Uutiset

Autot

Toyota SpotME takaa turvallisen työympäristön

Toyotan viimeisin turvallisuutta edistävä tuote on Toyota SpotME-järjestelmä, joka pyrkii estämään liikenteestä johtuvia onnettomuuksia varastoissa ja tuotantolaitoksissa. Varastot ja tuotantolaitokset ovat usein ahtaita ja hektisiä ympäristöjä, joissa on paljon liikennettä, mutta ei välttämättä selkeitä liikennesääntöjä.

Sisäänrakennetuilla suuntaherkillä sensoreillaan SpotME havaitsee trukit ja jalankulkijat risteyskohdissa ja antaa varoituksen risteävästä liikenteestä. Varoitusyksikkö alkaa vilkkua havaitessaan potentiaalisen törmäysvaaran, jolloin kulkuneuvot ja jalankulkijat ymmärtävät hidastaa ja pysähtyä risteyksiin.

 Toyota SpotME on suunniteltu suojaamaan työntekijöitä, kulkuneuvoja ja rahtia. Samalla se edistää myös tasaisempaa liikennevirtaa, sillä trukkien kuljettajat tekevät vähemmän paniikkijarrutuksia. Tämä auttaa alentamaan energiankulutusta ja huoltokustannuksia. Helposti risteyskohtien seiniin tai hyllyihin asennettavan SpotME-järjestelmän huollon tarve on minimaalinen. Varoitusyksikkö voidaan kytkeä verkkovirtaan tai sitä voi käyttää lisävarusteena saatavalla akulla.

”Varastot ja tuotantolaitokset ovat nykypäivänä hektisiä työympäristöjä, jotka vaativat erityistä huomiota trukkienkuljettajilta ja jalankulkijoilta varsinkin risteyskohdissa. Varoitusta antaessaan SpotME käyttää kahta vuorotellen vilkkuvaa valoa, koska ne ovat paljon näkyvämpiä kuin pelkästään vilkkuva valo tai muun tyyppiset varoitusvalot. SpotME on jo todistanut tehokkuutensa laajoissa kenttätesteissä parantamalla työntekijöiden ja varastojen turvallisuutta sekä alentamalla kustannuksia,” sanoo SpotME-järjestelmän tuotespesialisti Joni Laakkonen Toyota Material Handling Finland Oy:stä.

Lue seuraavaksi