Uutiset

Autot

Matkustajat tyytyväisiä kuskittomien bussien kokeiluun

Vantaan Kivistössä viime kesänä järjestetty kuskittomien Citymobil2-bussien kokeilujakso keräsi paljon positiivista palautetta. Suurin osa matkustajista oli tyytyväisiä uudenlaiseen automaattiseen joukkoliikennepalveluun ja haluaisi tulevaisuudessa käyttää kuskittomia busseja osana joukkoliikennettä. Liikennevirasto tukee vahvasti tällaista kehitystä.

− Kokeilun järjestelyt sujuivat hyvin ja turvallisesti ilman liikennevahinkoja. Ajopäiviä kertyi yhteensä 31, joiden aikana kuljettiin 19 021 matkaa ja ajettiin 3962 kilometriä. Keskimäärin matkustajia oli yli 600 päivässä, parhaana päivänä 1013, toteaa projektipäällikkö Topias Pihlava Vantaan kaupungilta.

Uudenlaisesta palvelusta kiitosta

Matkustajat saivat arvioida palvelua kahdessa kyselyssä, joiden lisäksi Kivistön alueella toteutettiin yleisötutkimus. Selvä enemmistö vastanneista oli kuskittomaan bussipalveluun hyvin tyytyväisiä.

Kiitosta saivat erityisesti hyvät näkymät ulos, tasainen ja nykimätön kyyti sekä integraatio muiden kulkumuotojen kanssa. Myös palvelun käytettävyyttä ja asiantuntevia oppaita kiiteltiin. Vastaajat olivat eniten huolissaan matkustajien turvallisuudesta ilta- ja yöaikaan, jolloin enemmistö toivoisi henkilökuntaa busseihin.

− Kuskittomissa busseissa on kyse tulevaisuuden teknologiasta, joka voi hyvin tarjota uusia mahdollisuuksia esimerkiksi liityntäbussiliikenteen järjestämiseen. Kokeilu osoitti, että ainakin matkustajat suhtautuvat asiaan avoimesti, kertoo HSL:n sopimuspäällikkö Kimmo Sinisalo.

Vastaajista 43 prosenttia mielsi automaattiautot turvallisemmiksi kuin perinteiset autot, 15 prosenttia vähemmän turvallisiksi. Yleistyessään automaattisten ajoneuvojen uskotaan vähentävän päästöjä ja energiankulutusta. Niiden houkuttelevimpana ominaisuutena nähtiin alemmat vakuutusmaksut sekä ikääntyneiden ja liikuntarajoitteisten parempi liikkumismahdollisuus. Nuoremmat vastaajat olivat kiinnostuneimpia omistamaan automaattiajoneuvon tulevaisuudessa.

− Kokeilu toi tärkeätä lisätietoa siitä, mitä kokeilun järjestäminen vaatii ja miten asiakkaat kuskittomiin busseihin suhtautuvat. Näemme kuskittomat bussit osana tulevaisuuden liikennettä ja teemme työtä sen eteen, että kokeilujen kautta kuskiton bussi nähtäisiin luontevana osana normaaliliikennettä jossakin päin Suomea jo pian, kertoo Liikenneviraston kehityspäällikkö Asta Tuominen.

Bussit toimivat kokeilun ajan hyvin

Bussien valmistaja sai vielä tuotekehitysvaiheessa olevien bussien jatkokehittämistä varten runsaasti arvokasta palautetta ohjelmistojen luotettavuuden parantamiseksi.

− Kokeilu antoi arvokasta tietoa siitä, miten bussi käytännössä toimii teknisesti ja mitkä olosuhteet ovat vielä vaikeita. Kokeiluprojektin aikana linjattiin, että Suomessa kuskittomia automaattiautoja voidaan käyttää liikenteessä jo nykyisen lainsäädännön puitteissa. Jatkossa Trafi voikin myöntää automaattiautojen tutkimustoimintaa harjoittavalle yhteisölle koekilvet myös yleisen liikenteen joukkoon, kertoo Trafin johtava asiantuntija Anna Schirokoff.

− Automaattiautoilla on tulevaisuudessa erittäin suuria yhteiskunnallisia vaikutuksia, ne parantavat turvallisuutta ja sujuvoittavat liikennettä, summaa erityisasiantuntija Rosa Tuomi Uudenmaan liitosta.

Kokeilu oli avoinna Vantaan asuntomessuilla 10.7.–9.8. 2015. Mukana kokeilussa olivat Vantaan kaupunki, Helsingin seudun liikenne, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi sekä Uudenmaan liitto.

Lue seuraavaksi