Uutiset

Autot

Tulevaisuuden akkuekosysteemi ratkoo akkuihin liittyviä kiertotaloushaasteita

Toimivat kiertotalousratkaisut vaativat tuekseen hyvää yhteistyötä, tietoa toimintaympäristöstä ja tulevaisuuden ennakointia. Akkujen kiertotaloutta on edistetty Tulevaisuuden akkuekosysteemi -hankkeessa kokoamalla kevään aikana yhteen niin toimijoita kuin tietoakin. Hankkeen tavoitteena on tukea uusien kiertotalouden liiketoimintamallien kehittämistä akkujen ympärille.

Akkujen kiertotalousratkaisuja etsitään yhdessä

Lisää tehoa akuista kiertotalousratkaisuilla -työpajassa yli 40 osallistujaa useilta eri toimialoilta kokoontui ratkomaan, miten akkuja ja akkumateriaaleja voidaan hyödyntää entistä paremmin, ja millaisia haasteita ja pullonkauloja tavoitteeseen liittyy. Tärkeiksi teemoiksi nousivat mm. akkujen tunnistaminen, akkujen sisältämien materiaalien laaja kirjo ja kierrätettävyys sekä akkujen turvallinen käsittely käytöstä kierrätykseen saakka.

– Käytännössä kaikki akut tulevat Suomeen muualta maailmasta. Esimerkiksi litiumioniakkujen tuotekehitys on nopeaa, ja akkujen materiaalikoostumus muuttuu samaa tahtia. Toisaalta akkujen keräys ja kierrätys pitäisi pystyä järjestämään turvallisesti ja kannattavasti pidemmällä aikajänteellä. Tämä on vain yksi esimerkki kiertotalouden käytännön haasteista, hankeen projektiasiantuntija Johanna Valio kuvaa.

Akkuja käytetään koko ajan enemmän niin teollisuudessa kuin vapaa-ajalla. Lisäksi liikenteen sähköistymisen odotetaan lisäävän mm. litiumioni-akkujen kysyntää voimakkaasti. Toisaalta ilmastonmuutoksen pysäyttäminen edellyttää hyvinvointimme irrottamista lisääntyvästä neitseellisten materiaalien käytöstä ja kiertotalousratkaisujen edistämistä, kuten Sitran ja ECF:n tuoreesta selvityksestä käy ilmi.

– Jotta akkujen kiertotalous voi toimia hyvin – mihin akkutoimijoilla mielestäni on vahva yhteinen tahto – tarvitaan lisää tietoa akuista niiden elinkaaren eri vaiheissa, Valio jatkaa. Se on edellytys akkujen kiertotalouden turvalliselle ja käytännölliselle edistämiselle.

Akkujen elinkaari esiin – myös kuluttajat hereille kierrätysmahdollisuuksista

Tulevaisuuden akkuekosysteemi -hankkeessa on pyritty myös lisäämään tietoa hankesivujen ja nykytilaselvityksen avulla. Hankesivuilla julkaistaan noin kerran kuukaudessa akkuihin liittyvä blogiteksti, jonka tuottaa akkuekosysteemin toimija. Lisäksi sivuilla tuodaan esiin sitä osaamista, mitä akuista jo on olemassa. Tavoitteena on koota tietoa akuista ja niiden sovelluksista eri näkökulmista yhdelle sivustolle, joka löytyy osoitteesta: https://akkuekosysteemi.com.

Tietoa on koottu myös nykytilaselvitykseen, joka on niin ikään luettavissa hankesivuilla: https://akkuekosysteemi.com/hankkeen-tuloksia/. Selvityksen tarkoitus on valottaa akkujen elinkaarta materiaaleista kierrätysjärjestelmiin sekä tuoda esiin suomalaista akkukenttää mm. uusien liiketoimintamallien kehittämisen tueksi.

– Useat asiantuntijat antoivat aikaansa ja tietojaan selvitykseen, Valio kiittää.

Hankkeen toinen työpaja järjestetään ensi syksynä. Sen aiheena on kaupunkien liikkumisen sähköistyminen ja siihen varautuminen. Myös akkujen kierrätyksen näkyvyyttä lisääviä tempauksia on suunniteltu, sillä kuluttajia halutaan kannustaa palauttamaan käytettyjä akkuja keräykseen.

Lue seuraavaksi