsitään keinoja tietosuojan varmistamiseksi.

Kun myös poliisi ja pelastuslaitokset ottavat pWLAN-tekniikan käyttöön, autoilijat voivat saada ennakolta tiedon hälytysajoneuvojen saapumisesta – etäisyydestä ja suunnasta. Saksa, Alankomaat ja Itävalta ovat jo ilmoittaneet suunnitelman varustaa myös tietyömaiden liikenteen ohjauksessa käytettävät perävaunut pWLAN-tekniikalla, jotta törmäysriskiä voidaan vähentää etenkin moottoriteillä.

Pyrkiessään kohti automaattista ja yhteistoiminnallista liikennettä Volkswagen työskentelee myös liikennevalojen kaltaisten liikenneinfrarakenteiden ja muiden tien käyttäjien kanssa, jotta liikenneturvallisuutta voitaisiin parantaa pWLAN-tekniikan avulla.

Lue seuraavaksi