Uutiset

Autot

Liikennevahinkojen väheneminen jatkuu

Liikennevahinkojen määrä väheni edellisvuoteen nähden 7 % vuonna 2014. Liikennevahingot ovat vähentyneet vuosina 2013 ja 2014 enemmän kuin kertaakaan kymmenen vuoden aikana. Taustalla on todennäköisesti vaikuttanut kumpanakin vuonna leuto ja vähäluminen talvi.

Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilastoon kootaan kattavimmin kaikki vuoden aikana tieliikenteessä tapahtuneet onnettomuudet ja vahingot. Juuri valmistuneen tilaston mukaan vuonna 2014 sattui yhteensä 93 067 liikennevahinkoa, kun edellisenä vuonna niitä oli 100 385. Suhteellisesti eniten (21 %) vähenivät risteysvahingot. Suistumisvahingot lisääntyivät viime vuonna noin 12 %. Pysäköintialueilla vahingoista tapahtui 44 %.

Liikennevahinkojen väheneminen kohdistui viime vuonna erityisesti omaisuusvahinkoihin, jotka vähenivät reilut 8 % vuodesta 2013. Henkilövahinkojen määrä sen sijaan pysyi lähes ennallaan.

– Hiljaisempien nopeuksien ansiosta vahingon seuraukset jäävät talvisin usein omaisuusvahinkoihin. Siksi leuto talvi näkyy juuri peltivahinkojen vähenemisenä. Tämä selittää myös, miksi henkilövahingot eivät kuitenkaan vähentyneet, sillä vakavimmat onnettomuudet tapahtuvat kesäaikaan kovemmilla nopeuksilla, selvittää liikenneturvallisuustutkija Niina Sihvola.

Liikennevahinkoja sattuu tyypillisesti eniten talviaikaan joulukuulta maaliskuulle. Vuonna 2014 vahingot jakautuivat kuitenkin poikkeuksellisen tasaisesti pitkin vuotta, jopa tasaisemmin kuin vuonna 2013.

— Viime vuoteen ei osunut lainkaan niin sanottuja piikkipäiviä, jolloin olisi tapahtunut erityisen paljon liikennevahinkoja. Tyypillisesti tällaiset päivät ajoittuvat ensilumen tulon aikoihin varsinkin eteläisemmässä Suomessa, Sihvola kertoo.

Moottoriajoneuvojen ja kevyen liikenteen väliset onnettomuudet lisääntyivät viime vuonna 8 % edellisvuodesta. Tähän on saattanut vaikuttaa pimeä talvi, sillä erityisesti marraskuu oli poikkeuksellisen valoton vuonna 2014.

— Kevyen liikenteen turvallisuuden parantamiseen on syytä panostaa. Liikennejärjestelyihin on hyvä kiinnittää huomiota erityisesti siellä missä moottoriliikenne ja kevyt liikenne risteävät, vaikka suurin osa kevyen liikenteen tapaturmista onkin yksittäisvahinkoja kuten kaatumisia, huomauttaa liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari.

Eniten vahinkoja suurissa kaupungeissa

Määrällisesti eniten vahinkoja sattui suurissa kaupungeissa, eli Helsingissä (11 264), Espoossa (4 233), Tampereella (3 985), Turussa (3 707) ja Vantaalla (3939). Vahingot vähenivät edellisvuoteen nähden eniten Helsingissä 718 vahingolla.

Vakuutusyhtiöiden arvioidaan maksavan korvauksia kaikkiaan 483 000 000 € vuonna 2014 liikennevahingon kärsineille. Korvauksia maksetaan keskimäärin 4 800 € vahinkoa kohden.

Lue seuraavaksi