Uutiset

Autot

Tiestön korjausvelkaan 1,6 mrd. euroa

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa hallinnonalalleen 2 893 miljoonan euron määrärahoja vuodelle 2016.

Liikenneverkolle ehdotetaan 1 648,2 milj. euroa, liikenteen viranomaispalveluihin 60,8 milj. euroa, liikenteen tukemiseen ja ostopalveluihin 207,7 milj. euroa, viestintäpalveluihin ja -verkkoihin sekä viestinnän tukemiseen 536,8 milj. euroa, hallintoon sekä toimialan yhteisiin menoihin 395,3 milj. euroa ja tutkimukseen 44,3 milj. euroa.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus vuodelle 2016 on tehty pääsääntöisesti valtiontalouden vuosien 2016-2019 vahvistettujen kehysten mukaisesti. Hallitusohjelmaan sisältyvät muutokset on otettu huomioon lukuun ottamatta toimintamenosäästöjä.

Korjausvelkaa vähennetään

Hallitusohjelman mukaan kärkihankkeisiin ja korjausvelan vähentämiseen panostetaan kertaluonteisesti 1,6 mrd. euroa vuoden 2018 loppuun mennessä. Panostuksista noin 600 milj. euroa kohdistetaan korjausvelan vähentämiseen. Korjausvelalla tarkoitetaan rahasummaa, joka tarvittaisiin väylien saattamiseksi nykytarpeita vastaavaan hyvään kuntoon. Liikenne- ja viestintäministeriön näkemyksen mukaan kasvupanostus tulisi kohdentaa siten, että sillä voidaan korjausvelan lisäksi tehdä rakenteellisia uudistuksia, jotka estävät jatkossa korjausvelan kasvun sekä mahdollistavat uusia innovatiivisia toimintatapoja. Päätökset rahoituksen kohdistamisen strategisista linjauksista sekä vuosittaisesta rahoituksesta tehdään budjettiprosessin aikana. Yksittäisten toimenpiteiden valinta tehdään asiantuntijavirastoissa päätettyjen kriteereiden mukaisesti.

Korjausvelan vähentämiseksi hallitus kohdentaa lisäksi vuosina 2017-2019 yhteensä 364 milj. euroa liikennehankeinvestointien määrärahoja uudelleen kehittämishankkeista perusväylänpitoon ja yksityisteiden avustuksiin. Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa uudelleen kohdennusta siten, että perusväyläpitoon kohdennetaan 334 milj. euroa ja yksityisteiden avustuksiin 30 milj. euroa. Lisäksi kehittämishankkeiden rahoitukseen kohdistuu vuosina 2018-2019 yhteensä 240 milj. euron säästö.

Joukkoliikenteeseen säästöjä

Joukkoliikenteen palvelujen ostoon ja kehittämiseen esitetään 84,5 milj. euron määrärahaa.

Pääministeri Sipilän hallituksen hallitusohjelma sisältää 15 milj. euron säästön joukkoliikenteen palvelujen ostoon ja kehittämiseen. Ministeriö on ehdotuksessaan kohdentanut siitä pääosan junaliikenteen ostoihin.

Sopimus junaliikenteen ostoista on voimassa vuoden 2015 loppuun ja uusista sopimuksista neuvotellaan uudelleen säästöpäätös huomioon ottaen. Vuoden 2016 talousarviossa junaliikenteen ostoihin on varattu 39,6 milj. euroa.

Lue seuraavaksi