Uutiset

Autot

Volkswagen Caddy Maxi TGI – Suomen vuoden ekoauto

Vuoden ekoautoehdokkaat arvioitiin neljässä ryhmässä, joista kustakin valittiin vuoden ekoauto. Pienten autojen (autoluokat A ja B) 7 ehdokkaan joukosta paras oli SEAT Mii Ecofuel, joka oli myös kokonaisvalinnan paras auto. Suurten autojen (autoluokat D, E ja M) 15 ehdokkaan joukosta Vuoden ekoauto -nimike myönnettiin Volkswagen Caddy Maxi TGI:lle. Lisäksi arvioitiin keskikokoisten autojen ryhmä sekä muiden autojen ryhmä. Yhteensä 46 ehdokkaasta 22 oli Volkswagen Groupin valmistamia autoja. Volkswagen Group olikin Suomen ekoautovalinnan vuoden ekoautovalmistaja, sillä se oli sekä määrällisesti että laadullisesti paras mukana olleista 12 autonvalmistajasta.

Suomen kokonaisuutena paras ekoauto valittiin ryhmien parhaiden autojen joukosta Tekniikka elämää palvelemaan ry:n hallituksen äänestyksessä. Valinta perustui yhteispisteisiin, jotka saatiin yhdeksän ympäristöominaisuuden, kahden talousominaisuuden ja kahden käytännöllisyysominaisuuden perusteella sekä muihin arvioituihin näkökohtiin. Selvästi vahvimmat kandidaatit olivat kaikista ehdokkaista korkeimmat ympäristö- ja yhteispisteet saavuttanut Volkswagen Caddy Maxi TGI sekä kaikista ehdokkaista toiseksi korkeimmat ympäristö- ja yhteispisteet saavuttanut SEAT Mii Ecofuel. Niiden välinen kokonaispiste-ero oli pieni. Tämä oli ensimmäinen kerta Suomen ekoauto -valinnan historiassa, kun valituksi tuli metaanikäyttöinen auto.

Suomen vuoden ekoauton ympäristökriteerit ovat kovat – ne huomioivat kokonaisvaltaisesti uusiutuvan ja uusiutumattoman energian sekä auton ympäristökuormituksen. Ekoauton tulee pystyä käyttämään aurinko- tai tuulienergiaperäistä sekundäärienergialähdettä ja auton tulee pystyä kulkemaan puhtaalla käyttövoimalla eli sähköllä, vedyllä tai metaanilla, joille EU:n puhtaiden käyttövoimien infrastruktuuridirektiivi (2014/94/EU) edellyttää tankkausinfrastruktuurin rakentamisen. Lisäksi ekoautojen tulee olla raakaöljyriippumattomia; niiden pitää pystyä kulkemaan sataprosenttisesti vaihtoehtoisella käyttövoimalla, mutta ne saavat olla polttoainejoustavia, eli kulkea lisäksi bensiinillä tai dieselöljyllä. Kaikkiaan 46 virallisten automaahantuojien mallistossa olevaa tai ollutta henkilöautoa 17 eri automerkiltä läpäisi nämä kriteerit.

Suomen vuoden ekoauton valinta viettää tänä vuonna 20. juhlavuottaan. Tänä vuonna ensimmäisen kerran valinnasta vastasi tekniikan ja ympäristönsuojelun asiantuntijajärjestö Tekniikka elämää palvelemaan ry, aiemmin siitä ovat vastanneet 18 kertaa Motiva ja kerran Tuulilasi-lehti.

Volkswagen Caddy Maxi TGI

Volkswagen Caddy Maxi TGI on kevyiden tila-autojen luokkaan (M) kuuluva 7-paikkainen metaaniauto. Sillä on kaikista ehdokkaista alin raakaöljyn kulutus, alin energian elinkaaren ympäristörasite sekä pisin ympäristöpainotettu toimintamatka. Se on kestävän kehityksen mittareissa ekoautoehdokkaista paras. Uusiutuvan energian toimintamatkassa (920 km) se on myös globaalisti paras kaikista tehdasvalmisteisista vaihtoehtoisten käyttövoimien henkilöautoista, jotka pystyvät käyttämään uusiutuvaa energiaa puhtaana.

Vuoden ekoautovalmistaja: Volkswagen Group

Ekoautovalintaprosessin ulkopuolelta Volkswagen Group sai erityistä kiitosta muun muassa siitä, että valtaosa puhtaiden käyttövoimien malleista on tuotu myös Suomen markkinoille sekä nykyään että aiempina vuosina, ja ne ovat kattaneet lähes kaikki tärkeimmät automallit. Volkswagen Group valmistaa autoja kattavasti useilla puhtaiden käyttövoimien teknologioilla: sen automalleja oli mukana kaikissa neljässä autoryhmässä, seitsemässä autoluokassa yhdeksästä sekä kolmessa teknologiaryhmässä viidestä. Volkswagen Groupin valmistamissa autoissa oli ekoautovalintaprosessissa edustettuna seitsemän korimallia kahdeksasta.

Teknologisessa kehityksessä Volkswagen Group on tuottanut selvästi suurimmat positiiviset kehityshyppäykset vuoden 2015 aikana. Niistä tärkeimpiä ekoautovalintaprosessissa on nimetty TGI- eli bio/-maakaasutekniikassa tapahtunut moottoritekninen kehitys, jonka ansiosta energiatehokkuus on parantunut 25 %. Ekoautovalinnassa huomioiduista autoista Volkswagen Groupin valmistamien autojen joukossa olivat niin hankintahinnaltaan kuin käyttökustannuksiltaan halvimmat mallit.

Vuoden ekoautovalmistajan valinta tehtiin nyt ensimmäistä kertaa. Valinnassa huomioitiin enemmän kriteerejä kuin vuoden ekoautovalinnassa, niistä yksi oli negatiivisesti vaikuttanut vuoden lopulla Volkswagen Groupia koetellut typenoksideja koskeva päästötapaus. Volkswagen Groupin yhtiöt Audi ja MAN ovat kuitenkin tehneet merkittävää työtä uusiutuvan energian hyödyntämiseksi liikennekäytössä. Audi kaupallisti tuulimetaanin tuotannon ja käytön ensimmäisenä maailmassa. Autoalalle poikkeuksellisesti Audi toteutti myös tuulimetaanin tuotantolaitoksen; hanke toteutettiin yhdessä MANin kanssa. Lisäksi toteutettiin kattava tankkausasemaverkosto. Samanaikaisesti kehitettiin ja tuotiin markkinoille uusi Audi A3 g-tron. Tekniikka elämää palvelemaan ry toteaa ekoautovalmistajan valintaa koskevassa raportissaan, että Audi ei ole valmistanut historiansa aikana aiemmin metaaniautoja, ja aloittaessaan teki sen maailman ensimmäisellä tuulimetaaniautolla tavalla, joka huomioi ympäristökuormituksen keventämisen erittäin kokonaisvaltaisesti.

SEAT Mii Ecofuel – Suomen vuoden ekoauto

SEAT Mii Ecofuel on miniautojen luokkaan (A) kuuluva metaaniauto, joka on rekisteröity neljälle henkilölle. Mii Ecofuel on halvin sekä puhtaiden käyttövoimien autoista että kaikista vaihtoehtoisten energialähteiden käyttöön pystyvistä henkilöautoista Suomen markkinoilla, joten se tarjoaa kuluttajille edullisimman vaihtoehdon siirtyä puhtaiden käyttövoimien käyttäjiksi. Sillä on alin valmistuksen energiankulutus muutaman muun auton kanssa, alin energian kokonaiskulutus, alimmat elinkaaren kasvihuonekaasupäästöt ja alin kivihiilen ja turpeen kulutus.

SEAT Mii Ecofuelin valintaa Suomen vuoden ekoautoksi luonnehditaan Tekniikka Elämää Palvelemaan ry:n raportissa seuraavasti: se on pieni ja siten sekä kulutukseltaan että päästöiltään erityisen hyvä auto ja poikkeuksellisen hyvin ekoautoimagon täyttävä. Se on mahdollisimman yksinkertainen polttomoottoriauto, joka on tarkoitettu tarpeelliseen liikkumiseen, ei turhiin ajoihin. Se on valmistettu yleisistä ja helposti saatavissa olevista luonnonvaroista, joita on myös helppo kierrättää.

Lue seuraavaksi