Uutiset

Autot

Semel M2 Touch vastaa tulevaisuuden vaatimuksiin

Lounais-Suomen Taxidata Oy on yksi Suomen suurimmista taksikeskuksista ja sen toiminta perustuu autoilijoiden koulutuksen kautta saavutettuun korkeaan palvelun tasoon sekä luotettavuuteen. Merkittävä tekijä asiakastyytyväisyyden korkeassa tasossa on tekniikan toimintavarmuus ja Taxidatalla on jo 20 vuoden ajan luotettu Semel Oy:n tilaus- ja maksuliikennejärjestelmiin. Nyt Taxidata ottaa merkittävän askeleen pitkälle alan tulevaisuuteen, kun kaikki sen 450 ajoneuvoa siirtyvät käyttämään ajovälityksessä ja maksuliikenteessä uutta, pitkälle kehitettyä Semel M2 Touch -taksimittarijärjestelmää, johon integroidaan tablet-tietokone ajovälitystä varten.

 Lounais-Suomen Taxidatan toimitusjohtaja Tapani Ekuri kertoo, että välitysjärjestelmän sekä autolaitteistojen uusiminen on suorassa suhteessa heinäkuu uuteen taksilakiin. ”Tämän merkittävän laitteistoinvestoinnin kautta hyötyä saavat sekä asiakkaamme että taksiautoilijat. Informaation määrä kasvaa ja toiminnan dynaamisuus lisääntyy, mutta samalla välityspalvelun luotettavuus kehittyy jo aikaisemmalta hyvältä tasolta yhä paremmaksi. Laitehankintojen kautta alan muutoksien aiheuttamat mahdolliset ongelmakohdat pystytään välttämään, sillä Semelin laitteet vastaavat sekä uuden lainsäädännön ja sote-uudistusten vaatimuksiin kaikilta osin”, kertoo Ekuri.

Uudistus nopealla aikataululla

Lähes 500 taksamittarin järjestelmän uusiminen on mittava urakka, mutta Taxidatan tavoitteena on saada kaikki asennetuiksi vielä vuoden loppuun mennessä. ”Myös Semelin vanhat järjestelmät taipuvat kyllä alan uudistuksiin, mikä helpottaa muutosprosessia, mutta haluamme kuitenkin suorittaa prosessin mahdollisimman suoraviivaisesti. Ensimmäiset tablettimalliset yksiköt on jo asennettu ja mitään lastentauteja ei ole ilmaantunut. Uudistuksen kustannustaso on myös saatu hyvinkin kohtuulliseksi, sillä projekti toteutetaan vuokrakonseptin kautta. Näin taksiyrittäjältä ei vaadita suurta yksittäistä rahallista panostusta”.

Suomalainen taksi luotettavuuden tae

Kansainvälisyyden lisääntyessä ja matkailun kasvaessa on myös kotimaisten taksipalvelujen arvostus noussut entisestään. Kauhutarinat jopa aivan länsimaisista naapurimaista ovatkin aiheuttaneet pelkoja asiakkaiden parissa uuden lain vaikutuksista. ”Järjestelmien uudistaminen on yksi osa toimintojemme kehittämistä ja tätä kautta asiakaskunta voi olla varma palvelutason säilymisestä korkealla tasolla. Kotimainen Semel ymmärtää maamme erikoispiirteet ja järjestelmä onkin räätälöity toivomustemme mukaisesti. Ajonaikainen taksikeskuksen suorittama ohjeistus onnistuu entistä helpommin ja esimerkiksi yllättäviin reittimuutoksiin pystytään reagoimaan aikaisempaa nopeammin. Samoin kaikki tarvittava raportointi on helppoa ja tätä kautta myös esimerkiksi palkanlaskenta helpottuu.”

Lounais-Suomen alueella tuttu puhelinnumero 0210041 palvelee edelleen ja sitä käyttämällä asiakas tietää olevansa hyvissä käsissä. ”Hintatasossamme ei tule yllätyksiä ja myös koululaiset, vanhukset ja esteettömiä kuljetuksia tarvitsevat saavat vastuullista ja yksilöllistä palvelua aikataulujen mukaisesti kuljetuksen alusta päätepisteeseen saakka”, lupaa Ekuri.

Semelillä lähes 50 vuoden kokemus

Semel on perustettu vuonna 1971 ja taksamittareilla on ollut merkittävä osa yrityksen tuotevalikoimassa alkuajoista lähtien. ”Olemme kulkeneet alan teknisen kehityksen kärjessä ja toimintamme on myös kansainvälistynyt huomattavasti vuosien mittaan. Tällä hetkellä vientiin menee noin puolet tuotteistamme ja tytäryhtiömme Halda AB on saavuttanut merkittävän aseman alalla Skandinavian alueella. Tärkeitä vientialueitamme ovat myös Viro sekä Ranska, joissa tuotevaatimukset saattavat poiketa omistamme huomattavastikin. Olenkin hyvin ylpeä yrityksemme monipuolisesta ammattitaidosta, joka mahdollistaa tuotteiden yksilöllisen soveltuvuuden alueellisesti hyvinkin vaihtelevalla alalla”, kertoo Semelin toimitusjohtaja Börje Nummelin.

Semel M2 Touch kehityksen kärjessä

Lounais-Suomen Taxidatan hankkimat kosketusnäyttöiset, 4G-yhteydellä varustetut M2 Touch -taksimittarit edustavat uutta teknologiaa ja niiden monipuolisuus ja helppokäyttöisyys on viety ennennäkemättömälle tasolle. ”Tuotetta on kehitetty tarkoin kuunnellen asiakkaiden toiveita mahdollistamaan kilpailukykyinen toiminta vapautuvilla markkinoilla. Heinäkuussa voimaan astuva lakimuutos antaa muun muassa yrittäjille mahdollisuuden hinnoitella palvelunsa vapaasti. Tämä esimerkiksi on tuotteessamme mahdollistettu sillä, että uuteen mittariin on mahdollista luoda lukuisia taksoja erilaisin rakentein. Lisäksi jär-jestelmämme vastaa täysin tulevan lakimuutosten vaatimuksiin ja tuote on täysin yhteensopiva esimer-kiksi Kelan sähköiseen suorakorvausjärjestelmään”.

”Itse laitteen käyttö on tehty mahdollisimman helpoksi ja kaikki tarvittava on integroitu keskusyksikköön. Päätelaitteen sijoittamisesta ohjaamoon voi päättää autokohtaisesti ja se on helppo yhdistää esimerkiksi nopeaan Ingenico iWL286 maksupäätteeseen ja RX90hn kirjoittimeen. Maksuliikenteen seuranta sekä kaikki muu tarvittava raportointi onnistuu helposti Vuoronet-palvelun avulla ja laite soveltuu yhtä hyvin yhden taksin yritykselle kuin kymmenien ajoneuvojen fleetille”, päättää Nummelin.

Lue seuraavaksi