Uutiset

Autot

Pääkaupunkiseudulla perusteellinen selvitys liikennemelusta

Pääkaupunkiseudulla on alkanut Euroopan unionin ympäristömeludirektiivin mukaisen liikennemeluselvityksen laadinta. Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen ja Liikennevirasto tekevät katujen, maanteiden ja rautateiden meluselvityksen yhteistyössä. Helsingissä selvitetään lisäksi raitioliikenteen ja metron aiheuttamaa melua.

Meluselvitys tehdään viiden vuoden välein

Ympäristömelu on yksi Euroopan suurimpia ympäristöongelmia ja myös Helsingissä merkittävä elinympäristön laatua ja terveellisyyttä heikentävä tekijä. Edellinen koko pääkaupunkiseudun meluselvitys on vuodelta 2012. Tuolloin arvioitiin, että lähes 40 prosenttia helsinkiläisistä asuu tieliikenteen melualueilla. Raideliikenteen melulle altistuu noin kymmenen prosenttia asukkaista. Helsingin maapinta-alasta noin kolmannes on tieliikenteen melualuetta.

Nyt laadittava selvitys valmistuu kesällä 2017, jolloin saadaan tietää, kuinka melutilanne on kehittynyt Helsingissä. Pääkaupunkiseudun meluselvityksessä on mukana noin 777 kilometriä katuja, maanteitä noin 522 kilometriä ja rautateitä 85 kilometriä. Kaduista noin puolet on Helsingissä.Meluselvitys tehdään tällä kertaa uudella yhteiseurooppalaisella laskentamallilla (CNOSSOS). Mallilla pyritään aiempaa parempaan tarkkuuteen ja samalla yhtenäistämään laskentamenettelyt koko EU:ssa.

Toimintasuunnitelma ohjaa meluntorjuntaa

Meluntorjuntaa ohjaa Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma, jota tarkistettiin vuonna 2013. Ennaltaehkäisy on ensisijaisin meluntorjuntakeino. Kaupunkirakenteen tiivistyessä maankäytön suunnittelussa tehtävät ratkaisut korostuvat. Melun syntymistä pienentävät toimet ovat usein kustannustehokkaita. Tällaisia ovat esimerkiksi melua vaimentavat päällysteet, nopeusrajoitusten alentaminen ja nastarenkaiden käytön vähentäminen. Joukkoliikenteessä erityisesti sähkö- ja hybridibussien yleistymisellä voi olla merkittävä myönteinen vaikutus meluun.

Kaupungin ympäristöpolitiikassa meluntorjunnan tavoitteena on, että melualueella asuvien määrä on vuonna 2020 vähintään 20 prosenttia pienempi kuin vuonna 2003. ”Tavoitteeseen pääseminen on haasteellista ilman meluntorjunnan merkittävää tehostamista. Yksittäisillä meluntorjuntahankkeilla voidaan kuitenkin parantaa tuhansien asukkaiden melutilannetta”, korostaa ympäristönsuojelupäällikkö Päivi Kippo-Edlund.

Tuloksia ja vuorovaikutusta ensi vuonna

Pääkaupunkiseudun liikennemeluselvitys sekä Helsingin raitioteiden ja metron meluselvitys valmistuvat kesäkuussa 2017. Tulokset toimivat lähtökohtana uuden meluntorjunnan toimintasuunnitelman laatimiselle. ”Toimintasuunnitelman laadinta tulee olemaa aiempaa vuorovaikutteisempaa. Kaupunkilaisille halutaan antaa mahdollisuus esittää näkemyksiään jo valmisteluvaiheessa”, Kippo-Edlund kertoo. Toimintasuunnitelma valmistuu vuonna 2018.

Meluselvityksen 2012 ja meluntorjunnan toimintasuunnitelman aineistot löytyvät osoitteesta http://www.hel.fi/hel2/ymk/meluselvitys/ ja melukartat osoitteesta http://kartta.hel.fi/

Lue seuraavaksi