Uutiset

Autot

OnniBussin Jyväskylän liikennekeskus aloitti toimintansa

OnniBus.com laajentaa liikennöintiä merkittävästi 4.4.2016 alkaen. Jyväskylästä tulee yhtiölle tärkeä operatiivinen liikenteen hallintakeskus. Keskus mahdollistaa osaltaan kokonaan uusien reittien avaamisen sekä uusien vuorojen lisäämisen olemassa oleville reiteille. Jyväskylään saapuu reittejä yhteensä kahdeksasta suunnasta ja vaihtoyhteydet näiden välillä muodostavat kattavan tarjonnan valtakunnallisesti kaikista ilmansuunnista.

Uusien reittien aikataulut on suunniteltu siten, että asiakkaille tarjotaan kymmeniä uusia yhteysvälejä vaihtamalla Jyväskylässä bussista toiseen. OnniBus.com toteuttaa uudistuksen siten, että bussinvaihto Jyväskylässä sisältyy ostetun lipun hintaan.

”Matkustajavirrat ovat poikittaisliikenteessä pienempiä kuin Helsinkiin suuntautuvassa liikenteessä. Uskon, että eri reittejä Jyväskylän kautta yhdistelemällä saavutamme riittävästi asiakkaita myös poikittaisreiteillä. On perusteltua sanoa, että Jyväskylästä tulee 4.4. alkaen suomalaisen kaukoliikenteen pääkaupunki”, kertoo OnniBus.comin toimitusjohtaja Pekka Möttö.

Poikittaisliikenneyhteyksien ohella OnniBus.com aloittaa länsirannikkoa Turusta Ouluun kulkevan linjan, F8:n. Yhteys on seurausta runsaasta asiakaspalautteesta. Rannikkoreitiksi kutsuttu F8 täydentää OnniBus.comin reittivalikoimaa tuoden yhtiön kaksikerroslinja-autot nyt kaikille pääteille.

Uusia autoja ja työpaikkoja

Reitistön uudistumisen vuoksi OnniBus.com lisää myös kalustoaan ja kuljettajien määrää. ”Autoja tulee liikenteeseen kymmenen ja henkilökunta kasvaa puolestaan kolmellakymmenellä, työpaikat sijoittuvat eri puolille Suomea. Laajentuminen on edellyttänyt myös verkkokaupassamme huomattavaa uudistusta”, toteaa Möttö. ”Kokonaan uusia reittejä ei Suomen kaukoliikenteessä nykyisin juurikaan avata, joten sitä paremmalta tuntuu avata niitä paljon yhdellä kertaa. Samalla pystymme toteuttamaan merkittävän lisäyksen valtakunnallisessa poikittaisliikenteessä”.

www.onnibus.com

Lue seuraavaksi