Uutiset

Autot

Linja-autokorjaamo ydinkeskustan tuntumassa

 

Oy Scan-Auto Ab:ssä on jo pitkään ymmärretty ja sen myötä panostettu, linja-auto kaupassa elinkaariajattelun myötä kokonaisvaltaiseen asiakaspalveluun. Tärkeänä tekijänä autokaupassa on sekä henkilö-, kuorma- tai linja-autokaupan asiakkaan palvelu koko auton elinkaaren ajan. Ei riitä, että autokauppias saa myytyä tuotteen asiakkaalle, vaan on pystyttävä tarjoamaan asiakkaan tarvitsemat huolto- ja korjauspalvelut joustavasti ja vielä mahdollisimman lähellä asiakkaan normaalia toiminta-aluetta.

On selvää, että hyvin ja joustavasti toimivat korjaamopalvelut ovat hyvinkin elintärkeitä osatekijöitä asiakkaan tehdessä ostopäätöstään.

 

Scan-Auto verkosto

Yhtenä suurena Suomessa linja-autoja myyvänä verkostona Scan-Auto on panostanut varsin kattavasti myös myymiensä Scanioiden huolto- ja korjaustoimintaan. Yrityksen bussikorjaamoiden verkosto kattaa varsin tiheästi koko Suomen, sisältäen kaiken kaikkiaan 20 huolto- ja korjauspistettä. Valtaosa korjaamoista, toisin sanoen yhtä lukuun ottamatta kaikki korjauspisteet, toimivat saman katon alla saman merkin kuorma-autokorjaamoiden kanssa. Pääkaupunkiseudulla on kuitenkin todettu tarve, eriyttää linja-auto ja kuorma-auto huolto- ja korjauspisteet toisistaan. Tarve on luonnollista seurausta suuresta merkin markkinaosuudesta, pääkaupunkiseudun linja-auto markkinoilla.

 

Helsinki Bus Service

Helsingin Bussiliikenne Oy syntyi 1.1.2005, kun Helsingin kaupunki yhdisti kaksi omistamaansa bussiyhtiötä; Suomen Turistiauto Oy:n sekä HKL-Bussiliikenteen. Hyvin nopeasti tämän jälkeen, Helsingin Ruskeasuolle valmistuivat yrityksen pääkonttorille ja yhdelle yrityksen kolmesta varikosta uudet asianmukaiset tilat. Vuonna 2007 aloitettiin Helsingin bussiliikenteen ja Scan-Auton välillä neuvottelut, uuden nykyaikaisen bussikorjaamon saamiseksi Helsingin bussiliikenteen uusiin tiloihin. Tarve oli molemminpuolinen, koska Helsingin bussiliikenteen kalustosta lähes kolmannes oli Scanian alustalle ja korille tehtyjä busseja ja Scan-Auton Konalan toimipisteen tilat kävivät auttamattomasti liian ahtaiksi suurelle linja-auto määrälle. Koska uuden pääkaupunkiseudulla toimivan joukkoliikenneyrityksen intresseihin kuului huolto- ja korjauspalveluiden saaminen mahdollisimman lähelle omaa varikkoa oli luonnollista, että uuden Scania-bussikorjaamon tiloja suunniteltiin uusien toimitilojen yhteyteen Nauvontie 3:n kortteliin. Paikka sopi Scan-Auton Helsinki Bus Servicelle myös todella hyvin, koska tilat olisivat uudet ja valoisat. Tulevina korjaamon asiakkaina, tulisi todennäköisesti olemaan kiinteistön omistaja Helsingin bussiliikenne sekä muutkin pääkaupunkiseudulla toimivat suuret joukkoliikenneyritykset kuten Veolia, Nobina Finland ja Pohjolan liikenne. Linja-auto korjaamon sijainti olisi mitä parhain, tulisihan se aivan ydinkeskustan läheisyyteen vilkkaasti liikennöidyn Mannerheimintien/ Hämeenlinnan väylän äärelle. Suunnitelmat ja vuokrasopimukset valmistuivat nopeasti ja helmikuun alussa 2008 Scan-Auto oli saanut uuden nykyaikaisen bussikorjaamon, haluamalleen keskeiselle paikalle.

 

Palvelu

Bus Service toimii näissä uusissa, valoisissa ja erittäin toimivissa tiloissa erittäin joustavalla periaatteella. Korjaamon palvelut kattavat lähes kaikki työt, linja-autojen määräaikaishuolloista suuriin osakorjauksiin. Ainoastaan suurimmat kolarikorjaukset suoritetaan Scan-Auton Helsingin toimipisteessä, koska korjauksissa usein tarvittavat rungon oikaisulaitteet ovat sijoitettu sinne. Yrityksen leivissä on kahdeksan asentajaa, joiden ikäjakauma on nuorimmasta hieman yli 20-vuotiaasta tulevasta ammattilaisesta aina yli 60-vuotiaaseen tosi ammattilaiseen. Tiloina korjaamolla on noin 1000 m2 korjaamotilat, jotka koostuvat neljästä nosturipaikasta joissa jokaisessa on lattiaan upotettuna kaksi 12,8 tonnin akselipainon nostavaa nostinta. Lisäksi korjaamon tiloihin kuuluu kaksi huoltokuilua, sekä mittava varaosavarasto. Vaikkakin korjaamon pihalla suuren bussivarikon varjossa pysäköintitilat ovat rajalliset, on palvelu sitäkin joustavampaa. Korjaamon työnjohtajana toimivan Ralf Backströmin mukaan, palvelua pyritään antamaan myös aukioloaikojen (arkena 7-17) ulkopuolella. Mikäli aikataulu tuntuu venyvän, on vielä yhtenä takaporttina Konalan piste johon kuitenkin tarvitsee tukeutua ani harvoin, kertoi Backström. Varaosista vastaavan Timo Routasaaren mukaan varaosavarastosta löytyy noin 150 nimikettä ja Konalan varaosavarasto mukaan lukien korjaamon käytössä on 500 Scanioihin tarkoitettua nimikettä. Mikäli vaihdettava osa tarvitaan tilata ulkomailta, tulee se joko Ruotsista tai Belgiasta. Tällöinkin osan saaminen asentajan käyttöön, kestää pahimmillaan vain yön yli seuraavaan päivään. Tämä Suomen oloissa ainutlaatuinen, puhtaasti linja-autoihin erikoistunut korjaamo on asiakkaiden puolesta saanut hyvän vastaanoton josta kertovat suuret työmääräyslukemat. Kaksi vuotta Helsingissä toiminut Bus Service on huoltanut ja korjannut yhteensä 3000 autoa, joten vuosittaiseksi asiakasmääräksi tulee noin 1500 työmääräystä. Valtaosa autoista on kaupunkiliikenteeseen tarkoitettuja kuljettimia, joiden osuus korjaamolla onkin 90 %. Loppu 10 % koostuu sekä kotimaisista että jonkin verran myös ulkomaisista tilaus-liikenteessä olevista linja-autoista.

Lue seuraavaksi