Uutiset

Autot

Taksinkuljettajien yläikäraja poistuu

Lainmuutos taksinkuljettajien yläikärajan poistamiseksi ja koulutuksen terävöittämiseksi on edennyt vahvistusvaiheeseen. Hallitus esittää, että muutos tulisi voimaan 1. kesäkuuta 2014. Yläikärajan poistaminen mahdollistaa työkykyisten taksinkuljettajien työuran jatkamisen samalla tavoin kuin muussakin ammattiliikenteessä. Jatkoaika edellyttää laajennettua lääkärin tarkastusta. Laissa kuvatulla käytännön harjoitusten lisäämisellä koulutuksessa puolestaan tavoitellaan parempaa palvelua ja turvallisempaa liikennettä.

Taksinkuljettajan ammattipätevyydestä annettu laki muuttuu siten, että kuljettajien 70 vuoden yläikäraja poistuu ja ajolupa on uusittavissa niin kauan kuin edellytykset lupaan ovat riittävät. Ajolupa annetaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan sen jälkeen kun hakija on täyttänyt 68 vuotta. Yli 68-vuotiaan ajolupa edellyttää laajennettua lääkärintarkastusta, jossa huomioidaan erityisesti ikääntymisen vaikutukset ajoterveyteen. Lääkärintarkastuksessa arvioidaan myös eri matkustajaryhmien avustamiseen tarvittava toimintakyky.

Toimintakykytarkastus on uusi, ja se koskee kaikkia taksinkuljettajia iästä riippumatta. Määräykset toimintakyvyn tarkastuksesta antaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Lääkärintarkastukset suoritetaan edelleen alalle tultaessa ja 45 ikävuoden jälkeen aina ajolupaa uusittaessa. Lainmuutos mahdollistaa iän takia menetetyn ajoluvan saamisen takaisin. Taksinkuljettaja, joka on menettänyt ajoluvan yläikärajan takia, voi lääkärinlausunnolla ja jatkokoulutuksella saattaa taksinajoluvan uudelleen voimaan.

Koulutusta kehittämällä parannetaan taksinkuljettajien valmiuksia eri matkustajaryhmien avustamisessa. Lain mukaan kuljettajien peruskoulutuksessa tulee olla käytännön harjoitteita, jotka liittyvät erilaisten matkustajaryhmien avustamiseen ja erityistarpeisiin. Lisäksi koulutuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota matkustajan turvallisuuteen.

Lue seuraavaksi