Uutiset

Autot

Tee suojatiestä turvallinen

Aikuisilla ja etenkin autoilevilla on päävastuu lasten turvallisuudesta liikenteessä. Yli puolet kuljettajista kertoo, että tarkkaamattomuus tai huomiointivirhe on ollut syynä siihen, ettei ole antanut kävelijälle tietä suojatiellä. Oikea tilannenopeus antaa aikaa havainnoinnille ja säästää äkkijarrutuksilta – siis tekee suojateistä turvallisempia.

Liikenneturva kysyi* suomalaisilta syitä, miksi ei ollut pysähtynyt suojatien eteen ja antanut tilaa kävelijälle, joka on ollut aikeissa ylittää tien. Vastauksista nousivat esiin kiire ja huomiointivirhe tai huomion kiinnittyminen johonkin muuhun kuin käsillä olevaan liikennetilanteeseen. Samat taustatekijät näkyvät myös onnettomuustilastoissa.

”Kun kiire yllättää, liikenteeseen lähdetään herkästi ottamaan menetettyä aikaa kiinni. Tällöin virheiden määrä voi kasvaa. Hätäilevän mielessä kiire on myös päällimmäisenä, jolloin keskittyminen on jossain muualla kuin liikenteessä ja havaintojen teko kärsii”, Rainer Kinisjärvi Liikenneturvasta kuvailee.

Suojatieonnettomuuksissa korostuvat vauhti ja huomion herpaantuminen

Suojatieonnettomuudet ovat suurelta osin inhimillisen virheen seurausta: kuljettaja ei huomaa kävelijää tai tekee havainnon liian myöhään. Vilkaisu älypuhelimeen tai katsaus navigaattoriin voi luoda vaaratilanteen suojatielle tulevalle jalankulkijalle. Etenkin jos nopeutta on sallittua enemmän.

Kävelijän turvallisuuden kannalta ero 30 km/h ja 40 km/h nopeuden välillä on käänteentekevä. Siinä, missä 30 km/h nopeudella ajanut kuljettaja sekunnin reaktioajan jälkeen jarruttamalla on saanut ajoneuvonsa pysähdyksiin, on vastaavassa kohdassa 10 km/h nopeammin ajaneella kuljettajalla nopeutta vielä reilusti yli kolmekymppiä.

”Alhaisemmat taajamien nopeusrajoitukset – ja niiden noudattaminen – vähentää onnettomuuksia ja vakavia henkilövahinkoja. Ne paitsi helpottavat kävelijöiden ja pyöräilijöiden tienylityksiä tekevät myös autoilusta entistä sujuvampaa, kun kuljettaja ehtii tehdä tarvittavat havainnot oikea-aikaisesti ja reagoida muuttuviin liikennetilanteisiin paremmin”, Kinisjärvi perustelee.

Suojatiellä ajoneuvon kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille. Silti ylittäjänkin on oltava tarkkaavainen. Etenkin lasten kanssa on hyvä kerrata tienylityksen kultaista sääntöä: molempiin suuntiin on aina katsottava ennen tien ylitystä, suojatielläkin.

Liikenneturva kampanjoi koulujen alkaessa yhdessä autoalan järjestöjen ja poliisin kanssa suojateiden turvallisuuden puolesta. Sinä teet suojatien -kampanja muistuttaa, että me jokainen teemme omilla valinnoillamme suojatiestä nimensä veroisen.

Kuljettaja, muista nämä:

  1. Noudata nopeusrajoituksia. Aja koulujen läheisyydessä tavallista rauhallisemmin.
  2. Anna tietä kävelijälle, joka on suojatiellä tai astumassa sille.
  3. Lähesty liikennevaloja sellaisella nopeudella, jolla saat auton pysähtymään ilman hätäjarrutusta valojen vaihtuessa keltaiseksi.
  4. Pieni lapsi jää herkästi katveeseen. Seuraa koulujen läheisyydessä ja asuinalueilla tien reunoja ja katvealueita. Näin ehdit tekemään havainnot ajoissa.
  5. Vältä auton peruuttamista alueella, jossa on leikkiviä lapsia.

Lue seuraavaksi