Uutiset

Autot

Pääteiden liikenne lisääntyi alkuvuonna polttonesteiden korkeasta hinnasta huolimatta

Tiepiireittäin katsottuna pääteiden liikenne lisääntyi alkuvuonna eniten Keski-Suomen (3,0 %), Oulun (2,5 %) ja Kaakkois-Suomen (2,2 %) tiepiireissä. Raskas liikenne lisääntyi eniten Uudenmaan tiepiirissä, missä kasvua oli peräti 5,9 prosenttia. Kaakkois-Suomen, Keski-Suomen ja Lapin tiepiireissä raskasliikenne lisääntyi 4,3 prosenttia.

Viimeisen 12 kuukauden aikana pääteiden liikenne lisääntyi 2,2 prosenttia edelliseen 12 kuukauden jaksoon verrattuna. Henkilö- ja pakettiautojen liikenne lisääntyi 2,0 prosenttia ja raskas liikenne (kuorma- ja linja-autojen liikenne) 3,4 prosenttia.

Pääteiden liikenne lisääntyy normaalisti 1-4 prosenttia vuodessa. Suomessa on noin 2,9 miljoonaa autoa ja niillä ajetaan pääteillä keskimäärin 58 miljoonaa kilometriä vuorokaudessa eli noin kolmannes kaikesta autoliikenteestä. Tieliikenteen tavarankuljetuksista noin 80 prosenttia liikkuu pääteitä pitkin. Päätieverkon pituus – 13 300 km – on vain 3 prosenttia koko tieverkon pituudesta.

Tiedot pääteiden liikenteestä saadaan liikenteen automaattisilta mittausasemilta; niiltä kertyy vuorokaudessa 3 – 4 miljoonaa havaintoa.

Lue seuraavaksi