Uutiset

Autot

Markkinanäkökulmaa paikallisliikenteeseen

Avajaispuheessaan hallituksen puheenjohtaja Matti Lahdenranta totesi suomalaisten seuraavan jälleen Ruotsin mallia. Ruotsissa vastaava liitto muuttui tilaajaliitoksi 20 vuotta sitten ja nyt Suomessa on tapahtumassa sama. Lahdenranta toivoi, että liitto ottaa tilaisuudesta vaarin ja lähtee kehittämään joukkoliikennettä monipuolisesti ja tekemään joukkoliikenne suosituksi. ”Mainonnalla emme pysty kilpailemaan yksityisautoilun kanssa, mutta tosiasia, että kaduille ei sovi määräänsä enempää autoja, on meidän puolellamme”, huomautti Lahdenranta.

Liikenne- ja viestintäministeriön ajankohtaiskatsauksessa liikennemarkkinat-yksikön päällikkö Tero Jokilehto totesi harvenevan maaseudun ja tihenevän kaupunkiseudun tuovan haasteita tulevaisuuden suunnitteluun. ”Jos Ruotsissa pystytään joukkoliikenteen kasvuun myös harvaan asutuilla alueilla, miksei meilläkin”, haastoi Jokilehto ja toivoi rakentavaa yhteistyötä alan toimijoiden kanssa. ”Mitä enemmän saamme tietoa kentältä, sitä paremmin pystymme kehittämään toimintaa.”

Hallitusneuvos Mikael Nyberg puolestaan totesi, että liikennepoliittinen selonteko on ollut lausuntokierroksella ja pääperiaatteena siinä olevan, että puolet rahoista menee rautateille.

Joukkoliikenne markkinoiden näkökulmasta

Professori Markku Tinnilä ja tutkija Jukka Kallio esittelivät tekemäänsä tutkimusta pääkaupunkiseudun joukkoliikenteestä ja sen kilpailutuksesta markkinatalouden näkökulmasta. ”Haasteellista näissä bussimarkkinoissa on, että ne ovat monimutkaiset– myyjän ja ostajan lisäksi kuvioon tuovat omat ulottuvuutensa asiakas ja yhteiskunta”, sanoi Tinnilä. ”Markkina ei ole täydellinen ja kilpailu tapahtuu lähinnä hinnalla.”

Yhtenä perusteesinä he julistivat joukkoliikenteen profiilin nostamisen. Tämä tarkoittaisi sekä hyvätasoista kalustoa että riittävän tiheää liikennettä. Hinnoittelumalliksi toivottiin myös sellaista, joka houkuttelisi joukkoliikenteen käyttäjiksi uusia asiakkaita. Nyt lähinnä palkitaan uskollisia asiakkaita, mikä sekin toki on tärkeää.

Yhtenä ongelmana tutkimuksen tekijät näkivät pitkät sopimuskaudet, koska liiketaloudellisesta näkökulmasta kymmenen vuoden sopimuskaudet ovat aivan liian pitkiä. Kalustohankinnat painavat taas vaakakuppia pitkien sopimusten suuntaan. Ratkaisuksi tutkijat ehdottavat kalustovaatimusten muuttamista yleiseurooppalaisiksi, jolloin kaluston liikuteltavuus olisi paremmin mahdollista, tai kaluston ja kuljettamisen kilpailutuksen erottamista.

Kommenteissa nähtiin kuitenkin, että pitkät sopimukset ovat käytännössä usein parhaita ratkaisuja kokonaisuuden kannalta. Esimerkiksi kuljettajat, jotka ovat toiminnan tärkein voimavara, saavat varmuuden työpaikasta pitkäksi aikaa. Pitkät sopimukset lisäävät näin myös alan houkuttelevuutta. Muun muassa Turussa oli saatu hyviä kokemuksia pitkistä sopimuksista.

Markkinaehtoista liikennettä

Toisenlaisen näkökulman markkinoiden kilpailemiseen toi pioneerityötä tekevän Onnibus Oy:n liiketoimintajohtaja Lauri Helke. Onnibus toi Suomeen halpabussiliikennöinnin aloittamalla kuluvan vuoden alusta reitillä Tampere–Pori. Matkojen myynti on ohjattu internettiin, josta lipun saa halvimmillaan kolmella eurolla.

”Olemme nyt kahden kuukauden aikana testanneet teesimme ja todenneet ne toimiviksi: uutta kysyntää on syntynyt halvan hinnan takia, suorat linjat ovat toimiva taktiikka, myynnin ohjaus internettiin ei ole saanut negatiivista palautetta ja suurinta osaa hyödyttää, että alennus annetaan kaikille. Kesän alusta laajennamme toimintaa Tampere–Helsinki ja Helsinki–Turku väleille. Toimintaa kasvatamme franchising-periaatteella ja tarkoitus on laajentaa toimintaa edelleen samalla periaatteella”, kertoo Helke.

”Haasteena meillä on, että linja-autoasemat eivät ole riippumattomalla taholla, joten rahtiterminaaleihin meillä ei ole tasapuolista pääsyä. Joukkoliikennelain 22§ 3. momentti hidastaa markkinoiden avautumista eikä markkinaehtoisen liikenteen tukeminen ole mahdollista nykyisillä säännöksillä.”

”Tavoitteenamme on kilpailukykyinen vaihtoehto ulkomaisille suuryhtiöille, jotka varmasti jossakin vaiheessa tulevat myös tänne Suomen markkinoille”, kertoo Helke.

 

Paikallisliikenneliiton vuoden päätapahtuma, Paikallisliikennepäivät, järjestetään Turussa 27.-28. syyskuuta.

 

Juha Kuusjärvi

Lue seuraavaksi