Uutiset

Autot

Rengaskin kaipaa huomiota

Pyöripä rengas sitten henkilöautossa, pakettiraketissa tai raskaassa tuloksentekijässä, lähtökohtaisesti siihen kohdistuvan huolenpidon määrä on turhan niukka. Alle laiton jälkeen rengas saa hyvin usein tulla toimeen omillaan, vaikka rengas olisi tyytyväinen jo viikoittain tehtyyn silmämääräiseen tarkistukseen. Useimmiten renkaaseen kiinnitetään huomiota vasta, kun se on silminnähden vajaapaineinen tai muutoin vaurioitunut.

”Silminnähden vajaan renkaan paine on laskenut tasolle, mikä on edelleen saattanut johtaa huomattaviin silmältä piilossa oleviin rakennevaurioihin”, valistaa Bridgestonen tekninen päällikkö Kai Niemi, jonka mukaan vajaapaineisuuden mukanaan tuomat seuraukset ovat yhtä haitallisia rengaskoosta riippumatta. Lähiliikenteessä liikkuvan jakoauton renkaiden ilmanpaineita on seurattava kaukoliikenneauton tavoin.

Oikealla ilmanpaineella mahdollistetaan renkaan hyvä kilometritulos ja muut valmistajan sille suunnittelemat ominaisuudet. Alhainen ilmanpaine lisää renkaan lämpenemistä, mikä johtaa helposti poikkeavaan kulumiseen. Oikealla ilmanpaineella on vaikutusta myös polttonestetalouteen. Niemen mukaan viidenneksen vajaus ilmanpaineessa kasvattaa vierintävastusta, mikä voi lisätä polttonesteenkulutusta jopa kolmella prosentilla – aivan turhaan.

”Viidenneksen vajaus 9,0 barista tarkoittaa noin 7,2 baria, mikä on valitettavan tavallinen tien päältä tavattu lukema,” tietää Niemi, jonka mukaan seuranta on osoittanut jopa viidenneksen autoista liikkuvan vajaapaineisilla renkailla. Vajaapaineisuutta esiintyy yleisimmin paripyöristä, siitä sisemmästä, jonka paineen tarkistaminen vaatii hienoista sorminäppäryyttä.

Oikean ilmanpaineen aikaansaaminen edellyttää myös oikeaa lämpötilaa.

”Sisällä 20 asteen lämpötilassa 9,0 bariin täytetyssä renkaassa on 20 asteen pakkaseen siirtymisen myötä vain 7,5 baria. Rengas olisi täytettävä aina ulkona vallitsevan säätilan mukaan, koska renkaassa oleva ilmanpaine elää lämpötilavaihtelujen mukaan”, painottaa Niemi.

Typpi pitää paineen

Ilmanpaineen alentuminen voi johtua venttiilin tai renkaan vauriosta, joskin ilman suotuminen kumiseoksen läpi on täysin normaali asia. Ilman happimolekyylit ovat kemiallisilta ominaisuuksiltaan kumia läpäiseviä, mikä johtaa edelleen ilmanpaineen hitaaseen alentumiseen.

Ilman suotumista kumiseoksen läpi voidaan vähentää käyttämällä renkaassa ilman sijasta typpeä, joka ei läpäise renkaan kumia hapen tavoin. Kokemusten perusteella tyyppitäytetty rengas säilyttää paineensa noin kolme kertaa ilmalla täytettyä rengasta paremmin. Tämä lisää renkaan kilometritulosta ja vähentää samalla epätasaista kulumista, mikä alentaa edelleen rengasvaurion mahdollisuutta. Vierintävastuksen alentumisen myötä myös polttonestetalous paranee.

Vanteiden ja venttiilien ruostuminen johtuu osaltaan renkaaseen ilman mukana pääsevästä kosteudesta. Typellä täytetyssä renkaassa sen sijaan ei ole lainkaan ruostumista edistävää kosteutta. Puhdas typpi ei myöskään pala, vaan se pyrkii pikemminkin tukahduttamaan paloa, mikä on selvä turvallisuustekijä onnettomuustilanteissa. Lämpölaajeneminen sen sijaan kuuluu myös typen ominaisuuksiin, joten ulkoilman lämpötilavaihtelujen merkitys on huomioitava myös typpitäytön yhteydessä.

Suuret ulkolämpötilanvaihtelut aiheuttavat ilmanpainevaihteluiden ohella huomionarvoisia asioita myös pyöränpulteissa, jotka saattavat lämpötilavaihteluiden myötä löystyä.

”Pakkasesta otetun ajokin pultit lämpiävät ja saattavat löystyä ajon aikana. Tilannetta pahentaa ajoneuvon säilytys lämpimässä, koska silloin lämpötilavaihtelut saattavat olla vieläkin suurempia, pohtii Niemi, jonka mukaan menneen talven aikana saatiin lukea valitettavan usein ajoneuvojen kadonneista renkaista.

Rengas viestintuojana

Monesti renkaan ajatellaan olevan vain kiekko, jonka varassa ajoneuvo rullaa kohti horisonttia. Renkaalla on kuitenkin useita turvallisuuden kannalta olennaisia toimintoja, kuten kuorman kanto, voiman siirto ajoneuvosta tiehen sekä toiminta osana ohjausta ja jousitusta. Usein rengas toimii myös indikaattorina, joka ilmoittaa alustan mahdollisista vaurioista.

”Epätavallisesta kulumisesta syytetään helposti rengasta, vaikka kuluminen johtuisi esimerkiksi huonoista iskunvaimentimista tai virheellisistä pyöränsuuntauksista”, tietää Bridgestonen Truck Point-päällikkö Tuomas Virén.

”Jos poikkeavaa kulumaa esiintyy vain etuakselilla, on vika usein etuakselin pyöränsuuntauksessa. Muiden renkaiden poikkeava kuluminen voi taasen johtua minkä tahansa akselin väärästä suuntauksesta. Yhdistelmän jokaisen akselin suuntaus on yhtä tärkeää”, painottaa Niemi.

Pelkkä oikea rengaskoko ei takaa hyvää kilometritulosta varsinkaan paripyöräasennuksissa, joissa olisi aina käytettävä halkaisijaltaan samankokoisia renkaita. Yli kahdeksan millin erot renkaiden halkaisijassa johtavat helposti epätasaiseen kulumiseen, jota mahdolliset paine-erot kasvattavat entisestään.

Epätasaista kulumista voidaan tasoittaa, joskaan ei pysäyttää renkaiden kiertovaihdolla esimerkiksi puolelta toiselle tai samassa kohtaa akselilla, joka usein edellyttää renkaan kääntämistä vanteella.

”Kiertovaihto ei kuitenkaan korjaa kulumisen syytä, joka olisi aina selvitettävä mahdollisimman nopeasti, muistuttaa Niemi.

Kokonaiskustannukset ratkaisevat

Renkaiden pinnoittamisessa ja pinnoitettujen renkaiden käytössä Suomi yhdessä muun Skandinavian kanssa ovat edelläkävijämaita, sillä täällä jokaista uutta myytyä rengasta kohtaan pinnoitetaan kaksi vanhaa runkoa. Muualla Euroopassa kahden renkaan pinnoittaminen vaatii neljän uuden renkaan myyntiä.

Renkaan pinnoittaminen parantaa yrittäjän taloutta ollen samalla myös ympäristöteko. Uuden kuorma-auton renkaan valmistaminen haukkaa öljyä reilut 80 litraa, pinnoituksessa selvitään 26 litralla, joten ero on varsin merkittävä. Kooltaan pienempi rengas haukkaa öljyä vähemmän, joskin suhde tarvittavissa öljymärissä säilyy.

Vihreiden ja taloudellisten etujen lisäksi pinnoittamalla saadaan aikaan renkaita, joita ei löydy rengasvalmistajien tuotevalikoimasta kysynnän rajallisuudesta johtuen.

”Pinnoitus on keino saada markkinoille muun muassa jakelukäyttöön soveltuvia, lähinnä skandinaavisille markkinoille tarkoitettuja 17,5- ja 19,5-tuumaisia talvipintaisia renkaita”, muistuttaa Virén.

”Pinnoitustekniikat ovat vuosien saatossa kehittyneet todella paljon, joten menneiden vuosien pintojen irtoamiset ovat nykyisin pala historiaa”, vakuuttaa Niemi, jonka mukaan pientareilla nähdyt irtopinnat ovat useimmiten seuraus jo aiemmin vaurioituneen renkaan räjähdyksestä.

Peruslähtökohta rengasasioiden kustannustehokkuuteen on Virénin mukaan hyvälaatuisen renkaan valinta. Edullisella ostohinnalla saavutetaan hankintahetkellä etua, joka nopean kulumisen myötä hukkuu varsin nopeasti. Hyvälaatuinen rengas voidaan myös pinnoittaa useita kertoja, mikä tuo säästöä pitkällä aikavälillä.

”Renkaita, niiden hankinnan ja käytön kustannuksia olisi mielestäni seurattava mieluummin auton kuin renkaan iän aikajanalla. Ostohinnan sijaan laskisin mieluummin renkaan kokonaiskäyttöiän aikana syntyneen kilometrikustannuksen”, pohtii Virén, jonka mukaan renkaiden kestoiässä voi helposti olla kymmenien tuhansien kilometrien eroja.

Ei vain koko ja pinta, myös käyttökohde

Hyvään kilometritulokseen pääseminen edellyttää säännöllistä huoltoa, mutta myös tarkkuutta renkaiden valinnassa. Kaukoliikenneautoon ei pidä asentaa jakeluajoon suunniteltua rengasta, koska ajotehtävien vaatimukset ovat tyystin erilaiset. Kaukoliikenteessä ajetaan yhtämittaisia pitkiä matkoja, mikä asettaa haasteita lämmönhallintaan, lähiliikenteessä renkaiden kyljet taasen ovat arkoja muun muassa reunakivien aiheuttamille vaurioille.

Suomen vuodenajanvaihtelut vaikuttavat nekin rengasvalintoihin. Esimerkiksi Bridgestonen talvivetorengas on suunniteltu käytettäväksi syksystä syksyyn. Kulutuspinnan materiaalissa on huomioitu talven liukkaus ja tulevan kesän kuumuus. Syksyllä alle laitettu rengas kestää pitkälle seuraavaan syksyyn, keväällä alle asennettu rengas sen sijaan saattaa kulua hyvin nopeasti lämmönmuodostuksesta johtuen.

Suomen talvi on varsin haastavaa aikaa myös rengasvalintojen suhteen erityisesti perävaunujen osalta. Bridgestone on omalta osaltaan ollut edistämässä liikenneturvallisuutta muun muassa renkaiden räätälöinnillä suomalaiskäyttäjien tarpeeseen.

”Lähestulkoon kaikkiin talvikuvioihin voidaan tehdä saippaus, joka käytännössä tarkoittaa kulutuspinnan lamellien leikkaamista pienemmiksi. Pienempien palojen ansiosta talvipintaan saadaan aikaisempaa parempi pito. Samalla renkaiden poikkeava kuluminen vähenee ja kivien kertyminen uriin vähenee”, summaa Niemi saippauksen etuja.

”Rengasvalintoja tehdessä on oikean koon ja käyttötehtävän lisäksi huomioitava myös käyttöajankohta”, painottaa Virén.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi