Uutiset

Autot

Romutuspalkkiokokeilulla autokanta nuoremmaksi

Hallitus päätti tänään esittää 3 miljoonan euron määrärahan romutuspalkkiokokeilun järjestämiseksi. Tavoitteena on nuorentaa autokantaa, vähentää liikenteen päästöjä ja parantaa liikenneturvallisuutta. Lisäksi romutuspalkkio tukee kasvua ja työllisyyttä sekä lisää valtion autoverosta saatavia verotuloja. Valtio saa jokaisesta myydystä uudesta autosta autoverotuottoa keskimäärin noin 7 500 euroa.

Mikäli eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen romutuspalkkiokokeilusta, tarkoittaa se sitä, että kierrättäessään vanhan autonsa, saa kuluttaja 1 500 euron alennuksen uuden auton hankinnan yhteydessä. Tästä 1 000 euroa on valtion ja 500 euroa automaahantuojien rahoittamaa. Kesällä lausunnolla olleen hallituksen esitysluonnoksen mukaan romutuspalkkion saadakseen, on auton oltava saman omistajan hallussa 425 päivää ennen kierrätykseen viemistä.
Autotuojat ry:n toimitusjohtaja Tero Kallion mukaan hallituksen esitys antaa talouteen oikean ja positiivisen signaalin:

”Autokauppa on suhdanteiden tuulimittari. Romutuspalkkiokampanja voi antaa laajemminkin talouteen pitkään kaivatun positiivisen vireen, joka ruokkii hyvän kierrettä.” Tällä Kallio viittaa mm. Espanjan esimerkkiin. Espanjassa autokauppa kääntyi kesällä 2013 ensimmäistä kertaa kasvuun sitten vuoden 2007, kun romutuspalkkiokampanja astui voimaan. Vuonna 2014 kauppa on pysynyt 17 % nousussa. ”Sittemmin koko Espanjan talous on kääntynyt lievään kasvuun. Tällaisia positiivisia, kasvua ja työllisyyttä tukevia toimia kaivataan Suomeenkin.”

Henkilöauton koko elinkaaren CO2-päästöistä 90 % syntyy sen käytöstä. Suuripäästöisen vanhan auton vaihtaminen puolet pienempipäästöiseen säästää ympäristöä jo muutaman kymmenen tuhannen ajetun kilometrin jälkeen. Näin ollen käytännön erot vanhojen ja uusien autojen päästöissä ovat varsin suuret, ja juuri erityisen vanhojen autojen vaihtamisella uusiin saavutettaisiin suurimmat hyödyt auton valmistuskuormitusta vastaan.

Henkilöautojen keskimääräinen romutusikä Suomessa on yli 20 vuotta, kun EU-maiden keskiarvo on 15 vuotta. Suomessa on liikennekäytössä 802 000 yli 15 vuotta vanhaa autoa. Mikäli näiden autojen omistajista edes murto-osa päättää vaihtaa vanhan autonsa uuteen, on kampanja onnistunut. Autotuojat ja Suomen Autokierrätys arvioivatkin, että kierrätykseen saadaan kampanjan ansiosta n. 6 000-10 000 autoa normaalia enemmän. Kenties puolet vanhan auton kierrättäneistä päätyy hankkimaan uuden vähäpäästöisen auton. Romutuskampanjan ansiosta autokantamme tulee näin ollen pienenemään.

Autokannan nuorentamista selvitettiin myös syksyllä valmistuneessa pro gradu -tutkielmassa.  Romutuspalkkio arvioitiin tutkimuksessa hyväksi lyhyen aikavälin toimenpiteeksi tehostamaan vanhojen autojen poistumista liikenteestä, sillä se kohdistuu erityisesti autokannan vanhimpaan osaan. Autokannan nuorentamisella on ympäristö- ja liikenneturvallisuusvaikutusten lisäksi myös myönteisiä työllisyys- ja elinkeinopoliittisia vaikutuksia.

Lue seuraavaksi