Uutiset

Autot

Lämpötilanhallintaa väliseinien avulla

EL-Kori Oy on valmistanut erilaisia väliseinävaihtoehtoja kuljetusyrittäjille moniin erilaisiin käyttötarkoituksiin. Väliseinien mitoituksessa huomioidaan kyseisen auton reitti ja asiakaskunta sekä kuljetettavien tuotteiden ja kuljetusyksiköiden laatu. Rullakot asettavat erilaisia vaatimuksia kuin esimerkiksi lavoilla kuljettavat tuotteet.

Kuormatilan jakaminen eri osastoihin on yhä tärkeämpää, jotta kalustolla voidaan kuljettaa monipuolisesti eri tuotteita oikeissa lämpötiloissa. Pakasteet ja viileät tuotteet on perinteisesti jaettu kahteen eri osastoon, mutta viime aikoina on tullut yhä tärkeämmäksi saada myös vihannekset ja hedelmät omaan lämpötilaan.

Tehokas väliseinä asiakaskohtaisella mitoituksella on vastaus usean osaston asettamaan haasteeseen. Perinteinen ratkaisu on poikittainen, elementtirakenteinen ja käyntiovella varustettu väliseinä. Käyntiovi voi olla saranaovi tai liukuovi riippuen tilan käytöstä. Poikittainen elementtiväliseinä siirtyy kuormatilassa kiskojen varassa. Väliseinän avulla voidaan rajata 1-2 lavan pakastetila kuormatilan etuosaan, vaihtoehtoisesti väliseinän voi siirtää myös takahöyrystimeen asti, jolloin pakasteosasto laajenee. Poikittainen elementtiväliseinä voidaan säilyttää yläasennossa katossa, kun väliseinää ei tarvita.

Poikittainen väliseinä voidaan muodostaa myös kahdesta EL-moduuliväliseinästä, jotka eivät tarvitse kuormatilaan erillisiä kiskoja tai varustelua.  Myös moduuliväliseinä voidaan varustaa käyntiovella. Moduuliväliseinät kehitettiin alkuaan takapakastetilan rakentamiseen. Moduuliväliseinien etuna on joustava kuormatilan koon muunneltavuus. Takapakastetila on helposti lastattavissa ja purettavissa takaoven kautta. Yleisin mitoitus takapakastetilalle on 1 – 3 lavapaikkaa. EL-Kori Oy:n asiakaskunta on kiittänyt muun muassa moduuliväliseinien keveyttä ja käytön helppoutta.  Kahdella lukolla varustettu moduuliväliseinä pysyy hyvin pystyssä ja väliseinien pystysaumassa oleva ponttireuna lukitsee väliseinät tukien samalla rakennetta. Lisävarusteena moduuliväliseiniin on saatavissa erillinen kahva, potkupellit, ohjurilevyt kattoon tai kulman lukituskumit.  

Edullisin väliseinävaihto kuormatilaan on ns. pehmeä pressuväliseinä, joka on valmistettu PVC-muovilla päällystetystä solukumilevystä. Pressuväliseinällä voidaan tehdä takapakastetila tai poikittainen väliseinä ja se lukitaan kuormatilaan lukitustangoilla katon ja lattian väliin.

Lukitustankojen sijasta poikittainen pressuväliseinä voidaan asentaa kattokiskoille, joiden avulla väliseinä siirtyy korin pituussuunnassa. EL-Kori Oy:llä on kehitetty myös lukitusmekanismi, jolla pressuväliseinä voidaan säilyttää kasattuna kuormatilan katossa silloin, kun väliseinää ei tarvita.

Väliseiniä käytettäessä on muistettava suunnitella kylmäkoneen höyrystimet eri lämpötilaa vaativien osastojen ja väliseinien mitoituksen mukaan.  Erityisen tärkeää on jättää höyrystimen ympärille riittävästi ilmatilaa.

”Riittävän tiiviit väliseinät ja oikein mitoitetut kylmäkoneen höyrystimet varmistavat yhdessä laadukkaan lämpötilanhallinnan ja lämpösäädellyn kuljetuksen”, muistuttaa EL-Kori Oy:n
toimitusjohtaja Marjut Nordström lopuksi.

Lue seuraavaksi