Uutiset

Autot

Mercedes-Benz paikallisliikennekonferenssi Mannheimissa

 Alustavat tulokset eurooppalaisesta tutkimushankkeesta – Stuttgart / Mannheim on saatu. Yksi ensimmäisistä Euroopan tulevaisuuden bussijärjestelmistä (EBSF) esiteltiin Mercedes-Benzin kansainvälisessä joukkoliikennesymposiumissa Mannheimissa marraskuun lopulla. Demonstraatiobussilla, joka perustuu Mercedes-Benz Citaroon, on tarkoitus tutkia ajatuksia, jotka liittyvät uusiin matkustaja-apujärjestelmiin. Esimerkiksi kun bussi lähestyy pysäkkiä, niin erityinen valoelementti osoittaa matkustajille, mistä ovesta on paras poistua, jotta vältytään ”ruuhkilta”. Lisäksi bussin katossa olevat merkkivalot osoittavat matkustajille tyhjillään olevat istumapaikat. Tämä vähentää aikaa ja askeleita, mikä kuluu vapaan istumapaikan etsimiseen. WLAN- ja GPS-järjestelmien sekä 230 voltin pistorasioiden avulla matkustajat voivat myös käyttää kannettavia tietokoneita ja vastaavia laitteita bussissa. Palvelujen säännöllinen testaaminen bussikäytössä on määrä alkaa Saksan Bremerhavenissa loppuvuodesta.

Joukkoliikenne nykyaikaisille ihmisille

EBSF on suurin maantiekuljetukseen liittyvä Euroopan komission rahoittama hanke tähän mennessä. Sen tavoitteena on osoittaa uuden sukupolven lähiliikenneverkostojen valmiudet. EBSF-demostraatiohanke käsittää yhteensä seitsemän eri osa-aluetta, jotka käsittelevät muun muassa sellaisia aiheita, kuten kuljettajan alue, energianhallinta, viestintä ja liikennemuodot. Tutkimukset tehdään seitsemässä Euroopan kaupungissa. International Association of Public Transport vastaa koko EBSF-hankkeen teknisestä, taloudellisesta ja hallinnollisesta onnistumisesta.

Innovatiiviset ratkaisut ovat yhä tärkeämpiä paikallisen julkisen liikenteen kannalta, koska siihen vaikuttavat maailmanlaajuiset megatrendit, kuten maailman kasvava väestö, lisääntyvä kaupungistuminen ja ilmastonmuutos. UITP:n mukaan tämä kehitys kaksinkertaistaa paikallisen julkisen liikenteen maailmanlaajuisesti. Mikä parasta, tutkimus on myös löytänyt lisäpotentiaalia paikallisen julkisen liikenteen käyttäjistä eri sosiaaliryhmien keskuudesta.

Markkinatutkimuslaitos SIGMA on esimerkiksi tehnyt tutkimuksen, joka osoitti, että paikallisen julkisen liikenteen suurimmat käyttäjäryhmät Euroopan markkinoilla eivät ole enää alemmat sosiaaliset ryhmät, kuten lapset ja vanhukset. Päinvastoin, nykyaikaiset ennakkoluulottomasti ajattelevat ihmiset käyttävät myös julkisen liikenteen palveluja keskimääräistä enemmän. Lisäksi useimmat kohderyhmät eivät usko, että henkilöautot ja paikalliset joukkoliikennevälineet ovat keskenään yhteensopimattomia vaihtoehtoja.

Sen sijaan trendi ”avant-garde” -kohderyhmien keskuudessa suurkaupungeissa on kohti älykästä liikkuvuutta, mikä on sekoitus yksilöllistä liikkumista ja paikallisia julkisia liikennevälineitä. Saksan kuljetusministeriön selvitys liikkumisesta vahvistaa tämän käyttäytymisen muutokseen. Luvut vuosilta 2002-2008 osoittavat, että liikkuminen lisääntyi eniten polkupyörien ja paikallisen julkisen liikenteen osalta.

 

Bussit julkisen liikenteen selkäranka

Keskeistä tulevaisuuden paikallisessa julkisessa liikenteessä on verkostoituminen eri liikkumiskeinojen ja liikennevälineiden kesken, kuten sähköpyörien, autojen yhteiskäytön, rautatiejärjestelmien ja tieliikenteen välillä. Jotkut alueet maailmassa ovat jo rakentaneet tällaiset verkostot.

Busseilla on keskeinen rooli tässä kehityksessä. Eikä vain siksi, että niillä on jo yli 46 prosentin osuus paikallisesta joukkoliikenteestä, joten busseilla on näin ollen vahvuus toimia paikallisliikenteen selkärankana. Lisäksi linja-autot ovat lyömätön joukkoliikenneväline, kun on kyse turvallisuudesta, ympäristöystävällisyydestä, kestävyydestä, taloudellisuudesta ja joustavuudesta.

Saksan liittovaltion ympäristövirasto on esimerkiksi määritellyt, että linjaliikenteen bussit kuluttavat keskimäärin vain 1,4 litraa dieseliä per henkilö 100 kilometrillä, mikä merkitsee 31 gramman hiilidioksidipäästöä henkilö-kilometrillä. Tämän seurauksena linjaliikenteen bussit ovat kiistattomia ”voittajia” ja vähäpäästöisiä – kaukana edellä junista, henkilöautoista ja lentokoneista. Tilanne on samanlainen myös säännöllisesti paikallisessa joukkoliikenteessä toimivien bussien osalta.

Resurssien säästäminen voimanlähteissä on yksi niistä tekijöistä, jotka tukevat kestävää liikkumista, ja tällaisia järjestelmiä on saatavissa vakiovarusteena linja-autoihin jo tänä päivänä tai ne ovat ainakin parhaillaan testattavana. Niihin kuuluvat bussien BlueTec-dieseltekniikka, kaupunkiliikenteen maakaasuautot, diesel/hybridi- ja päästöttömät polttokennohybridi-linja-autot. Lisäksi on olemassa vaihtoehtoisia voimansiirtojärjestelmiä ja polttoaineita, jotka ovat myös testattavana linja-autokäytössä.

 

Tehokkaita liikennejärjestelmiä

Bussit ovat myös erittäin arvostettuja taloudellisen tehokkuuden ja joustavuuden osalta. Niiden laaja valikoima erilaisia voimansiirtojärjestelmiä tarjoaa tänä päivänä huomattavasti enemmän etuja kuin aikana, jolloin ensimmäiset bussit on ostettu. Toisaalta, samantyyppisillä busseilla voidaan luoda erittäin tehokkaita liikennejärjestelmiä Bus Rapid Transit (BRT)-järjestelmän ansiosta, jolloin kustannukset ovat yksi kymmenesosa raidekulkuneuvoverkostojen kustannuksista.

BRT-järjestelmä koostuu yhdestä tai useammasta linjasta, jolla bussit liikkuvat säännöllisin väliajoin. Linjoja ”ruokitaan” yleensä useilla syöttölinjoilla. Noin 100 toimivaa bussikuljetusjärjestelmää todistavat jo nyt loistavina esimerkkeinä onnistuneista liikenteen ratkaisuista. Ne ovat liikenneverkkoja Bogotassa, Kolumbiassa, Nantesissa, Ranskassa ja Turkin Istanbulissa. Noin 90 uutta BRT-hanketta suunnitellaan parhaillaan maailmanlaajuisesti. Nämä infrastruktuurihankkeet luovat kestävää liikkuvuutta, talouskasvua ja antavat valtavia hyötyjä suhteessa ihmisten elämänlaatuun.

Nämä hankkeet tarjoavat keskipitkällä aikavälillä isoja liiketoimintamahdollisuuksia sekä autojen valmistajille että infrastruktuuriin liittyvien järjestelmien toimittajille. Tarjoamalla houkuttelevia palveluja, mukavuutta ja korkeaa laatua, voivat bussijärjestelmät houkutella uusia matkustajia ja vähentää siten paineita kaupungeissa. Esimerkiksi Istanbulissa kolmen vuoden kuluttua uuden järjestelmän käyttöönotosta noin 750 000 matkustajaa käyttää Metrobüs-palvelua päivittäin, koska se vie paljon vähemmän aikaa kuin matka henkilöautolla kaupungin halki.

Mercedes-Benz symposiumissa esitellyt esimerkit Saksasta ja Alankomaista osoittivat, miten paikalliset julkisen liikenteen yritykset voivat parantaa liiketoimintaan ja tulostaan tarjoamalla laadukkaita palveluja.

 

Eurooppalaisia laatujärjestelmiä

Esimerkiksi Alankomaissa toimiva Qbuzz on voinut saada uusia bussilinjoja ja toimilupasopimuksia tehokkaan laadunvarmistusjärjestelmän ansiosta. Qbuzz keskittyy laadunvarmistuksessa erityisesti kuljettajiin, koska he edustavat yhtiötä suoraan yhtiön asiakkaille eli matkustajille. Toinen myönteinen piirre on avoimuus Qbuzzin organisaatiossa. Asiakkaat saavat tarkkaa tietoa aikatauluista ja linjoista online-järjestelmästä. Qbuzzin korkea laatu tulee todistetuksi yhtiön palvelulupauksissa asiakkaille, jotka vaihtelevat aikataulussa pysymisestä kuljettajan palvelualttiuteen, ”rahat takaisin” takuun muodossa.

Saksalainen kuljetusalan yritys Spillmann puolestaan keskittyy laadunvarmistuksessa lähinnä bussimatkustuksen houkuttelevuuteen sekä ajoneuvojen varustukseen. Kokonaiskonseptin muodostaa filosofia, joka yhdistää asiakkaan palveluntarjoajaan jo ennen kuin hän on bussissa. Yhdistelmä huipputeknologiaa ja laadukkaita laitteita sekä palvelua, asiakkaiden mieltymyksiä ja valitusten hallintaa on toiminut niin hyvin, että Spillmann, joka on yksi Saksan uusimmista paikallisen julkisen liikenteen toimijoista, on erittäin suosittu asiakkaiden keskuudessa. Matkustajamäärät ovat jatkuvassa kasvussa ja ilkivalta on lähes tuntematon käsite. Lisäksi ainutlaatuinen valaistusjärjestelmä ja laadukkaat varusteet ovat johtaneet korkeaan asiakastyytyväisyyteen, jolla on ollut mitattavissa olevia myönteisiä vaikutuksia. ”Taskulamput” ajoneuvon sisätiloissa, led-valaisimet bussin lattiassa, viihde-järjestelmät ja asiakkaiden mieltymyksien huomioiminen ovat investointeja, jotka ovat maksaneet itsensä kuljetusyritykselle. Ulkoa näkyvät linjanimet, kuten ”Metro Lounge” ja ”City Lounge” kertovat jo siitä mitä Spillmann haluaa julkisen liikenteen olla asiakkailleen: kutsuva, rentouttava ja miellyttävä. Mukavuus ja erilaiset sovellukset ovat myös tärkeitä avainalueita, joihin tulevaisuuden bussisukupolvet keskittyvät. Tämä koskee kuljettajan aluetta ja siihen liittyviä tekijöitä, näkyvyyttä sekä istumamukavuutta, ilmastointia, kirkkautta ja matkustamon houkuttelevuutta.

Teknologia uudelle tasolle

Aikakausi, jolloin ajoneuvon sisätilat oli suunniteltu yksinomaan toiminnallisessa mielessä on pian lopussa. Modernit, houkuttelevat ja dynaamisen näköisen pinnat tulevat myös paikallisliikenteen linja-autoihin. Muutoksenhakuaika tarjoaa yhä enemmän hyödyllistä tietoa toimijoille, kuljettajille ja asiakkaille. Bussien varustaminen WLAN- ja GPS-yhteyksillä antaa matkustajille mahdollisuuden käyttää älypuhelinta ja löytää tiensä itsenäisesti suurkaupungissa ilman kenenkään apua.

Lisäksi fleet management -järjestelmä varmistaa kuljettajille ja yrityksille aina suoran yhteyden ja kitkattoman tiedonvälityksen. Myös paikallisbussien turvallisuutta on jatkuvasti parannettu, kiitos sellaisille ominaisuuksille, kuten törmäyssuojille ja kuljettajan turvallisuusohjaamoille sekä ESP-ajonhallintajärjestelmille myös kaupunkiliikenteen linja-autoissa. Tuotekehitysinsinöörit suuntaavat edelleen kohti kestävää kehitystä luomalla innovatiivisia voimansiirtojärjestelmiä, polttoaineita ja materiaaleja tuomalla ne myös sarjavalmistukseen. Uusi kehittämismenetelmiä varmistaa alusta lähtien, että laatu ja luotettavuus sarjavalmisteisen ajoneuvon osalta on edelleen suuri. Dynaamisen teknologian kehittäminen paikallisen joukkoliikenteen osalta osoittaa selvästi, että kehityslinja on edelleen se todellinen ja oikea vielä Mercedes-Benzin 115-vuotisen historian jälkeenkin.

Paikallisen joukkoliikenteen tekeminen kestäväksi, mukavaksi, moderniksi ja houkuttelevaksi riippuu liiketoimintamahdollisuuksista, jotka määräytyvät muun muassa valtion virastojen, liikenteenharjoittajien, eikä vähiten, matkustajien taholta. Bussit ovat kuitenkin edelleen erittäin kannattavia, mistä kiitos kuuluu monenlaisille tekijöille, jotka vaihtelevat bussien hankintakustannuksista ja infrastruktuurista niiden saatavuuteen, luotettavuuteen ja elinkaarikustannuksiin.

Ajoneuvojen valmistajat edistävät jatkuvasti bussierityisasiantuntemustaan ja parantavat vastaavasti myös palvelujaan, mukaan lukien huollot, täyden palvelun sopimukset, innovatiiviset fleetboard-järjestelmät, kuten BusFleet sekä parantavat kuljettajakoulutusta ajoturvallisuuden ja polttoainetalouden osalta.

Tulevaisuudessakin paikallisen julkisen liikenteen tutkimuksissa ja kehittämisessä on huomioitava myös vuorovaikutus asiakkaiden kanssa – erityisesti nuorten sekä vanhusten osalta. Vastaavista ajatuksista syntyi myös tarve järjestää Mercedes-Benz symposium.

Matkapuhelin käyttöliittymänä

Asiantuntijoiden mukaan kehittyneiden matkapuhelinten avulla matkustajat löytävät helposti sopivat reitit ja samalla ne toimivat myös matkalippuina. Lippuautomaatit puolestaan tarjoavat enemmän infoa matkustajille. Kun matkustajat ovat samaistuneet matkapuhelimiensa ominaisuuksiin, järjestelmä tervehtii heitä ja näyttää tietoja heidän liikkumisestaan sekä valikon, josta ilmenee viimeiset matkakohteet ja pysähdykset. Nämä vaihtoehdot riittävät usein, koska ihmiset muuttavat matkakohteita harvoin. Kun matkustaja on valinnut kohteen, järjestelmä näyttää suunnitelmat linjaverkostosta ja suosittelee erilaisia reittejä matkustajan pääsemiseksi haluamaansa päämäärään. Matkustaja voi katsella lisätietoja kustakin reitistä ja selvittää missä bussi pysähtyy tai missä hän voi siirtyä bussista esimerkiksi henkilöautoon tai vuokrapolkupyörään. Kun on valinnut tietyn reitin, matkustajalla on myös mahdollisuus ilmoittaa matkareittinsä ystävilleen Facebookin, Twitterin tai vastaavien palvelujen kautta. Järjestelmä lähettää matkatiedot ja -lipun matkustajan matkapuhelimeen ja niin asiakas voi aloittaa matkan.

 

Miika Nyrö

 

 

 

 

Lue seuraavaksi