Uutiset

Autot

LVM kommentoi Uber-toimintaa

Onko Uberin kyytivälitys laillista?

On. Uberin kyytivälitys on laillista elinkeinotoimintaa, eikä sitä siksi voida kieltää.Kyytivälitys ja kyytien ajaminen ovat eri asioita.

Valvotaanko Uberin kyytivälityksen toimintaa?

Ely-keskus valvoo vain tavallisten taksien tilausvälityskeskusten toimintaa, kuten sitä,että ne toimivat tasapuolisesti taksiyrittäjiä kohtaan. Ely-keskus ei voi puuttua muun laillisen välitystoiminnan harjoittamiseen.LVM:llä ei ole toimivaltaa puuttua yksittäisten taksiyrittäjien tai erilaisten välityskeskusten toimintaan.

Onko Uberin kyytivälitys rinnastettavissa taksien tilausvälitykseen?

Ei ole. Uberin digitaalista kyytivälitystä ei voida pitää taksiliikennelain mukaisena tilausvälityskeskuksena.

Saako kuka tahansa ajaa Uber-kyytejä?

Ei saa. Kyytien ajamiseen tarvitaan taksilupa ja taksinkuljettajan ammattipätevyys.

Kuka valvoo Uber-kuljetuksia?

Kuljetusten valvonta kuuluu poliisille ja lopullinen lain tulkinta tuomioistuimelle. Liikenne-ja viestintäministeriöllä ei ole toimivaltaa puuttua yksittäisten autoilijoiden lainrikkomuksiin.

Onko Uber-kuljettaminen verovapaata tuloa?

Ei ole. Uberin kyytien ajamisesta saatu tulo on kuljettajan veronalaista tuloa, joka tulee ilmoittaa veroilmoituksella.

Kuka valvoo, että verot maksetaan?

Verohallinto. Verohallinnossa on myös Harmaan talouden selvitysyksikkö, joka seuraa ajankohtaisia ilmiöitä ja tekee selvityksiä, jos johonkin tiettyyn ilmiöön tai organisaatioon epäillään liittyvän harmaata taloutta.

Aikooko LVM ottaa Uberin kaltaisen toiminnan huomioon lainsäädännössä?

Ministeriössä valmistellaan uutta liikennemarkkinoiden sääntelyä, liikennekaarta.Tavoitteena on edistää uusien palvelumallien syntymistä ja näin vastata entistä paremmin käyttäjien tarpeisiin.Myös Uberin kaltaiset palvelut tulevat liikennekaaren valmistelussa tarkasteluun, kuten myös kaikkien taksiyrittäjien tasavertaiset toimintamahdollisuudet.

Lue seuraavaksi