Uutiset

Autot

Liikennekaaren vaikutukset tilataksi- sekä pienoislinja-autoaloille

Kauan odotettu Liikennekaari saatiin viimein kasaan ja se astuu voimaan heinäkuussa 2018. Tärkeintä oli luonnollisesti saada päätös aikaan, sillä päätösten viivästyminen aiheuttaa aina vain turhia spekulaatioita ja samalla se usein jäädyttää ostopäätösten tekemistä taloudellisen epävarmuuden vuoksi. Taksialalla päätöstä odotettiin mielenkiinnolla ja nyt onkin hyvä aika kysyä mitä pikkubussien ja pienoislinja-autojen valmistajan Carsportin asiantuntijat ovat ratkaisusta mieltä.

Suomen hallituksen yksi kärkihankkeista on sääntelyn purkaminen ja poliittinen tahtotila taksialan liberalisoinnille on vihdoin löytynyt Liikennekaaren esityksen myötä. Taksialan määrä- ja sen myötä myös hintasääntely poistuvat 1.7.2018. Myös päivystysvelvollisuus loppuu ja asemapaikka on vapaasti valittavissa. Vielä on joukko asioita, joita hiotaan lähikuukausien aikana, mutta isoimmat linjat on päätetty. Luvassa on siis kuljetuspuolelle suuria muutoksia, ja ne voi nähdä taksialan kannalta sekä uhkina että mahdollisuuksina. Riippuen siitä kuka tarkastelee ja miltä kannalta tai missä päin Suomea toimitaan.

Pahimmat uhkakuvat poistuivat

Tilataksien ja pienoislinja-autojen markkinajohtaja Carsport Design on seurannut tarkkaan puolitoista vuotta kestänyttä Liikennekaaren valmistelua. Eikä vain seurannut, vaan myös pyrkinyt aktiivisesti vaikuttamaan sen sisältöön esimerkiksi tapaamalla liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehiä, antamalla julkisia lausuntoja sekä itsenäisesti että oman toimialan edustajana Suomessa. Lausuntojen keskeinen sisältö oli lähellä Taksiliiton tavoitteita. Liikennekaaren päätöksellä on olennainen merkitys tila-autoja sisustavien yrityksen työllisyydelle Suomessa. ”Täydelliseen lopputulokseen on vaikea tai mahdoton päästä, mutta ainakin tilataksiasiakkaita kuunnellessa vaikuttaa nyt siltä, että Liikennekaaren lopputulos on jonkinlainen puolustusvoitto”, kiteyttää Carsportin toimitusjohtaja Ari Jonasson.

Kokonaisuutena vaikuttaa tällä hetkellä siltä, että selkeä enemmistö asiakkaistamme näkee muutokset enemmän mahdollisuutena kuin uhkana”, kertoo Carsportin Ari Jonasson. ”Kaluston lisäämismahdollisuudet, hinnoittelun vapauden sekä päivystysvelvollisuuden loppumisen asiakkaamme ovat kokeneet pääosin myönteisinä. Paras mittari tulevalle markkinatilanteelle on uudet tilaukset, joiden määrä on yllättänyt Carsportin totaalisesti. Yhtiön tilauskanta on kohonnut viime viikkoina huippulukemiin – milloinkaan yhtiön historiassa ei ole tullut uusia tilauksia kolmessa kuukaudessa 120 kappaletta. Toki kalusto on päässyt vanhenemaan päätöstä odotellessa, mutta näin suurelle tilausmäärälle emme löydä muuta syytä kuin Liikennekaaren päätös. Tosin johtopäätös on vielä ajallisesti lyhyt”, tiivistää Jonasson.

Palvelujen tason sekä turvallisuuden säilyttävä

Liikennekaaren yksityiskohtia vielä hiotaan, ja on tärkeää että niihin vaikutetaan loppuun saakka. Hyvä lähtökohta on se, että Kelan pääjohtajan Liisa Hyssälä on luvannut, että palveluja käyttävien erityisryhmien tarpeita ja kuljetusten laatua ei uudistuksessa unohdeta vaikka säästöjä esimerkiksi kuljetuksia yhdistämällä haetaankin. ”Suomalainen tilataksi on maailman monikäyttöisin ja laadukkain jo nyt – vaikea nähdä tilannetta, jossa se ei pärjäisi, niin laadussa kuin hinnassa”, pohtii 30 vuotta tilataksiyrittäjien kanssa työskennellyt Jonasson. ”Toki itseä mietityttää se, miten parin vuoden päästä varmistetaan että erityisryhmiä kuljettavat henkilöt osaavat tehdä työnsä yhtä laadukkaasti ja turvallisuus sekä inhimillisyys huomioiden kuin tällä hetkellä. Estaxin edustajien kanssa on pohdittu ”Esteetön taksilupa” -koulutuksen mahdollisuutta, jolla varmistettaisiin kuljetusten laadulliset kriteerit”, ideoi Jonasson. Esityksen mukaan vastuu turvallisuudesta jää yrittäjälle mutta mitään koulutusta ei vaadita.

Muutoksia kokoluokissa

Autokannan kokoluokkien muutoksista Jonassonilla on jo vahva arvio. ”Asiakkaitamme kuunnellessa on syntynyt käsitys, että 1.7.2018 jälkeen ei enää teetettäisi niin usein 1+9- tai 1+10 -paikkaisia linja-autoja vaan niiden sijaan 1+8 hengen monikäyttötakseja tai 16-22 -paikkaisia linja-autoja” arvelee Jonasson. Jonassonin arvion perusteella näyttää vahvasti siltä, että osa liikenneyrittäjistä on lähtemässä vauhdilla valmistautumaan uuteen tilanteeseen pyrkimyksenä kehittää ja kasvattaa omaa liiketoimintaa lähivuosina. Taksipalveluissa on varmasti tulossa uusjakoa ja rohkeasti kasvusuuntautuville yrityksille tarjoutuukin nyt mahdollisuus vallata markkinoita esimerkiksi lisäpalveluiden, kuten tavara- tai elintarvikekuljetusten kautta. Myös suuremmat kokonaisuudet tulevat yleistymään ja turha naapurikateus toivottavasti väistyy esimerkiksi yhteisten tilauskeskusten kautta.

Markkinat lupaavassa vauhdissa

Carsportilla on hyvä meno päällä, tänä vuonna luovutetaan noin 370 yksilöllistä henkilökuljetusajoneuvoa eli lähes kymmenen autoa viikossa ja myös vienti on tänä vuonna kasvussa. Mallistossa on esteettömiä ja monikäyttöisiä ajoneuvoja kaikkiin hintaluokkiin mukaan lukien linja-autot. Linja-autoja Carsport sisustaa itse, mutta tarpeen tullen teettää tiettyjä malleja myös Puolassa. Näissä autoissa korityövastuu ja takuu ovat Carsportilla Ylöjärvellä. Tällä vuodelle Puolassa sisustettuja autoja on toimitettu jo muutamia kappaleita.

Myös keväällä startannut Helsingin huoltopiste on saanut erinomaista palautetta ja yrityksellä on nyt luottamus tulevaan korkealla. Saksassa IAA-näyttelyssä mukanaolo on avannut uusia ovia, samoin kuin Ruotsin Person Trafik -näyttely. ”Haluamme pysyä toimialan edelläkävijänä jatkossakin. Asiakkaathan sen lopulta päättävät,” Ari Jonasson päättää.

Lue seuraavaksi