Uutiset

Autot

Taksarin taloushallintaan helpotusta – EurotaxiPro

Deltabit Oy on tamperelainen avainhenkilöiden omistama tietotekniikkayritys, joka työskentelee muun muassa biometrisen tunnistamisen ja turvajärjestelmien parissa. Eurotaxi-ohjelmiston ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 1998 johtoajatuksena tuottaa edullinen ja helppokäyttöinen työkalu helpottamaan taksiautoilijoiden rutiineja. Ohjelmistoa on kehitetty yhteistyössä taksiautoilijoiden kanssa ja uudistettu versio, EurotaxiPro julkaistiin pari vuotta sitten.

Ohjelmistoon syötetään perustiedot laskutusta ja palkanlaskentaa varten – muun muassa autoilijasta, työnantajamaksuista ja alv-prosenteista sekä kuljettajien pidätys- ja provisioprosenteista.

Tiedot voidaan syöttää järjestelmään manuaalisesti, mutta täydellisimmillään järjestelmä on Etvuoro.out-lisäohjelmiston kanssa. Se siirtää Sunit-taksamittarin mittariraportit EurotaxiPro-ohjelmistoon ajopäiväkirjoiksi – mahdollisesti tulevaisuudessa muistakin taksamittareista. Ajopäiväkirjoihin tulevat kaikki samat tiedot kuin kuitteihin ja tulosteet saadaan viranomaisten hyväksymässä muodossa.

Monipuoliset toiminnot

Ohjelmisto tekee laskutuksen helpoksi. Syötetyistä ajopäiväkirjoista ohjelmisto hakee tietyn asiakkaan laskutuksessa olevat maksut ja kokoaa ne yhteen laskuun, joka on suoraan tulostettavissa ohjelmasta. Laskutuksessa olevat maksut on helppo tarkastaa ja maksuja on myös helppo muokata esimerkiksi jättämällä jokin osa myöhempää laskutusta varten. Kelalle menevä laskutus on omana osanaan ja laskutusta varten järjestelmästä saadaan valmiiksi Kelan hyväksymälle lomakkeelle tulostettu lista Kela-ajoista.

Laskutettavat voidaan kerätä eri ajoneuvoista ja kuljettajilta yksinkertaisesti yhteen laskuun ja ohjelma erittelee erilaiset alv-prosentit automaattisesti laskulle. Laskut voidaan tulostaa ja lähettää perinteisesti, mutta ne saadaan myös pdf-dokumentteina, jolloin sähköinen laskutus on mahdollista.

Palkanlaskentaa varten järjestelmässä on jokaista kuljettajaa varten omat tietonsa ja niiden perusteella saadaan palkanlaskenta toteutettua helposti. Erilaiset palkkiot, provisiot ja esimerkiksi ennakkoon maksetut palkat ovat kätevästi huomioitavissa ohjelmassa. Myös lomapalkkalaskelmat ja palkkatodistukset saadaan ohjelmasta halutulta aikaväliltä päivän tarkkuudella.

Syötetyistä tiedoista saadaan tehtyä erilaisia raportteja. Näistä voidaan tehdä vertailuja kuljettajien ja autojen välillä tai yhdistelemällä näitä asioita halutulla tavalla kuukausittain viikoittain tai muulla halutulla aikajaksolla. Tämän avulla on mahdollista rakentaa vaikkapa tuotantopalkkiojärjestelmä tai tehdä suunnitelmia töiden järjestämisestä. Ohjelmassa on omat paikkansa kulujen keräämistä varten, jolloin sen avulla on mahdollista myös tarkka kuluseuranta.

Halutessa ohjelman avulla voidaan tehdä monipuolisten raportointien lisäksi esimerkiksi laskuihin yrityksen omaa näköä liittämällä vaikkapa logo. Näitä ominaisuuksia ei ole kuitenkaan pakko käyttää, vaan peruskäytössä arkiset toimet sujuvat ilman mitään syvempää tietotekniikkatuntemusta.

 

www.eurotaxipro.fi

 

Juha Kuusjärvi

Lue seuraavaksi