Uutiset

Autot

Tien kunto selviää maitoautosta

Liikennevirasto, Pohjois–Savon ELY-keskus ja Valio ovat käynnistäneet ensi kesään ulottuvan Idän maito -pilottihankkeen, jonka aikana luodaan valmiudet seurata vähäliikenteisten teiden kuntoa maitoautonkuljettajien havaintojen ja maitoautojen tietojärjestelmien avulla.

Maidon keräily- ja jakeluketjun ympärivuotinen toimintavarmuus on ratkaisevasti riippuvainen maan kattavan tienhoidon tasosta. Teiden ylläpidon haasteet vaihtelevat sekä teiden liikennemäärien että vuodenajan ja sääolojen mukaan. Varsinkin vähäliikenteisillä teillä on vaativa tehtävä pitää tiestö jatkuvasti kunnossa niin, että varmistetaan maitoautojen pysyminen aikataulussa ja minimoidaan ”mäkeen” tai autojen paikalleenjäämisen riskit.

-Talvella on kyse ennen kaikkea tienhoidon ajoituksesta. Tiet syrjäisimmillekin tiloille on aurattava ja tarvittaessa hiekoitettava kuljetusten aikatauluihin sovittaen, muistuttaa projektipäällikkö Janne Lappalainen Pohjois–Savon ELY-keskuksesta.

Lappalainen vetää hanketta, joka ensimmäisessä vaiheessaan alkavana talvena keskittyy maitoauton kuljettajan tiestöstä tekemän olosuhderaportoinnin ja talvikunnossapidon kohdentamisen kehittämiseen ja testaamiseen. Kiuruveden ja Iisalmen alueilla liikennöivät maitoautonkuljettajat kirjaavat havainnot poikkeamista auton tietojärjestelmään. Tätä aineistoa on määrä käyttää hyväksi pyrittäessä parantamaan tienhoidon täsmällisyyttä.

– Jotta raportointi saadaan systemaattiseksi ja tiedot siirtyvät niille, jotka sitä tarvitsevat, siis tienhoitourakoitsijoille ja heidän töidensä tilaajille, on tarvittu vahvaa tietoteknistä osaamista. Sitä olemme saaneet hankkeeseen niin ikään osallistuvalta Tieto Oy:ltä, kertoo ELY-johtaja Tuovi Päiviö Liikennevirastosta.

Ylin johto käynnisti

Lokakuussa käynnistynyt Idän maito -projekti sai alkunsa runsas vuosi sitten Liikenneviraston ja Valion johdon tapaamisessa. Johtavan maitotalousyrityksen pitkäaikaisena huolenaiheena on ollut se, kuinka saada päivittäiset maitokuljetukset toimimaan riittävän varmasti olosuhteista riippumatta.

Kun lumenpoiston ja hiekoituksen pulmista on selvitty, kevään kelirikkokuukausina on ratkaistavana toisenlaisia ongelmia. Idän maito -projektin tavoitteet on asetettu tämän jaottelun mukaan. Kevään aikana tullaan selvittämään maitoautojen tietojärjestelmien ja kuljettajahavaintojen avulla sitä, missä ja miltä osin tiet ovat kelirikon takia maitokuljetuksia pahasti haittaavassa kunnossa.

– Kun raportoinnin takana ovat erittäin kokeneet ammattikuljettajat, voi olla varma, että tien kuntoa koskevan ongelman mainitseminen todella merkitsee aitoa ongelmaa, johon on tartuttava, Tuovi Päiviö arvioi.

Tiedonkeruu teiden kunnosta on Päiviön mukaan määrä automatisoida myöhemmin, jolloin kuljettajan ei tarvitsisi erikseen tietoisesti muistaa raportointivelvollisuutta. Jotta tähän vaiheeseen päästään, tarvitaan vielä tietoteknistä kehitystyötä. Ennen sitä on päästävä varmuuteen, että omaksuttava raportointikäytäntö toimii ja vaikuttaa kunnossapitoon.-

Tiedon kerääminen tienkäyttäjiltä on laajemminkin osa Liikenneviraston tavoitteita. Tavoitteenamme on siirtyä kohti ajantasaista ja jatkuvaa tilannekuvaa tieverkon kunnosta. Haemme mallin tavoitteen toteuttamiseksi ja uskomme, että asia kiinnostaa muitakin jakelu- ja kuljetusyhtiöitä, Päiviö sanoo.

– Kevääseen mennessä tulemme niin sanotusti koeponnistamaan uuden tavan raportoida reaaliajassa tienhoidon tarpeesta, Janne Lappalainen sanoo.

Valion näkökulmasta on oleellista, että maitologistiikka on mahdollisimman ennustettavaa ja toimintavarmaa.

– Haluamme panostaa maidonkeräilyn turvalliseen ja suunnitelmalliseen toteutumiseen keliolosuhteista riippumatta. KAMU-tietojärjestelmän avulla tienpitäjät saavat vastavuoroisesti teiden ennakoivaa kunnossapitoa hyödyttävää tietoa, sanoo Valion kehityspäällikkö Petteri Tahvanainen.

Lue seuraavaksi