Uutiset

Autot

Suuret pakettiautot korvanneet pieniä kuorma-autoja

Pienissä tavara-autoissa on tapahtunut selvää siirtymää kuorma-autoluokasta pakettiautoluokkaan. Pienten 3,5–6 tonnin kuorma-autojen määrä on vähentynyt ja vastaavasti suurten 3,2–3,5 tonnin pakettiautojen määrä on kasvanut. Muun muassa kuorma-auton kuljettamisen ammattipätevyysvaatimuksien kiristäminen on siirtänyt pienikokoisten 3,5 tonnin kokoluokan autojen kysyntää pakettiautojen puolelle. Pakettiautojen kokonaismassa on kasvanut vuodesta 2010 keskimäärin 240 kg:lla ja pituus keskimäärin 20,3 senttimetrillä.

Vaikka pakettiautojen koko on kasvanut, uusien pakettiautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt kilometriä kohti (g/km) ovat pienentyneet vuoden 2010 noin 208 grammasta 171 grammaan. Päästöjä ovat vähentäneet ajoneuvotekniikan kehitys sekä pakettiautojen auto- ja ajoneuvoveron porrastaminen hiilidioksidipäästöjen määrään vuosien 2008 ja 2011 veromuutoksissa.

Elokuussa ensirekisteröitiin 9 196 uutta henkilöautoa

Elokuussa rekisteröitiin 9 196 uutta henkilöautoa, mikä on 9,5 prosenttia enemmän kuin viime vuoden elokuussa. Vuoden alusta lukien henkilöautoja on ensirekisteröity 83 007 kappaletta, mikä on 11,8 prosenttia enemmän kuin viime vuonna tammi – elokuussa.  

Pakettiautoja ensirekisteröitiin elokuussa 1 311 kappaletta, mikä on 37,4 prosenttia enemmän kuin viime vuoden elokuussa. Tammi–elokuussa uusia pakettiautoja on rekisteröity 8 777 kappaletta ja kasvua viime vuoteen on kertynyt 16,6 prosenttia.

Elokuussa rekisteröitiin 267 uutta kuorma-autoa, mikä on 14,1 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Tammi – elokuussa uusia kuorma-autoja on ensirekisteröity 2 214 ja viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna rekisteröintimäärä on kasvanut 23,1 prosenttia. Vuoden alusta lukien raskaita, yli 16-tonnisia kuorma-autoja on rekisteröity 1 743 ja niiden osuus kaikista kuorma-autojen rekisteröinneistä on 79 prosenttia.

Kuorma- ja pakettiautojen ensirekisteröintien määrä on viime vuosina ollut kasvussa 2010-luvun alun talouslaman jälkeen. SKAL:n kesäkuisen kuljetusbarometrin perusteella kulunut vuosi on ollut ennustettua parempi kuljetusyrityksille ja investointien määrä on kasvanut. Pakettiautojen kysyntää siivittävät rakennusalan kasvava kysyntä ja pienyritysten tarve autokaluston uudistamiseen.

Linja-autoja rekisteröitiin elokuussa 197 kappaletta. Vuoden alusta lukien linja-autoja on rekisteröity 428 kappaletta ja viime vuoteen verrattuna määrä on kasvanut 11,2 prosenttia.

Lue seuraavaksi