Uutiset

Autot

Tienvarren laitteisto tarkkailee sumua Tampereella

VTT on asentanut sumua ja keliä tarkkailevan laitteiston Tampereen Hervannan valtaväylän ja E63:n ramppiin osana kansainvälistä älykkään liikenteen hanketta. Tavoitteena on tutkia, miten tienvarsiyksikön ja ajoneuvojen keräämää tietoa voidaan välittää langattomasti ja varoittaa muita tiellä liikkuvia autonkuljettajia mm. huonosta näkyvyydestä tai ajokelistä. Ajoneuvo ja infrastruktuuri voivat välittää liikenneolosuhteita koskevaa tietoja keskenään automaattisesti ja näin parantaa kaikkien tienkäyttäjien turvallisuutta. Infrastruktuurin lähestyville ajoneuvoille välittämä paikallinen olosuhdetieto voi koskea tienpinnan liukkautta tai heikentynyttä näkyvyyttä. Tiedot lähetetään 3G/4G-matkapuhelinverkon kautta palvelimille, josta ne edelleen tuodaan ajoneuvon tablet-pohjaiselle päätelaitteelle. Lisäksi yksikössä on lyhyen kantaman tiedonsiirto suoraan ohi ajavaan ajoneuvoon ilman taustajärjestelmiä.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n rakentamassa laitteistossa on hyödynnetty romanialaisen Cluj-Napocan yliopiston kameratekniikkaa sekä omaa laserskanneri-ohjelmistoa. ”Ne tarkkailevat näkyvyyttä ja laskevat sen perusteella ns. sumuindeksiä”, kertoo tutkija Pasi Pyykönen. Lisäksi järjestelmä sisältää VTT:n kehittämän kitkaa mittaavan kameran, joka pohjautuu valon polarisaatioeroihin ja tekstuurianalyysiin.

Kolmevuotista, ensi kesänä päättyvää CoMoSeF (CoOperative Mobility Services of the Future) -projektia vetää tamperelainen Mobisoft Oy, ja siinä ovat Suomesta vahvasti mukana myös Ilmatieteenlaitos, Infotripla, Taipale Telematics ja Centria sekä yrityksiä ja tutkimuslaitoksia kuudesta maasta, Ranskasta, Espanjasta, Luxemburgista, Romaniasta, Turkista ja Etelä-Koreasta.

”Mobisoft Oy näkee tienvarsiyksikön ja ajoneuvojen keräämän tiedon olennaisen tärkeä osana kehitettäessä uutta liiketoimintaa jo 6 vuotta vireillä olleesta yhteistoiminnallisen ajamisen kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä”, toteaa hankkeen koordinaattori, tutkimusohjelmajohtaja Pekka Eloranta Mobisoft Oy:stä.

Ajoneuvoja, joissa on lyhyen kantaman radiolinkki, on tulossa seuraavien vuosien aikana markkinoille. Tämä on samalla kehityspolku kohti liikenteen automaatiotason lisääntymistä tulevaisuudessa, joka johtuu pitkälti autonvalmistajien aktiivisuudesta tuoda uusia ja hienompia kuljettajan tukijärjestelmiä autoihin.

”Autot ovat muuttuneet nelipyöräisiksi tietokoneiksi, jotka tarvittaessa reagoivat kuljettajan virheisiin. Automaatiolle voidaan antaa päätösvalta esimerkiksi erityisen vaaran uhatessa tai monotonisessa moottoritieympäristössä. Ehkä vuonna 2030 nähdään jo arkiliikenteessä ajoneuvoja, jotka eivät tarvitse kaikissa tilanteissa aktiivista kuljettajaa”, arvelee erikoisasiantuntija Matti Kutila VTT:ltä.

Suomen erityishaasteita ovat vaihteleva ajokeli ja pimeät vuodenajat, mikä haastaa ajoneuvojen optiset tunnistusjärjestelmät äärirajoilleen. Tämä toimii suomalaisten yritysten mahdollisuutena markkinoida vaikeiden olosuhteiden tekniikkaa sekä ICT-osaamista autoteollisuuden ja tieinfran ylläpitäjien suuntaan. VTT panostaa asian edistämiseksi kansallisen liikenteen automaation kokeilujen perustamiseen, jota myös Hervannan ramppiin asennettu sumua tarkkaileva yhteistoiminnallinen kamera-laserskanneri -yhdistelmä tukee.

Lue seuraavaksi