Uutiset

Autot

Secto Automotive ostaa ja vuokraa takaisin

Secto Automotiven myynti- ja takaisinvuokrauspalvelu kasvaa. Secton Automotiven myyntipäällikkö Marko Turunen sanoo leasingrahoituksen lisääntyvän suomalaisissa yrityksissä kautta linjan. Kysyimme kiinteistöhuoltotoiminnan ammattilaiselta kommentteja työkoneiden ja -kaluston myymisestä ja takaisin vuokraamisesta. Kokemukset ovat vain positiivisia.

Myy ja vuokraa takaisin

Myynti- ja takaisinvuokrausmenettelyssä asiakas myy oman verovähennyskelpoisen auto- tai konekalustonsa Sectolle markkinahintaan. Secto vuokraa kaluston leasingrahoituksella takaisin samalle asiakkaalle. Asiakkaalle tulee hyötyä monella tavalla. Asiakasyrityksen velka-aste pienenee myytävän kaluston osalta, kaluston kirjanpitoarvo muuttuu myyntivoitoksi ja samalla myös kaluston rahoitusvelan ja myyntihinnan välinen erotus näkyy kassassa rahana.

”Olemme huomanneet myynti- ja takaisinvuokrausmenettelyn kysynnän kasvaneen erityisesti nyt talouden piristyessä. Yritysten tilausputki ja investointitarpeet kasvavat. Positiivinen asia sinänsä, mutta projektien tuloutus saattaa tapahtua pitkälläkin aikavälillä, muiden kulujen juostessa normaalilla 30 päivän syklillä. Asiakasyrityksemme ovat todenneet myynti- ja takaisinvuokraus menettelyn vastaavan tähän kassavajehaasteeseen”, kertoo myyntipäällikkö Marko Turunen Secto Automotivesta.

”Kyse on osin myös tietoisuuden kasvamisesta leasingtoiminnan suhteen. Nykytoimintamalli liisaamisessa ei ole lainkaan verrattavissa esimerkiksi taannoisiin leasingkokemuksiin. Leasing tarkoittaa parhaimmillaan yrityksen toiminnan laajentamisen mahdollistamista ja parempaa kannattavuutta”, toteaa Marko Turunen.

”Voimme tehdä leasingsopimuksen vaikka kalliista työkoneesta ilman, että asiakas joutuu antamaan vakuuksia. Työkone itsessään toimii vakuutena. Asiakas huolehtii omasta liiketoiminnastaan ja me huolehdimme koneen huolloista ja ylläpidosta sopimuksen mukaan. Omistajayrittäjä huolehtii perinteisesti kalustosta hyvin, joten käytetty kone on hyvä kohde siinä missä uusikin”, myyntipäällikkö Turunen kiteyttää.

Asiakas on tyytyväinen

Verkkotunnuksen Talonmiehet.fi kautta löytyvä kiinteistöhuollon palveluyhtiöllä on kokemuksia Secton myynti- ja takaisinvuokrausmenettelystä. Muun muassa Ruoholahden kiinteistöhuolto oy:n kautta palveluja tarjoava yritys on tyytyväinen Secto Automotiven palveluun.

”Asiassa on monta puolta, mutta toimialallamme leasingsopimuksesta on kyllä hyötyä. Saimme esimerkiksi työkoneiden aurauskalustosta vapautettua pääomaa ja samalla pois rasittamasta turhaan yrityksen tasetta. Omalla rahoituksella hankittujen työkoneiden poistoaika on suhteellisen lyhyt, mutta koneiden käyttöarvo ei näy esimerkiksi yrityksen arvon määrityksessä”, nostaa toimitusjohtaja Jari Böckerman yhtenä puolena esiin. Böckerman mielestä leasingsopimusten hyödyt yrityksen toimintavarmuuden, uskottavuuden ja mielikuvan kannalta ovat olennaisia. ”Leasingsopimus on vaivaton tapa toimia uskottavasti. Nykyaikaiset seurantavälineet Secto Automotivelta ovat osa palvelua”, jatkaa Böckerman.

Läheistä yhteistyötä Autoverkkokauppa.fi:n kanssa

Myynnin ja takaisinvuokrauksen lisäksi Talonmiehet.fi on leasannut Secton kautta uusia hyötyajoneuvoja kiinteistöhuoltokäyttöön. Toimittajaksi valikoituneen Autoverkkokauppa.fi:n kautta Talonmiehille on tilattu esimerkiksi Renaultin pakettiautoja ja Isuzun pick-upeja. Autoverkkokaupan yritysmyyntipäällikkö Hannu Kuisma korostaa toimivan yhteistyön tärkeyttä onnistuneessa asiakassuhteessa.

”Asiakas on tyytyväinen, kun saa vaivattomasti sen, mitä tarvitsee, niin itse kaluston, varustelun, rahoituksen kuin lisäpalveluiden osalta. Secton kanssa toiminta on aina ollut vaivatonta. Secto ymmärtää asiakkaan tarpeet rahoituksen ja hallinnan osalta ja me Autoverkkokaupassa voimme keskittyä itse kalustoon. Asiakasta palvellaan yhdeltä luukulta”, kertaa Kuisma yhteistyön etuja.

Nykyaikaista liiketoimintaa oikeilla välineillä

”Leasingsopimusten hyötyihin kannattaa tutustua sekä uuden, että käytetyn kaluston osalta, edut liiketoiminnalle ovat merkittäviä. Secto Automotive suurin kotimainen liikkuvan kaluston rahoitus- ja hallinnointipalveluja tarjoava yritys. Asiakasyrityksiä meillä on 2 500 ja kalustokannan koko on yli 6 000 autoa ja työkonetta”, hehkuttaa Marko Turunen Secto Automotiven palveluja. Markon sanoissa lienee vinha perä. Myynti- ja takaisinvuokraus -toiminta on yleistymässä voimakkaasti leasingsopimusten kasvun ohella.

Lue seuraavaksi