Uutiset

Autot

Talvirajoitukset säästävät kahdeksan ihmisen hengen joka talvi

Liikenneturvallisuuden yleisestä parantumisesta huolimatta talvikuukausiksi alennettujen nopeusrajoitusten suhteellinen vaikutus on säilynyt hyvänä. Nykytilanteessa vältetään joka talvi liikenteessä 36 henkilövahinkoon johtavaa onnettomuutta ja 8 kuolemantapausta. VTT selvitti talvirajoitusten vaikutuksia Turvallinen liikenne 2025 -ohjelmassa.

Vasta valmistuneen tutkimuksen mukaan talvikuukausiksi alennettujen nopeusrajoitusten suhteellinen vaikutus liikenneturvallisuuteen on nykyään jopa suurempi kuin talvirajoitusten alkuvuosina 1980-luvun lopulla. Vaikka rajoitusten suhteellinen vaikutus on parantunut, niin talvirajoitusten vaikutus turvallisuuteen onnettomuusmäärillä ilmaistuna on kuitenkin hieman pienentynyt kymmenen vuoden takaisesta arviosta. Tähän on syynä maanteiden liikenneturvallisuuden yleinen parantuminen.

”Pitkän aikajakson seurannassa talvikuukausien kuolemanriski aleni pääteillä talvirajoitusten käyttöönoton myötä hyvin lähelle kesäriskien tasoa. Sen jälkeen kesä- ja talvikuukausien riskit ovat pienentyneet likimain samassa tahdissa”, kertoo VTT:n johtava tutkija Harri Peltola.

Tutkimuksen mukaan talvikuukausiksi alennettujen rajoitusten vaikutukset nopeuksiin ovat pysyneet viime vuodet ennallaan. Myöskään liikenteen jakautumisessa eri vuodenajoille ei ole tapahtunut muutoksia.

Talven alhaisemmille nopeuksille perusteita

Tutkimusten mukaan kuljettajat eivät ota riittävästi huomioon vallitsevia ajo-olosuhteita, vaan heidän käyttäytymistään on tuettava mm. olosuhteet huomioon ottavilla nopeusrajoituksilla. Niiltä osin kuin vaihtuvia rajoituksia ei voida käyttää, vuodenajan mukaan vaihdettavat rajoitukset ovat hyvä vaihtoehto.

”Talvi- ja pimeän ajan rajoitukseksi kutsuttua alempaa rajoitusta voi perustella mm. liukkaiden kelien, sateiden, sumun ja pimeyden lisäksi sillä, että sen avulla säästetään talvikuukausina yleisiä vakavia kohtaamisonnettomuuksia”, toteaa Liikenneviraston liikenteen ohjauksen asiantuntija Tuomas Österman.

Myös nastarenkaiden käyttö puoltaa alempia rajoituksia talvella. Alennetut nopeudet vähentävät pienhiukkaspäästöjä ja pienentävät päällysteen kulumista erityisesti nastarengaskaudella. Turvallisuus sekä ympäristö hyötyvät.

Joissain tilanteissa liikennemerkin osoittama nopeusrajoituskin voi olla liian korkea.

”Talveksi alennetut rajoitukset säästävät onnettomuuksia kaikissa olosuhteissa. Huonoissa olosuhteissa nopeuksia tulee alentaa vielä huomattavasti rajoituksilla osoitetuista enimmäisnopeuksista”, sanoo Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin johtava asiantuntija Jussi Pohjonen.

Tulokset perustuvat Turvallinen liikenne 2025 -ohjelmassa tehtyyn tutkimukseen talvirajoitusten turvallisuusvaikutuksesta. Ohjelman jäseniä vuonna 2015 ovat Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Nokian Renkaat Oyj ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.

Tieliikenteen talvirajoitukset käyttöön lokakuun viimeisellä viikolla

Tänä vuonna tieliikenteen talvirajoitukset otetaan käyttöön lokakuun viimeisellä viikolla. Talvirajoitusten käyttöönotosta tiedotetaan myöhemmin erikseen. LVM:n yleisohjeen mukaan talvirajoitukset tulee ottaa käyttöön viimeistään marraskuun alusta lähtien, mutta keliolosuhteiden mukaan talvirajoitusten käyttöönottoa voidaan myös aikaistaa. Takaisin kesänopeuksiin siirrytään tavallisesti maalis-huhtikuun vaihteessa.

Lue seuraavaksi